eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

  Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce?

  ... konsekwencji zaliczony do kosztów uzyskania przychodu tylko do wysokości tzw. kilometrówki. Ta sama wątpliwość dotyczyła jego ubezpieczenia. Sama zainteresowana uznała, że obydwa wyżej wymienione wydatki nie mieszczą się w limicie kilometrówki, w związku z czym stanowią w całości koszty uzyskania przychodu (koszty należy tutaj rozliczać na zasadzie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

  Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

  ... majątku, o zakładanym okresie używania dłuższym niż rok, stanowią dla przedsiębiorcy środki trwałe. Należy je amortyzować, zaś obliczane odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Sprawa się komplikuje, gdy środek trwały zostanie oddany do używania innemu podmiotowi bez wynagrodzenia. Ustawy o podatkach dochodowych wskazują, że ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń, podatek od firmy
 • Pisanie i zarabianie na blogu - jak ustalić koszty podatkowe?

  Pisanie i zarabianie na blogu - jak ustalić koszty podatkowe?

  ... wydatki powinny być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik stwierdził, że z jednej strony istnieje związek miedzy kosztem a przychodem, z drugiej zaś podane przez niego koszty nie znalazły się wśród wymienionych w ustawie pozycji, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Jednakże Izba Skarbowa w Bydgoszczy z interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: blog, blogi, videoblogi, działalność gospodarcza
 • Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  ... osób prawnych. Pierwsza z wymienionych przesłanek odnosi się do możliwości przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mogą być wyłącznie koszty obciążające samego podatnika – wartość ciężarów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia działalności (funkcjonowania). Poniesienie kosztu w rozumieniu omawianej ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Aport do spółki za udziały: agio bez podatku dochodowego

  Aport do spółki za udziały: agio bez podatku dochodowego

  ... postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta ... koszty odpłatnego zbycia. W przypadku przychodu z tytułu udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o faktyczne koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Wypadek drogowy: przychody i koszty w podatku dochodowym

  Wypadek drogowy: przychody i koszty w podatku dochodowym

  ... pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz ... zostało wykupione ubezpieczenie dobrowolne, nie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nie rozpozna także przychodu z tytułu wypłacenia mu odszkodowania z polisy sprawcy wypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek dochodowy, data powstania przychodu, podatek od firmy
 • W kosztach firmy jedynie wydatki na wykształcenie po jej otwarciu

  W kosztach firmy jedynie wydatki na wykształcenie po jej otwarciu

  ... uzyskania przychodów tego źródła. Dlaczego? Należy bowiem pamiętać że jednym z warunków zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest jego poniesienie w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, PKPiR, własna firma
 • Kilometrówka 2016: na podwyżce straci państwo i Poczta Polska

  Kilometrówka 2016: na podwyżce straci państwo i Poczta Polska

  ... przejeżdżanych kilometrów). Użytkownicy aut prywatnych wskazują na niedoszacowanie rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z wykorzystywaniem smochodów do celów służbowych. Rzeczywiste koszty utrzymania samochodów generują koszty, które nie powinny być przerzucane na pracowników. Co na to resort finansów? W odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2016 ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Wyposażenie kupione prywatnie nie będzie kosztem podatkowym firmy

  Wyposażenie kupione prywatnie nie będzie kosztem podatkowym firmy

  ... rozpoznać koszty uzyskania przychodu oraz w jaki sposób dokonać wyceny takiego wyposażenia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: wyposażenie, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  ... przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Nieuwzględnienie w kosztach nieodliczonego VAT-u z faktury leasingowej

  Nieuwzględnienie w kosztach nieodliczonego VAT-u z faktury leasingowej PORADA

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość korekty w skali całego roku w KPiR kosztów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej i zwrot nadpłaconych zaliczek podatku dochodowego, które po uwzględnieniu do kosztów niedoliczonego VAT-u 50% z faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, koszty firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek dochodowy
 • Amortyzacja jako koszt przychodu

  Amortyzacja jako koszt przychodu PORADA

  Jesteśmy współwłaścicielami wynajmowanej nieruchomości. Nowy administrator przekazał zestawienie przychodów oraz kosztów. Amortyzacja została policzona jako koszt gotówkowy i odjęta od przychodu, tak że ostateczna suma przychodu (do podziału) jest mniejsza. Czy taka kalkulacja jest ... WIĘCEJ

  Tematy: współwłasność nieruchomości, wynajem nieruchomości, amortyzacja, obliczenie amortyzacji
 • Podatek od stanów magazynowych, a pożyczka od rodziny

  Podatek od stanów magazynowych, a pożyczka od rodziny PORADA

  Witam, ostatnio dowiedziałam się, że zwiększone stany magazynowe podwodują zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym mam pytanie, co w przypadku, gdy stany magazynowe zostały zakupione po części z pożyczki od najbliższej rodziny, a także ze środków własnych? Z ... WIĘCEJ

  Tematy: stany magazynowe, koszty uzyskania przychodu, pożyczka, rozliczenia podatkowe
 • Rozliczanie składek ZUS

  Rozliczanie składek ZUS PORADA

  Zdecydowałem się założyć własną firmę i z pewnym przerażeniem patrzę na stopień skomplikowania wszystkich rzeczy. Na razie zmarnowałem już kilka dni na czytanie o przepisach i końca nie widać. Z tego co się zorientowałem składki ZUS można rozliczyć dwojako: - jako odliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, składki ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców
 • Podatek od przychodu z Paypala

  Podatek od przychodu z Paypala PORADA

  Witam, jestem osobą niepełnoletnią (17 lat). W czasie wolnym dorabiam sobie w internecie, grając w gry za pieniądze. Zapłaty otrzymuję od osób zza granicy w systemie Paypal. Później przelewam te pieniądze w złotówkach na konto bankowe. W tym roku suma wpływów z Paypala wyniosła ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, podatek dochodowy, osoba niepełnoletnia, ulgi podatkowe
 • Faktura na prezesa

  Faktura na prezesa PORADA

  Czy faktura z podróży służbowej (zagranicznej) wystawiona na nazwisko prezesa a nie na nazwę firmy uprawnia do zaliczenia kosztów w KUP? Faktura dotyczy noclegów i posiłków. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: faktura, prezes firmy, nazwa firmy, podróż służbowa
 • Umowa o dzieło. Koszty uzyskania przychodu

  Umowa o dzieło. Koszty uzyskania przychodu PORADA

  W ramach umowy o dzieło przygotowuję dla grupy artystów koncert (zajmuję się kontaktami z zamawiającym, ustaleniem szczegółów itp). Moją pracę wyceniliśmy na tysiąc zł netto. Czy w kosztach uzyskania przychodu powinnam podać 20% czy 50%? Umowa ta dotyczy dwóch osób fizycznych. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, umowa o dzieło, rozliczenie umowy o dzieło
 • Co muszę mieć w umowie o pracę by rozliczać się z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu?

  Co muszę mieć w umowie o pracę by rozliczać się z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu? PORADA

  Czy wystarczy, że nazwa mojego stanowiska to programista CAD/GIS? Jeżeli tak, to co muszę zrobić by uwzględnić to w rozliczeniu PIT? Czy mogę złożyć korektę za poprzednie lata? WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, nadpłata podatku, koszty uzyskania przychodu, rozliczenia podatkowe
 • Podatek od umowy zlecenia

  Podatek od umowy zlecenia PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym zatrudnić studenta na umowę zlecenie. Od takiej umowy nie odprowadzam składek na ZUS, ale czy obowiązuje zapłata podatku? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, umowa zlecenia, koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodu przy kalkulacji wysokości podatku od wzbogacenia - sprzedaż mieszkania

  Koszty uzyskania przychodu przy kalkulacji wysokości podatku od wzbogacenia - sprzedaż mieszkania PORADA

  Witam, wertując forum nie udało mi się trafić na jednoznaczną odpowiedź, dlatego poniższe pytanie. Opis sytuacji: Zakupione w 2011 roku mieszkanie (stan deweloperski) - koszt zakupu 300 tys. zł (zakup w znaczącej części (80%) finansowany z kredytu, ale nie ma to chyba w tym momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 129

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.