eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Faktury korygujące 2015 w kosztach uzyskania przychodu 2016

  Faktury korygujące 2015 w kosztach uzyskania przychodu 2016

  ... nabywcę już w roku 2016 r., należy rozliczać w podatku dochodowym z uwzględnieniem regulacji obowiązujących od początku 2016 r. Oznacza to, że umniejszą one koszty uzyskania przychodu tego roku, w którym zostały otrzymane - przyznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.10.2016 r. nr IBPB-1-2/4510-694/16-3/MM ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Zapłata kartą płatniczą nie pozbawi kosztów uzyskania przychodu

  Zapłata kartą płatniczą nie pozbawi kosztów uzyskania przychodu

  ... uzyskania przychodu. Przykład 2 Strony umówiły się, że zapłata za zakupiony towar, co zostało udokumentowane fakturą na kwotę 17 000 zł, nastąpi przelewem bankowym. Zakup został w związku z tym zaliczony do kosztów uzyskania przychodu ... 15d Ustawy CIT - nakazującego nie-uznawać za koszty podatkowe płatności gotówkowych. W stosunku do kompensat spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Szkolenia z marketingu kosztem podatkowym firmy

  Szkolenia z marketingu kosztem podatkowym firmy

  ... uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki: • pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wydatki na reklamę, reprezentacja i reklama
 • Podnoszenie kwalifikacji zbieżnych z profilem prowadzonej firmy

  Podnoszenie kwalifikacji zbieżnych z profilem prowadzonej firmy

  ... kosztów uzyskania przychodu, powinni pamiętać, że nie każde takie odliczenie fiskus uzna za uprawnione. Dlatego dobrze pamiętać o prostej zasadzie - najpierw zmiana profilu firmy, a dopiero potem wydatki na szkolenia. Fiskus zazwyczaj zgadza się na zaliczenie wydatków na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: czesne za studia, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Niezapłacony podatek od nieruchomości jest kosztem podatkowym

  Niezapłacony podatek od nieruchomości jest kosztem podatkowym

  ... koszty się odnoszą, przekracza rok, wówczas zalicza się je do kosztów danego okresu w sposób proporcjonalny. Jednocześnie art. 15 ustawy o CIT mówi, że „za dzień poniesienia kosztu uzyskania ... uznali przedstawiciele fiskusa. „Należy je zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, potrącalnych – (…) - w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Amortyzacja samochodu osobowego używanego prywatnie

  Amortyzacja samochodu osobowego używanego prywatnie

  ... gospodarczej, należy do majątku firmy i powinien być zaliczony do środków trwałych. Dokonywane odpisy z tytułu amortyzacji samochodu w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodu. Nie zmienia tego fakt, że auto sporadycznie będzie wykorzystywane także prywatnie - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Aport w zamian za udziały spółki: agio bez podatku

  Aport w zamian za udziały spółki: agio bez podatku

  ... przychodu ponad wartość nominalną objętych za aport udziałów, jako niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  ... ich korygowania. W związku z tym przychodem ze zbycia takiego składnika będzie cena sprzedaży (w wartości netto, gdy podatnik rozlicza VAT), zaś kosztami uzyskania przychodu - jego wartość początkowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne - zarówno stanowiące jak i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja, sprzedaż środków trwałych, amortyzacja środków trwałych
 • Płatność gotówką i koszty podatkowe 2017: Minister zaklina rzeczywistość

  Płatność gotówką i koszty podatkowe 2017: Minister zaklina rzeczywistość

  ... rachunku bankowego przy transakcjach przekraczających 15 000 zł, utraci prawo do rozpoznania poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule: Koniec płatności gotówką. Koszty podatkowe tylko gdy przelew bankowy Niestety limit transakcji to nie jedyny problem. Większym są różnice ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych przez pracownika

  Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych przez pracownika

  ... do celów prywatnych czy też nie (koszty ubezpieczenia, koszty eksploatacyjne, koszty serwisowania i napraw). W sytuacji, gdy Wnioskodawca zdecyduje się ... jazd prywatnych pracowników trafia do przychodu pracownika, to wydatek związany z zakupem tego paliwa stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Rozliczenie roczne PIT-36

  Rozliczenie roczne PIT-36 PORADA

  Witam, w roku 2015 pracowałam w dwóch różnych zakładach pracy. W pierwszym zakładzie w miejscu zamieszkania pracowałam cały rok i tam miałam koszty w kwocie 1335 zł. Natomiast w drugim zakładzie, poza miejscem zamieszkania, pracowałam 10 miesięcy z przerwą 2-miesieczną i tam miałam ... WIĘCEJ

  Tematy: adres zamieszkania, dojazd do pracy, umowa zlecenia, koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym za 2015 rok

  Koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym za 2015 rok PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodów za rok 2015. Mam dwa stosunki pracy: jeden w miejscu zamieszkania i to są koszty w wysokości 1335 zł, a drugi poza miejscem zamieszkania i to są koszty w wysokości 1390,6 zł. W jakiej wysokości mam wpisać koszty w rozliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, koszty uzyskania przychodu, KUP, rozliczenia podatkowe
 • Rozliczenie stypendium sportowego. Jaki wybrać formularz?

  Rozliczenie stypendium sportowego. Jaki wybrać formularz? PORADA

  Mój syn otrzymał PIT-11 (umowa zlecenie) oraz PIT-8C (stypendium sportowe). Syn nie jest uczniem i studentem. Stypendium jest wypłacone w kwocie 8863,49 zł, pobrana jest też zaliczka podatku i składki zdrowotne. Gdzie mam wpisać ten dochód i który formularz wypełnić: PIT-36 czy 37? Mam ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, stypendium sportowe, PIT-8C, PIT-11
 • Koszty uzyskania przychodu PIT-11 a rozliczenie wspólne

  Koszty uzyskania przychodu PIT-11 a rozliczenie wspólne PORADA

  Oboje z żoną dojeżdżamy do pracy pracy, która jest poza miejscem zamieszkania... z tym, że pracujemy w innych zakładach i każdy dojeżdża osobno. Ja zgłosiłem ten fakt pracodawcy... moja żona niestety nie, dlatego po otrzymaniu rozliczenia PIT-11 w poz. 30 "koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, koszty uzyskania przychodu, PIT-11, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Jakie koszty uzyskania ująć do rozliczenia rocznego PIT?

  Jakie koszty uzyskania ująć do rozliczenia rocznego PIT? PORADA

  Dostałam PIT z zakładu pracy, ujęte są w nim koszty uzyskania przychodu w kwocie 1529,66 zł. Zakład pracy mieści się poza moim miejscem zamieszkania, od 1.09.2015 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, płace wypłacane są do 10 każdego miesiąca. Jak pracowałam wypłacano mi dietę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, dojazd do pracy, adres zamieszkania, zwolnienie lekarskie
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu a kod pocztowy

  Podwyższone koszty uzyskania przychodu a kod pocztowy PORADA

  Czy można naliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów osobie, która jest z miejscowości (ze wsi) położonej zaraz obok miejscowosci zakładu pracy a kod pocztowy jest taki sam dla obu miejscowości? Zdania są podzielone, a program nie nalicza podwyższonych koszów gdy kod pocztowy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, podwyższone koszty uzyskania przychodu, kod pocztowy
 • Wspólne rozliczenie małżonków gdy jeden z nich nie pracuje

  Wspólne rozliczenie małżonków gdy jeden z nich nie pracuje PORADA

  Witam, proszę o informację, jak mam dokładnie rozliczyć się z małżonkiem, gdyż ja jestem osobą niepracującą. Proszę o szczegółowe informacje, jak dokładnie dokonać tego obliczenia i gdzie należy co wpisać. Przy czym przychód wynosi 57880,65 zł, koszty uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, niepracująca żona, koszty uzyskania przychodów, przychód
 • Koszty uzyskania przychodu, bilet miesięczny a PIT

  Koszty uzyskania przychodu, bilet miesięczny a PIT PORADA

  Hej, czy mogę w PIT-37 odliczyć koszt biletów miesiecznych? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, odliczenia podatkowe, bilet miesięczny
 • Koszty uzyskania przychodów a sprzedaż działki

  Koszty uzyskania przychodów a sprzedaż działki PORADA

  Żeby sprzedać działkę przed upływem 5 lat otrzymana w darowiźnie musiałam zapłacić podatek od całości darowizny i zapłaciłam. Teraz muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży tej działki. Czy mogę jako koszty uzyskania przychodu wpisać ten zapłacony podatek? W sumie były ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż działki, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, darowizna, sprzedaż darowizny
 • Koszty uzyskania przychodu a PIT-11

  Koszty uzyskania przychodu a PIT-11 PORADA

  Witam, u jednego pracodawcy mam po pół etatu, razem jeden i dojeżdżam spoza miejsca, gdzie jest praca. W PIT-11 z jednej naliczył prawidłowe koszty, a z drugiej 1335 zł łączna kwota kosztów przekracza limit 2502 zł. U mnie wychodzą koszty 3000 zł. Czy PIT-11 jest do poprawy ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, PIT-11, deklaracja podatkowa

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 132

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.