eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

  Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

  ... do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22p updof i odpowiednio art. 15d updop podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w ... , podatnicy są zobowiązani zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększyć przychody, w miesiącu, ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Kiedy nocleg pracowników kontrahenta będzie kosztem podatkowym?

  Kiedy nocleg pracowników kontrahenta będzie kosztem podatkowym?

  ... podwykonawców uznać za koszty uzyskania przychodu, konieczność ich ponoszenia winna wynikać z prawidłowo zawartych umów. (...) Wydatki poniesione z tytułu noclegów na rzecz podwykonawców nie zostały wprost wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 updop, jednakże aby takie wydatki zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów własnej działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Zwrot gotówki i przelew bankowy a rozliczenie kosztów podatkowych

  Zwrot gotówki i przelew bankowy a rozliczenie kosztów podatkowych

  ... uzyskania przychodów, podatnicy są zobowiązani zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - ... i wykonanie przelewu nie pozwoli na zaliczenie wartości transakcji do kosztów uzyskania przychodu. „(...) Zatem w momencie uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta gotówką dochodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Nocleg dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

  Nocleg dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

  ... , czy koszty noclegów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Koszty studiów pracownika zmniejszą podatek dochodowy

  Koszty studiów pracownika zmniejszą podatek dochodowy

  ... uzyskania przychodów. Na gruncie ustawy o PDOP, wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z finansowaniem studiów pracowników należy analizować w kontekście przesłanek ich potrącalności w koszty uzyskania przychodów uregulowanych w art. 15 ustawy o PDOP. W tym zakresie kosztami uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: czesne za studia, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Towary handlowe w darowiźnie są kosztem uzyskania przychodu?

  Towary handlowe w darowiźnie są kosztem uzyskania przychodu?

  ... rozchodów. Zdaniem zainteresowanej jednakże z uwagi na to, że darczyńca będzie musiał pomniejszyć swoje koszty o wartość darowanych towarów, to obdarowany powinien mieć możliwość ujęcia tego kosztu, jako kosztu uzyskania przychodu, u siebie. W odmiennej interpretacji dojdzie bowiem do podwójnego opodatkowania. Dodając do tego przepisy o prowadzeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna firmy, przekazanie darowizny, podatek od firmy
 • Zakup motocykla i odzieży motocyklowej w kosztach firmy

  Zakup motocykla i odzieży motocyklowej w kosztach firmy

  ... updof) mówi, że kosztami uzyskania przychodów z danego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, musi zachodzić pomiędzy nim a osiągnięciem przychodu określony związek, który ... WIĘCEJ

  Tematy: motocykl, odzież ochronna, kask, własna firma
 • Leasing finansowy w podatku dochodowym czyli odsetki a "odsetki"

  Leasing finansowy w podatku dochodowym czyli odsetki a "odsetki"

  ... (czyli wynagrodzeniem za pożyczony kapitał). Odsetki te trafiają do podatkowych kosztów uzyskania przychodu (część kapitałowa spłaty takim kosztem nie jest), jeżeli tylko pozyskane w taki sposób środki służą działalności gospodarczej. W którym momencie koszty te zostaną rozpoznane? Ustawy o podatku dochodowym wskazują wprost (z pewnymi nielicznymi ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe
 • Ewidencja w PKPiR zakupu usług jak towarów czy materiałów

  Ewidencja w PKPiR zakupu usług jak towarów czy materiałów

  ... kolumnie 11 (czyli koszty uboczne zakupu), gdzie mogą znaleźć się koszty transportu towarów, opakowań, ubezpieczeń itp., ale nic poza tym. Gdzie zatem ujmować koszty zakupionych ... , którą stosują podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mówi, że koszty należy ujmować w księdze pod datą wystawienia faktury. Jednym z wyjątków są ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe
 • Zakup usług transportowych własnych towarów w kosztach podatkowych

  Zakup usług transportowych własnych towarów w kosztach podatkowych

  ... uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwością osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie przyczynia się lub może się przyczynić do osiągnięcia przychodu. W związku z powyższym, kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty pozostające ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, transport towarów
 • Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia?

  Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia? PORADA

  Jeżeli mam umowę zlecenie temat ” opracowanie modelu algorytmicznegodo wyznaczania wskaźników (prace analityczne)" i chcę skorzystać z zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu będącej przedmiotem prawa autorskiego, to czy w umowie musi być specjalny zapis informujący o tym, tak ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa zlecenia, wystawienie rachunku
 • Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych?

  Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych? PORADA

  Spotkałem się z takim twierdzeniem, iż przedsiębiorca na KPiR nie ma obowiązku udostępniania wyciągów bankowych do rozliczenia w biurze rachunkowym choćby były tam przychody oraz koszty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, że może ale nie musi ich ujawniać przed ... WIĘCEJ

  Tematy: KPiR, konto firmowe, wyciąg bankowy, dowody księgowe
 • Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne

  Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne PORADA

  Witam, proszę o pomoc w poniższej kwestii. Na skutek zmiany profilu działalności (sprzedaż części samochodowych) utraciłam prawo do ryczłtu na rzecz zasad ogólnych. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę ująć w kosztach wydatki dokonane przed przejściem na KPiR? Czy mogę ująć w KUP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania, forma opodatkowania
 • Leasing zwrotny samochodu osobowego

  Leasing zwrotny samochodu osobowego PORADA

  Jestem na PKPiR. Kupiłam samochód osobowy za kwotę 65000 brutto, VAT 12154,47 zł netto 52845,53 zł. Odliczyłam połowę VAT (cele mieszane), pozostałą część dodałam do wartości początkowej i amortyzuję (czyli od kwoty 58 922,77 zł = 52845,53 6077,24 VAT). W następnym miesiącu po ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, kupno samochodu, samochód osobowy, sprzedaż samochodu
 • Faktura imienna za wynajem mieszkania

  Faktura imienna za wynajem mieszkania PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, KPiR). Siedzibę firmy mam w Opolu, natomiast wykonuję zlecenia we Wrocławiu, gdzie wynajmuję mieszkanie (wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie prowadzę tam biura ani nic z tych rzeczy). Mam podpisaną ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR, siedziba firmy
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem?

  Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem? PORADA

  Ogólny wzór na liczenie zaliczki na podatek dochodowy prawdopodobnie rozumiem, ale jak to wygląda w przypadku zakupu komputera z kwotą na fakturze 1500 zł VAT? Czy jako koszt podaje 1500 zł, czy całą kwotę 1500 zł VAT? Jeżeli tylko kwotę netto, to co się dzieje z VAT-em? Załóżmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku?wartość brutto
 • Leasing operacyjny a wpłata inicjalna

  Leasing operacyjny a wpłata inicjalna PORADA

  Firma wzięła leasing operacyjny na maszynę produkcyjną. Czy wpłatę inicjalną zaksięgować w całości w koszty w dacie wystawienia faktury czy na RMK i co miesiąc odpowiednią część w koszty? Poprzednie leasingi księgowaliśmy na RMK ale ten chcielibyśmy w całości w koszty. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wyposażenie firmy, czynsz inicjalny, opłata wstępna
 • Kupno mieszkania na działalność gospodarczą

  Kupno mieszkania na działalność gospodarczą PORADA

  Chciałbym kupić nieduże ~40 m2 mieszkanie na działalność gospodarczą. W tym celu chcę zaciągnąć kredyt na firmę. Odsetki, amortyzacja 10% (mieszkanie > 5 lat, własność), czynsz, media mogę wtedy wciągnąć w koszty prowadzenia działalności. Jednak może się okazać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, działalność gospodarcza, zakupy na firmę, kredyt na firmę
 • Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu PORADA

  Witam, dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm
 • Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

  Czy koszty dostawy można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? PORADA

  Witam, Niedawno otrzymałem dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W biznesplanie uwzględniłem rzeczy, które zamierzam za tą dotację kupić. Rzeczy te będą kupowane jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej na faktury imienne. Ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, koszty transportu, dofinansowanie z Urzędu Pracy

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 139

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.