eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  ... do podatkowych kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, wydatki a koszty
 • Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  ... uzyskania przychodów należą wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem tych, które zostały wprost wyłączone z kosztów podatkowych przez ustawodawcę. Aby zatem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  ... tak temu ostatniemu nie zawsze pozwoli ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (dzięki czemu przekazywana danina byłaby niższa). Ustawy podatkowe (w art. 23 ust. 1 pkt ... inna zapłacona kara umowna automatycznie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (w rachunku podatkowym). Każdy wydatek, aby mógł zostać zaliczony do kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

  Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

  ... z reguły prowizja i odsetki. Wynagrodzenie to stanowi dla korzystającego z usług faktora koszt uzyskania przychodu. Powstaje jednak pytanie, w którym momencie koszt taki należy rozpoznać? Czy stosować tutaj regulacje odnoszące się do zaliczania w koszty odsetek od kredytów, pożyczek i opóźnień w płatnościach (a więc kasowo)? Niewątpliwie zawieranie ... WIĘCEJ

  Tematy: forfaiting, faktoring, podatek CIT, podatek PIT
 • Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

  Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

  ... jako wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów. Z tego faktu nie można jednak wywodzić, że Spółka będzie mogła uwzględnić ten wydatek w rachunku podatkowym. Warunkiem zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów jest bowiem wykazanie istnienia związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, świadczenia na rzecz pracowników, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zwrot samochodu w leasingu w podatku dochodowym

  Zwrot samochodu w leasingu w podatku dochodowym

  ... uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(...) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma/będzie miała prawo do odniesienia w ciężar kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w leasingu, leasing samochodów, leasing, samochód osobowy w podatkach
 • Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  ... większa od wykazanych przychodów, powstałą różnicę należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w przypadku gdy wartość zmniejszenia kosztów okaże się większa od wykazanych kosztów ... po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, które były objęte korektą, zwiększyć koszty uzyskania przychodów). Mówiąc zatem innymi słowy, nowe uregulowania w zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  ... koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  ... w danym okresie rozliczeniowym przychodu czy kosztu. Przepisy podatkowe wskazują tutaj, że jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik powinien dokonać korekty przychodów poprzez ich zmniejszenie, nie osiągnął on przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, obowiązany jest zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Zakupy gotówkowe od rolnika powyżej 15.000 zł a koszty podatkowe

  Zakupy gotówkowe od rolnika powyżej 15.000 zł a koszty podatkowe

  ... gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeżeli koszt został już rozpoznany, podatnicy są zobowiązani do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu - a w przypadku braku możliwości takiego zmniejszenia - do zwiększenia przychodów - w miesiącu, w którym płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Art ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • PIT-36 - minijob

  PIT-36 - minijob PORADA

  Witam, w 2016 pracowałam 2 miesiące w Polsce i otrzymałam PIT-11 w tym samym roku pracowałam także w Niemczech jako minijob. Czy rozliczając się na PIT-36 i załączniku ZG przeliczając niemiecki dochód 450 euro wg kursu poprzedzającego dzień otrzymania przychodu i umniejszam go o diety ... WIĘCEJ

  Tematy: minijob, PIT-36, PIT-11, praca za granicą
 • Rozliczenie odpłatnego zbycia nagrody w PIT-36

  Rozliczenie odpłatnego zbycia nagrody w PIT-36 PORADA

  Otrzymałem od banku nagrodę w postaci telefonu komórkowego o wartości 550 zł brutto. Zgodnie z regulaminem promocji nagroda była zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W terminie krótszym niż pół ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, koszty uzyskania przychodu, KUP, przychód
 • Czy można podwyższyć koszty uzyskania przychodu?

  Czy można podwyższyć koszty uzyskania przychodu? PORADA

  Czy mogę na PIT-37 wpisać wyższe koszty uzyskania przychodu niż na PIT-11 skoro jestem z innej miejscowości? Księgowa z pracy powiedziała, że mogę po wypisaniu wniosku ale dopiero na przyszły rok. W tym roku muszę jeszcze mieć to co mam wpisane na PIT-11. Gdzieś przeczytałem, że ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, PIT-37, PIT-11
 • KUP a bilety okresowe imienne w PIT 2016

  KUP a bilety okresowe imienne w PIT 2016 PORADA

  Witam, od końca października 2016 pracuję na umowę o pracę poza miejscem zamieszkania. Za okres od końca października 2016 do końca grudnia 2016 miałam kupione następujące bilety miesięczne.  za XI 2016 - bilety za 186 zł,  za XII bilet okresowy za 1 zł.  W sumie za dojazdy do ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, bilety okresowe, bilety imienne
 • Jak rozliczyć się z zarobków przez internet?

  Jak rozliczyć się z zarobków przez internet? PORADA

  Witam! W 2016 do programu wpłaciłem 100 Euro = 444,33 (przelew z konta) następnie w grudniu 2016 wypłaciłem 100 euro = 424,46 (przelew na konto) 444,33(wpłacone)-424,46(wypłacone) = -19,87 Wypełniając PIT-37 Wpłata do programu = 444,33 w PIT wpisuję w okienko KOSZTY ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, jak rozliczyć PIT, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Odliczenie składek ZUS w działalności gospodarczej

  Odliczenie składek ZUS w działalności gospodarczej PORADA

  Witam, od stycznia tego roku prowadzę działalność gospodarczą, forma rozliczenia PKPiR. Chciałbym składki społeczne ZUS zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak księgowy twierdzi, że lepiej je odliczyć od dochodu, gdyż w innym wypadku nie będzie ich widać w zeznaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, KUP, koszty uzyskania przychodu, działalność gospodarcza
 • Prawidłowy PIT-39

  Prawidłowy PIT-39 PORADA

  Sprzedaż mieszania własnościowego i nabycie w ciągu trzech miesięcy nowego wykazuję w PIT-39. Gdzie odnotowuję zakup? Czy w kosztach uzyskania plus nakłady na remont i modernizacje? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż mieszania, kupno mieszkania, remont mieszkania
 • Jak odliczyć koszty transportu do pracy w innej miejscowości?

  Jak odliczyć koszty transportu do pracy w innej miejscowości? PORADA

  Witam, mam problem z rozliczeniem PIT-11. Do kosztów uzyskania przychodu chciałbym doliczyć koszty transportu do odległej miejscowości. Sprawa jest skomplikowana, gdyż koszty rozłożone są na: - dojazd mojej miejscowości do innej (jeździłem z kolegą, więc nie mam potwierdzenia); ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, dojazd do pracy, koszty dojazdu do pracy, KUP
 • Pomoc w wypełnieniu PIT-u

  Pomoc w wypełnieniu PIT-u PORADA

  Witam, sprzedałem swoje przedmioty do gry, ponieważ już w nią nie gram i podczas sprzedaży zauważyłem, że można na tym zarobić na zasadzie: kup taniej - sprzedaj drożej, więc tak zacząłem robić, kupowane przedmioty miałem maks do miesiąca czasu, czyli teraz od tego pewnie muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż towaru, obowiązek podatkowy, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Jakie KUP przy dwóch wypłatach w miesiącu?

  Jakie KUP przy dwóch wypłatach w miesiącu? PORADA

  Witam, mam problem. Zatrudniałam pracownika od stycznia do 04.04,2016 na 1/2 etatu w wynagrodzenie płatne było do 5 dnia następnego miesiąca. W lutym za styczeń, w marcu za luty, w kwietniu za marzec - odliczałam KUP i kwotę wolną. Wynagrodzenie za kwiecień wypłaciłam również w ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, odliczenia podatkowe

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 142

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.