eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Zniszczenie towaru także jest kosztem podatkowym

  Zniszczenie towaru także jest kosztem podatkowym

  ... koszty pośrednie). Z przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można było uznać za koszt uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: straty w towarach, strata z działalności gospodarczej, zniszczenie towaru, odliczenie VAT
 • Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

  Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

  ... bez większych problemów. Pojazd taki będzie mógł zostać uznany za środek trwały podlegający amortyzacji, zaś odpisy amortyzacyjne będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu. Art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że amortyzacji podlegają środki trwałe w postaci m.in. środki ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna samochodu, samochód firmowy, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  ... się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z powyższym, kosztami są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Z powyższego wynika, że aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  ... Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przypadku uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o. powstałej w drodze przekształcenia spółki komandytowej, koszty uzyskania przychodu ustalić należy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  ... bowiem z tym przepisem, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te zaś dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  Wyżywienie pracownika w podróży służbowej

  ... pracownika podczas podróży służbowej będą w całości kosztem uzyskania przychodu, nawet jeśli koszty te będą wyższe niż przysługujące pracownikowi limity. Podobnie, wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem rozmowy handlowej przez pracownika firmy z klientem stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: dieta krajowa, podróż służbowa, podróże służbowe, przychody podatkowe
 • Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

  Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

  ... w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Regulacje ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Umowa przekazu jako forma regulowania zobowiązań w CIT

  Umowa przekazu jako forma regulowania zobowiązań w CIT

  ... uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16. Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania ... od 1 stycznia 2017 r., zdaniem Wnioskodawcy, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlegać będzie płatność, której wartość przekracza 15. ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  ... do podatkowych kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, wydatki a koszty
 • Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  ... uzyskania przychodów należą wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem tych, które zostały wprost wyłączone z kosztów podatkowych przez ustawodawcę. Aby zatem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Jak przeliczyć wynagrodzenie w załączniku PIT/ZG?

  Jak przeliczyć wynagrodzenie w załączniku PIT/ZG? PORADA

  Witam, chcę wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Wiem już prawie wszystko. Jeszcze tylko jedna kwestia. Czy dietę zgraniczną obliczam od przychodu po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie, czy bez odliczania kosztów? Na przykład 19.08.2016 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, PIT/ZG, dieta zagraniczna, przeliczenie wynagrodzenia
 • Pożyczki pozabankowe. Ile wyjdą koszty przychodu?

  Pożyczki pozabankowe. Ile wyjdą koszty przychodu? PORADA

  Witam! Planuję założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (VAT). Potrzebuję gotówki na start firmy, niestety żaden bank nie udzieli mi kredytu w najbliższych miesiącach. Kredyt firmowy zupełnie nie wchodzi w grę. Mam możliwość skorzystania z instytucji pozabankowej ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek VAT, pożyczka, kredyt prywatny
 • Przychody z innych źródeł - allegro

  Przychody z innych źródeł - allegro PORADA

  Witam! Kupiłam pewien przedmiot za 940 zł i sprzedałam na allegro za 3000 zł, koszt prowizji allegro wyniósł 36,55 zł. Czy koszt zakupu mam odliczyć wcześniej od otrzymanej kwoty czy ująć w kosztach uzyskania przychodu? Czyli czy tak jest prawidłowo: kwota przychodu: 3000 zł kwota ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody z innych źródeł, allegro, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • PIT-36 - rozliczenie zwrotu z IKZE

  PIT-36 - rozliczenie zwrotu z IKZE PORADA

  Witam! Rozumiem, że zwrot z IKZE rozliczam poprzez PIT-36, wpisując przychód w polu 85. Co powinnam wpisać jako koszty uzyskania przychodu w polu 86? Czy wszelkie pozostałe dane dotyczące przychodu itd. wynikające z mojego zatrudnienia muszę tutaj powielić (mimo, że wprowadziłam je już ... WIĘCEJ

  Tematy: IKZE, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, PIT-36, PIT-37
 • Koszty i VAT z rachunków za użytkowanie lokalu użyczonego od rodziny na działalność gospodarczą

  Koszty i VAT z rachunków za użytkowanie lokalu użyczonego od rodziny na działalność gospodarczą PORADA

  Matka - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej użycza córce lokal mieszkalny na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa użyczenia szczegółowo omawia koszty użytkowania lokalu, jakie prowadząca w nim działalność (PKPiR - VAT) córka zobowiązuje się ponosić, a ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, miejsce wykonywania działalności, umowa użyczenia, PKPiR
 • Rozliczenie PIT-37 z dwoma PIT-ami 11

  Rozliczenie PIT-37 z dwoma PIT-ami 11 PORADA

  Witam, mam do rozliczenia dwa PIT-11. Od 1 lutego 2016 pracuję w innej firmie i dostałam PIT od dwóch różnych pracodawców. Jakie koszty uzyskania przychodu powinnam uwzględnić: w pierwszym PIT mam 278,12 zł, na drugim 1529,66 zł - łącznie 1807,78 zł, czyli kwotę wyższą niż ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, koszty uzyskania przychodu, KUP, jak rozliczyć PIT
 • KUP pracownika, kwota pomniejszająca podatek

  KUP pracownika, kwota pomniejszająca podatek PORADA

  Pracowałem u dwóch pracodawców. U pierwszego od 1.01.2016 do 30.11.2016, a u drugiego od 1.12.2016 do nadal. PIT-11 otrzymałem od pierwszego pracodawcy i obejmuje 11 miesięcy. U drugiego pracodawcy wynagrodzenie za grudzień otrzymałem w styczniu i w związku z tym nie otrzymałem PIT-11 ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, obliczenie podatku, kwota wolna od podatku
 • Odsetki ustawowe w rozliczeniu rocznym za 2016 rok

  Odsetki ustawowe w rozliczeniu rocznym za 2016 rok PORADA

  Witam, w tym roku otrzymałam PIT-11 od pracodawcy oraz PIT-8C. W PIT-8C, w części D mam wpiane: odsetki ustawowe od pobranych opłat za prowadzenie rachunku bankowego (poz 24), przychód 60,10 zł (poz. 25 i 30). Pozostałe rubryki w PIT-8C są puste. Wiem, że muszę wypełnić jako ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki ustawowe, PIT-8C, rozliczenie roczne, rozliczenia podatkowe
 • Koszty uzyskania przychodu - nauczycielka

  Koszty uzyskania przychodu - nauczycielka PORADA

  Żona na PIT z pracy ma KUP 1668,72 zł, choć była na urlopie macierzyńskim do czerwca. W lipcu i sierpniu na urlopie wakacyjnym (nauczycielka), a od września wróciła do pracy. Jakie wpisać koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu podatkowym? Czy za 6 miesięcy, Czy za 4 miesiące, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, nauczyciel, urlop macierzyński
 • KUP po urlopie macierzyńskim

  KUP po urlopie macierzyńskim PORADA

  Witam, do 26 kwietnia byłam na urlopie macierzyńskim, a potem już pracowałam. Zakład pracy w PIT policzył mi koszty uzyskania przychodu za 9 miesięcy. Czy mogę policzyć KUP za cały rok w PIT-37, czy tylko tyle co zakład? WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, urlop macierzyński, PIT-37

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 142

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.