eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmy: nieskuteczna egzekucja

  Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmy: nieskuteczna egzekucja

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyn formalnych nie uprawnia wierzyciela do zaliczenia nieściągalnej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu. Treść stosownego postanowienia o umorzeniu postępowania musi tutaj bowiem nie pozostawiać wątpliwości co do braku majątku dłużnika - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Wydatki na samochód używany w firmie należy księgować z umiarem

  Wydatki na samochód używany w firmie należy księgować z umiarem

  ... osobowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, dla takiego auta musi być zaprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu i liczona kilometrówka, określająca górny limit wydatków uznawanych za koszty. Czym jest kilometrówka? - niczym innym jak iloczynem faktycznie przejechanych służbowo ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, podatek dochodowy
 • Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  ... pracownikom podwykonawców mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jednak tylko wówczas, gdy obowiązek zapewniania noclegów wynika z postanowień zawartej umowy. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Spłata prywatnego kredytu w kosztach podatkowych firmy?

  Spłata prywatnego kredytu w kosztach podatkowych firmy?

  ... mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zaciągnięty kredyt musi pozostawać w związku z uzyskiwanymi przez Wnioskodawczynię z tego źródła przychodami i muszą zostać faktycznie zapłacone. Wnioskodawczyni musi wykazać, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, koszty kredytu
 • Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  Opłata za użytkowanie wieczyste w kosztach podatkowych firmy

  ... uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. Za koszty uzyskania ... z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, stanowi koszt uzyskania przychodu i jako koszt pośredni podlega potrąceniu na zasadach przewidzianych w art. 15 ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo własności
 • Zakup towarów za gotówkę a koszty uzyskania przychodów

  Zakup towarów za gotówkę a koszty uzyskania przychodów

  ... je dyskwalifikować z kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Dotacje unijne: korekta amortyzacji w dacie decyzji a nie pieniędzy

  Dotacje unijne: korekta amortyzacji w dacie decyzji a nie pieniędzy

  ... przychodu, od którego trzeba by zapłacić podatek dochodowy. Z drugiej jednak strony odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej części wartości początkowej takiego składnika majątku, która została sfinansowana dotacją, nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodu ... prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, koszty podatkowe
 • Transakcje gotówkowe: Umowy ramowe a koszty uzyskania przychodu

  Transakcje gotówkowe: Umowy ramowe a koszty uzyskania przychodu

  ... w oparciu o zawartą umowę o współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur przekracza ten limit, koszty wynikające z takiej faktury będą mogły być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W przypadku umów o współpracę/umów ramowych, pojęcie transakcji odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu ... WIĘCEJ

  Tematy: System podatkowy, podatki, rok 2017, koszty podatkowe
 • Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

  Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

  ... uzyskania przychodów, wynika zatem, że aby uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu, musi on mieć potencjalny wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź na funkcjonowanie źródła przychodu. W żadnym z przepisów art.16 ust.1 powołanej ustawy nie ma generalnego wyłączenia z kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Kradzież pieniędzy można rozliczyć w kosztach podatkowych!

  Kradzież pieniędzy można rozliczyć w kosztach podatkowych!

  ... może zmniejszyć należny fiskusowi podatek. W jednej z ostatnio wydanych interpretacji podatkowych organ przyznał, że wartość skradzionych środków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie ma jednak róży bez kolców. Chodzi tutaj o interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511 ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty firmy
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator

  Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator PORADA

  Zrobiłem zdjęcia na np. komunii u znajomej. Dostałem za swoją pracę 450 zł. Nie prowadzę działalności gospodarczej, więc spisałem z nią "umowę o dzieło" i chciałbym rozliczyć się z fiskusem: - wynagrodzenie brutto 450 zł - koszty uzyskania przychodu 50%, czyli 225 zł - podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, rozliczenie umowy o dzieło, fotograf, zeznanie podatkowe
 • Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

  Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat PORADA

  Witam! Potrzebuję pomocy. Nieruchomość zakupiona w 2013 roku, za 410 000 zł częściowo na kredyt. Sprzedana w 2016 roku za 480 000 zł. Wiem, że można doliczyć koszty na akt notarialny, agencję nieruchomości, remont. Ale też czytam odnośnie kredytu, tylko nie wiem dokładnie jaką ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedaż nieruchomości, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia?

  Kiedy można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia? PORADA

  Jeżeli mam umowę zlecenie temat ” opracowanie modelu algorytmicznegodo wyznaczania wskaźników (prace analityczne)" i chcę skorzystać z zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu będącej przedmiotem prawa autorskiego, to czy w umowie musi być specjalny zapis informujący o tym, tak ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa zlecenia, wystawienie rachunku
 • Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych?

  Czy przedsiębiorca na KPiR ma obowiązek okazania wyciągów bankowych? PORADA

  Spotkałem się z takim twierdzeniem, iż przedsiębiorca na KPiR nie ma obowiązku udostępniania wyciągów bankowych do rozliczenia w biurze rachunkowym choćby były tam przychody oraz koszty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, że może ale nie musi ich ujawniać przed ... WIĘCEJ

  Tematy: KPiR, konto firmowe, wyciąg bankowy, dowody księgowe
 • Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne

  Zmiana formy opodatkowanie w trakcie roku podatkowego - z ryczałtu na zasady ogólne PORADA

  Witam, proszę o pomoc w poniższej kwestii. Na skutek zmiany profilu działalności (sprzedaż części samochodowych) utraciłam prawo do ryczłtu na rzecz zasad ogólnych. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę ująć w kosztach wydatki dokonane przed przejściem na KPiR? Czy mogę ująć w KUP ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania, forma opodatkowania
 • Leasing zwrotny samochodu osobowego

  Leasing zwrotny samochodu osobowego PORADA

  Jestem na PKPiR. Kupiłam samochód osobowy za kwotę 65000 brutto, VAT 12154,47 zł netto 52845,53 zł. Odliczyłam połowę VAT (cele mieszane), pozostałą część dodałam do wartości początkowej i amortyzuję (czyli od kwoty 58 922,77 zł = 52845,53 6077,24 VAT). W następnym miesiącu po ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, kupno samochodu, samochód osobowy, sprzedaż samochodu
 • Faktura imienna za wynajem mieszkania

  Faktura imienna za wynajem mieszkania PORADA

  Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, KPiR). Siedzibę firmy mam w Opolu, natomiast wykonuję zlecenia we Wrocławiu, gdzie wynajmuję mieszkanie (wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie prowadzę tam biura ani nic z tych rzeczy). Mam podpisaną ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR, siedziba firmy
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem?

  Jak obliczyć zaliczkę na podatek będąc VAT-owcem? PORADA

  Ogólny wzór na liczenie zaliczki na podatek dochodowy prawdopodobnie rozumiem, ale jak to wygląda w przypadku zakupu komputera z kwotą na fakturze 1500 zł VAT? Czy jako koszt podaje 1500 zł, czy całą kwotę 1500 zł VAT? Jeżeli tylko kwotę netto, to co się dzieje z VAT-em? Załóżmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku?wartość brutto
 • Leasing operacyjny a wpłata inicjalna

  Leasing operacyjny a wpłata inicjalna PORADA

  Firma wzięła leasing operacyjny na maszynę produkcyjną. Czy wpłatę inicjalną zaksięgować w całości w koszty w dacie wystawienia faktury czy na RMK i co miesiąc odpowiednią część w koszty? Poprzednie leasingi księgowaliśmy na RMK ale ten chcielibyśmy w całości w koszty. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wyposażenie firmy, czynsz inicjalny, opłata wstępna

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 140

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.