eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Amortyzacja środków trwałych: fiskus zmienia moment korekty kosztów

  Amortyzacja środków trwałych: fiskus zmienia moment korekty kosztów

  ... do momentu otrzymania dotacji są tutaj w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Otrzymanie takiego finansowania wymaga natomiast ich skorygowania. Między podatnikami a ... że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, koszty podatkowe
 • Samochód w firmie: kiedy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

  Samochód w firmie: kiedy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

  ... VAT może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, odliczenie VAT od paliwa
 • Należności nieściągalne w kosztach firmy

  Należności nieściągalne w kosztach firmy

  ... w rzeczywistości nie odebrał - czyli właśnie od nieściągalnej należności. Nieściągalne należności a koszty uzyskania przychodu W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znaleźć możemy zapisy o tym, że za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Jak zaległe składki ZUS ująć w kosztach uzyskania przychodu?

  Jak zaległe składki ZUS ująć w kosztach uzyskania przychodu?

  ... do uznania składek za koszt miesiąca, za który są należne sprawia, że składki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich faktycznej zapłaty. Podatnik jest zatem uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów jedynie wydatków na zapłatę zaległych należności publicznoprawnych w części przezeń finansowanych - w momencie ich zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Wyłudzenie pieniędzy w kosztach uzyskania przychodu firmy
  Tematy: ustawa o podatku dochodowym, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Tajemniczy klient nie rozpozna kosztów uzyskania przychodu

  Tajemniczy klient nie rozpozna kosztów uzyskania przychodu

  ... nie ma prawa wyboru pomiędzy odliczeniem naliczonego podatku VAT, a zaliczeniem go w ciężar koszów uzyskania przychodu. Jak już wskazano powyżej, oprócz właściwego udokumentowania kosztów, warunkami koniecznymi do uznania wydatków za koszty uzyskania przychodu jest m.in. wykazanie, że został on poniesiony przez podatnika i że istnieje związek ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, dowody księgowe
 • Koszty podatkowe gdy brak przychodów z prywatnego najmu

  Koszty podatkowe gdy brak przychodów z prywatnego najmu

  ... lokalu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.(...)” W pierwszej ze wskazanych interpretacji organ podatkowy wskazał natomiast, że „(...) Warunkiem zakwalifikowani określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest logiczny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a źródłem przychodu, brak umowy najmu w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, wynajem mieszkania
 • Ubezpieczenie na życie pracownika kosztem firmy?

  Ubezpieczenie na życie pracownika kosztem firmy?

  ... UPDOP, stanowią one dla Spółki koszty uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4g UPDOP, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), (...) stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty, świadczenia pracownicze
 • Zatory płatnicze 2016: Korekta kosztów nadal przy leasingu finansowym

  Zatory płatnicze 2016: Korekta kosztów nadal przy leasingu finansowym

  ... 2016 r.) zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Otrzymana w darowiźnie działka nie obniża podatku od firmy

  Otrzymana w darowiźnie działka nie obniża podatku od firmy

  ... .U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna firmy, przekazanie darowizny, podatek od firmy
 • Podatek od umowy zlecenia

  Podatek od umowy zlecenia PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym zatrudnić studenta na umowę zlecenie. Od takiej umowy nie odprowadzam składek na ZUS, ale czy obowiązuje zapłata podatku? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, umowa zlecenia, koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodu przy kalkulacji wysokości podatku od wzbogacenia - sprzedaż mieszkania

  Koszty uzyskania przychodu przy kalkulacji wysokości podatku od wzbogacenia - sprzedaż mieszkania PORADA

  Witam, wertując forum nie udało mi się trafić na jednoznaczną odpowiedź, dlatego poniższe pytanie. Opis sytuacji: Zakupione w 2011 roku mieszkanie (stan deweloperski) - koszt zakupu 300 tys. zł (zakup w znaczącej części (80%) finansowany z kredytu, ale nie ma to chyba w tym momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • Zegarek dla podniesienia prestiżu w działalności

  Zegarek dla podniesienia prestiżu w działalności PORADA

  Prowadzę działalność, usługi finansowe. Do tej pory nie posiadałem zegarka, wystaryczył mi czas pokazywany w telefonie komórkowym. Zauważyłem, że spotykając się z majętnymi klientami warto podnieść prestiż mojej osoby posiadając wartościowy zegarek. Zakupiłem zegarek i ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi finansowe, zegarek, koszty firmy
 • Działalność artystyczna a podatki

  Działalność artystyczna a podatki PORADA

  Witam, przeszukiwałem różne fora i artykuły dotyczące podatków i działalności artystycznej, ale nie odpowiadają one na wszystkie pytania. Konkretnie chodzi o rysowanie obrazów 'cyfrowych' na zamówienie dla klientów indywidualnych (nie przedsiębiorców), głównie zagranicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność artystyczna, działalność gospodarcza, obowiązek podatkowy, podatek VAT
 • Podatek od odprawy emerytalnej

  Podatek od odprawy emerytalnej PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie odprawy emerytalnej. W tym roku pracodawca chce wysłać pracownicę na emeryturę. W związku z tym przysługuje jej odprawa emerytalna (6 miesięczna). Od takiej odprawy należy odprowadzić zaliczkę na podatek. Moje pytanie brzmi: czy należy uwzględnić koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, przejście na emeryturę, emerytura, ulga podatkowa
 • Jak rozliczyć dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej?

  Jak rozliczyć dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej? PORADA

  Witam, dostałem dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej i mam problem jak to rozliczyć. Kupiłem jedno urządzenie za ponad 3500 zł i będę je użytkował ponad 12 miesięcy. Tu nie ma problemu, jest to środek trwały i nie jest kosztem. Mam również 3 urządzenia o ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja z urzędu pracy, działalność gospodarcza, rozliczenie dotacji, środek trwały
 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia właściciela firmy?

  Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia właściciela firmy? PORADA

  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na studia właściciela firmy? W opisywanym przeze mnie przypadku kierunek studiów podyplomowych jest w 100% zgodny z działalnością, z jakiej pracodawca uzyskuje przychody ze spółki cywilnej, której jest współnikiem? Stąd moje ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, studia podyplomowe, spółka cywilna
 • Faktury kosztowe za media na małżonkę

  Faktury kosztowe za media na małżonkę PORADA

  Czy faktura za prąd lub naliczenia za czynsz, które są na małżonkę mogę księgować do KUP DG w przypadku gdy dzialalność jest: a) współwłaśność małżeńska b) DG prowadzona w domu na % udziale pow. mieszkaniowej c) mieszkanie jest wspólne? Czy muszę wszystkie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, małżeństwo, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodu dla odsetek od kredytu indeksowanego w CHF spłacane w CHF

  Koszty uzyskania przychodu dla odsetek od kredytu indeksowanego w CHF spłacane w CHF PORADA

  Działalność gospodarcza na zasadach ogólnych, prowadzona w mieszkaniu, wydzielony jeden pokój (20% pow całkowitej). Chciałbym zaliczyć do kosztów zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego w CHF. Czynny podatnik VAT. Kredyt i odsetki spłacam w walucie CHF, którą zakupuje we własnym ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, podatnik VAT, kredyt
 • Sprzedaż działki nabytej w drodze zamiany

  Sprzedaż działki nabytej w drodze zamiany PORADA

  Jak policzyć koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany? Wiem, że kosztem ma być wartość (określona w umowie) nieruchomości zamienianej na nieruchomość, która jest przedmiotem sprzedaży. W umowie zamiany (między sąsiadami) wartość ta została ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, sprzedaż działki, sprzedaż nieruchomości, zamiana działek

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 126

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.