eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodu
 • Samochód elektryczny bez ewidencji przebiegu pojazdu

  Samochód elektryczny bez ewidencji przebiegu pojazdu

  ... majątku firmy (czyli są używane np. na podstawie umowy najmu czy dzierżawy), muszą mieć zaprowadzoną taką ewidencję przebiegu, aby rozpoznać koszty uzyskania przychodu. Wyjątkiem od tej reguły są coraz popularniejsze samochody elektryczne. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, kilometrówka, ryczałt na samochód
 • Mecz piłki nożnej jako koszty uzyskania przychodu firmy?

  Mecz piłki nożnej jako koszty uzyskania przychodu firmy?

  ... przychodu istnieje związek przyczynowy. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podatek CIT, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Karnet sportowy ze środków obrotowych nie jest kosztem podatkowym?

  Karnet sportowy ze środków obrotowych nie jest kosztem podatkowym?

  ... od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są m.in. tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują nie tylko wynagrodzenia zasadnicze ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne
 • Elektroniczna archiwizacja dokumentów a koszty uzyskania przychodu

  Elektroniczna archiwizacja dokumentów a koszty uzyskania przychodu

  ... , a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. \ Ponadto, uznanie wydatku ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, zasady wystawiania faktur, e-faktura
 • Najem czy zakup mieszkania jako koszty zyskania przychodu firmy

  Najem czy zakup mieszkania jako koszty zyskania przychodu firmy

  Wydatki na czynsz za mieszkanie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile najem jest uzasadniony ekonomicznie. Także dzięki zakupowi mieszkania przedsiębiorca może obniżyć swój podatek. W tym wypadku jednak kosztem będzie wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wynajem mieszkania
 • Sprzedaż samochodu z dotacji: jakie koszty uzyskania przychodu?

  Sprzedaż samochodu z dotacji: jakie koszty uzyskania przychodu?

  ... pkt 1 lit. b) ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ... uzyskania przychodu jest różnica między wartością początkową środka trwałego, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy). Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środków trwałych, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Jak skorzystać z ulg podatkowych na badania i rozwój (B+R)?

  Jak skorzystać z ulg podatkowych na badania i rozwój (B+R)?

  ... pomiędzy nauką a przemysłem. Sam mechanizm wykorzystywania ulgi jest dość prosty. Przedsiębiorca prowadzący prace B+R zlicza ich koszty za dany rok, z tym że uwzględnia się wyłącznie koszty wskazane w katalogu kosztów kwalifikowanych. W przypadku polskiego systemu przewidziano wyłącznie następujące pozycje: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga na nowe technologie, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Umorzenie udziałów spadkobierców bez podatku dochodowego

  Umorzenie udziałów spadkobierców bez podatku dochodowego

  ... fizycznych, jako przychód z praw majątkowych (prawo własności a także roszczenie o wydanie nieruchomości są także prawami majątkowymi)”. Sąd łódzki stwierdził, że w przypadku uzyskania ekwiwalentu za umorzone udziały realizacja roszczenia, a więc wykonanie prawa majątkowego, jest tylko „technicznym etapem jego istnienia”. Nie stanowi odrębnego aktu ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, przychody podatkowe, opodatkowanie PIT, wyłączenia z opodatkowania
 • Nowa korekta kosztów i przychodów: jakie kursy walut obcych?

  Nowa korekta kosztów i przychodów: jakie kursy walut obcych?

  ... księgi rachunkowe muszą bowiem te dzielić na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. Koszty bezpośrednie rozlicza się co do zasady w roku, w którym powstał odpowiadający im przychód. Koszty pośrednie natomiast rozpoznają oni na dzień ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodu, a gdy te przekraczają rok podatkowy - rozpoznaje się ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu

  Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu

  ... uzyskane z budżetu gminy są zwolnione od opodatkowania, a koszty uzyskania przychodu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinna rozliczać z zastosowaniem proporcji ustalanej na koniec każdego miesiąca, obliczonej na podstawie udziału przychodu opodatkowanego do przychodu ogółem. Kwestie dotyczące dotacji, w tym dla niepublicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacje dla firm, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów
 • Zegarek dla podniesienia prestiżu w działalności

  Zegarek dla podniesienia prestiżu w działalności PORADA

  Prowadzę działalność, usługi finansowe. Do tej pory nie posiadałem zegarka, wystaryczył mi czas pokazywany w telefonie komórkowym. Zauważyłem, że spotykając się z majętnymi klientami warto podnieść prestiż mojej osoby posiadając wartościowy zegarek. Zakupiłem zegarek i ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi finansowe, zegarek, koszty firmy
 • Działalność artystyczna a podatki

  Działalność artystyczna a podatki PORADA

  Witam, przeszukiwałem różne fora i artykuły dotyczące podatków i działalności artystycznej, ale nie odpowiadają one na wszystkie pytania. Konkretnie chodzi o rysowanie obrazów 'cyfrowych' na zamówienie dla klientów indywidualnych (nie przedsiębiorców), głównie zagranicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność artystyczna, działalność gospodarcza, obowiązek podatkowy, podatek VAT
 • Podatek od odprawy emerytalnej

  Podatek od odprawy emerytalnej PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie odprawy emerytalnej. W tym roku pracodawca chce wysłać pracownicę na emeryturę. W związku z tym przysługuje jej odprawa emerytalna (6 miesięczna). Od takiej odprawy należy odprowadzić zaliczkę na podatek. Moje pytanie brzmi: czy należy uwzględnić koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa emerytalna, przejście na emeryturę, emerytura, ulga podatkowa
 • Jak rozliczyć dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej?

  Jak rozliczyć dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej? PORADA

  Witam, dostałem dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej i mam problem jak to rozliczyć. Kupiłem jedno urządzenie za ponad 3500 zł i będę je użytkował ponad 12 miesięcy. Tu nie ma problemu, jest to środek trwały i nie jest kosztem. Mam również 3 urządzenia o ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja z urzędu pracy, działalność gospodarcza, rozliczenie dotacji, środek trwały
 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia właściciela firmy?

  Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia właściciela firmy? PORADA

  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na studia właściciela firmy? W opisywanym przeze mnie przypadku kierunek studiów podyplomowych jest w 100% zgodny z działalnością, z jakiej pracodawca uzyskuje przychody ze spółki cywilnej, której jest współnikiem? Stąd moje ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, studia podyplomowe, spółka cywilna
 • Faktury kosztowe za media na małżonkę

  Faktury kosztowe za media na małżonkę PORADA

  Czy faktura za prąd lub naliczenia za czynsz, które są na małżonkę mogę księgować do KUP DG w przypadku gdy dzialalność jest: a) współwłaśność małżeńska b) DG prowadzona w domu na % udziale pow. mieszkaniowej c) mieszkanie jest wspólne? Czy muszę wszystkie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, małżeństwo, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodu dla odsetek od kredytu indeksowanego w CHF spłacane w CHF

  Koszty uzyskania przychodu dla odsetek od kredytu indeksowanego w CHF spłacane w CHF PORADA

  Działalność gospodarcza na zasadach ogólnych, prowadzona w mieszkaniu, wydzielony jeden pokój (20% pow całkowitej). Chciałbym zaliczyć do kosztów zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego w CHF. Czynny podatnik VAT. Kredyt i odsetki spłacam w walucie CHF, którą zakupuje we własnym ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, podatnik VAT, kredyt
 • Sprzedaż działki nabytej w drodze zamiany

  Sprzedaż działki nabytej w drodze zamiany PORADA

  Jak policzyć koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany? Wiem, że kosztem ma być wartość (określona w umowie) nieruchomości zamienianej na nieruchomość, która jest przedmiotem sprzedaży. W umowie zamiany (między sąsiadami) wartość ta została ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, sprzedaż działki, sprzedaż nieruchomości, zamiana działek
 • Koszty uzyskania przychodu, dwa zakłady pracy, a ciąża i urlop macierzyński

  Koszty uzyskania przychodu, dwa zakłady pracy, a ciąża i urlop macierzyński PORADA

  Jestem zatrudniona w dwóch zakładach pracy, które znajdują sie poza miejscem zamieszkania. Od połowy stycznia 2014 r. byłam na zwolnieniu lekarskim, a w sierpniu urodziłam dziecko i przeszłam na urlop macierzyński. Mam pytanie odnośnie kosztów uzyskania przychodów. Czy w deklaracji ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, koszty uzyskania przychodu, ciąża, zwolnienie lekarskie
 • Leasing samochodu osobowego

  Leasing samochodu osobowego PORADA

  Posiadam samochód osobowy w leasingu, nie odliczam żadnych wydatków związanych z eksploatowaniem. Rata wynosi 2000 brutto, 60% VAT już odliczyłem. Ile od 1 kwietnia 2015 roku mogę odliczyć od kosztów uzyskania przychodu? Jaką kwotę mam zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu po ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy, leasing, samochód w leasingu, odliczenie VAT

poprzednia  

1 ... 4 5 6 ... 20 ... 60 ... 124

następnaREKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.