eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › know-how
 • Tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, chroń swój know-how!

  Tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, chroń swój know-how!

  13:38 25.02.2020

  ... oparte lub stanowi ona o ich przewadze konkurencyjnej. Z tego względu skuteczna ochrona know-how przedsiębiorstwa ma znaczący wpływ na kondycję firmy i jej pozycję rynkową. O ... . Jeśli zarządzasz firmą upewnij się, że wiesz jak dbać o ochronę jej know-how. Czy każda informacja podlega ochronie? Tajemnica przedsiębiorstwa, czyli tzw. „poufne know ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, know-how, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2013

  12:53 04.03.2013

  ... Takie wykorzystanie wartości niematerialnych i prawnych ma miejsce także w przypadku wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci know-how. Tym samym NSA orzekł, że wniesienie aportu w postaci know-how stanowi wykorzystanie w sposób ciągły wartości niematerialnych i prawnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w spółce prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusze inwestycyjne, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Know-how jako wkład niepieniężny a opodatkowanie VAT

  Know-how jako wkład niepieniężny a opodatkowanie VAT

  13:16 07.02.2013

  ... spółki, zgodnie z którym wniesienie know-how aportem do spółki jest czynnością mającą skutek jednorazowy. W przypadku know-how mamy bowiem do czynienia z udostępnieniem ... z tytułu wykorzystywania know-how w działalności spółki. NSA podzielił zatem stanowisko WSA i orzekł, że wniesienie aportu w postaci know-how stanowi wykorzystanie w sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: know-how, podatek VAT, opodatkowanie VAT, Wartości niematerialne i prawne
 • PARP pomoże ochronić know-how firmy

  PARP pomoże ochronić know-how firmy

  11:25 20.12.2011

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia w formie zaliczek i refundacji kosztów poniesionych na ochronę znaku firmowego, użytkowego, wynalazku. Dotacje mogą wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. PARP oferuje wsparcie niewielkim firmom w ramach unijnego PO Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 5.4.1 - wsparcie na ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona własności przemysłowej, znak firmowy, ochrona znaku firmowego, know-how
 • Know-how a podatek dochodowy i VAT

  Know-how a podatek dochodowy i VAT

  12:10 27.05.2011

  ... udostępnienie innemu przedsiębiorcy know-how w celu jego komercyjnego wykorzystania. Umowa o przekazanie know-how to w rozumieniu ustawy o VAT opodatkowana usługa, a usługą jest także umowa, na podstawie której następuje przekazanie know-how będącego wartością niematerialną i prawną. Miejscem opodatkowania umowy o przekazanie know-how jest miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: know-how, podatek dochodowy, przychody podatkowe, koszty podatkowe


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: