eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › gmina
 • Aport wodociągu

  Aport wodociągu

  09:33 11.10.2018 PORADA

  Czy podczas przekazania przez gminę wodociągu aportem do spółki jest możliwość zwolnienia z podatku? WIĘCEJ

  Tematy: aport, gmina, wniesienie aportu, spółka
 • Cena za dzierżawę działki gminnej

  Cena za dzierżawę działki gminnej

  07:55 15.09.2018 PORADA

  Chciałam wydzierżawić działkę od gminy pod ogródek działkowy. Początkowo wójt gminy zwodził mnie, że nie będzie problemu, że wystarczy tylko pismo i będzie decyzja. Jak się okazuje wójt organizuje teraz przetarg na dzierżawę tej działki. Obiecywał również, że opłata za ... WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, dzierżawa działki, dzierżawa gruntu, cena za dzierżawę
 • Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  19:26 10.09.2018 PORADA

  Moja działka posiada prawomocną decyzję WZ na dom jednorodzinny. Po wejściu planu będzie teren zielony bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Czy gmina powinna wykupić teren i czy może odmówić ze względu na brak zaplanowanych środków w budżecie bez podania terminu, kiedy to będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, wykup działki, plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Zmiana warunków umowy w trakcie jej realizacji

  Zmiana warunków umowy w trakcie jej realizacji

  11:34 22.06.2018 PORADA

  Czy można mówić o naruszeniu przepisów prawa zamówień publicznych w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna gminy posiadająca w trwałym zarządzie nieruchomość stanowiącą własność gminy, której część wynajęła na czas oznaczony (3 lata) w drodze przetargu, wyraża zgodę na ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, gmina, najem
 • Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  11:38 14.02.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące naliczania opłat adiacenckich przez gminę. W 2006 roku otrzymałam w ramach darowizny grunty rolne. Przez ponad 12 lat gmina zatwierdzała miejscowy plan zagospodarowania, w którym ujęto opłatę planistyczą w wysokości 15%. Generalnie rozumiem, że z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, gmina, darowizna, grunty rolne
 • Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

  Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

  00:20 03.01.2018

  Kto zgodnie z obowiązującym prawem może reprezentować gminę przy finalizowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości? Czy przy tej formie pełnomocnictwa mają zastosowanie przesłanki kodeksu cywilnego? Często dochodzi do sytuacji, w której umowa sprzedaży nieruchomości podpisywana jest jednoosobowo przez upoważnionego do tego pracownika gminy. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, gmina, pełnomocnik gminy
 • Kto powinien ponieść opłatę za geodetę?

  Kto powinien ponieść opłatę za geodetę?

  16:05 14.11.2017 PORADA

  Dzień dobry! Sprawa wygląda następująco: gmina otrzymała od GDAKi drogę, która od 40 lat nie jest już drogą główną, a jedynie dojazdową do kilku posesji. Następnie zaproponowano (a raczej nakazano), wykup kawałków wzdłuż posesji sąsiadujących z działkami i poboczami tejże ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, kupno działki, geodeta, wytyczenie działki
 • Jak zameldować się w budynku gospodarczym?

  Jak zameldować się w budynku gospodarczym?

  13:05 19.10.2017 PORADA

  Witam, uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, o którym piszę poniżej: Od lata tego roku mieszkam w budynku gospodarczym położonym na 1000 m2 działce. Nieruchomość prawnie należy do mojego ojca, jednak podarował mi ją w prezencie, co nie zostało jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: meldunek, adres zameldowania, budynek gospodarczy, darowizna
 • Klasyfikacja placu zabaw

  Klasyfikacja placu zabaw

  12:22 21.09.2017 PORADA

  Proszę o odpowiedź w następującej kwestii.  Gmina realizuje zadanie inwestycyjne – budowa placu zabaw. Czy w ewidencji należy ująć całą inwestycję jako jeden środek trwały plac zabaw, a w charakterystyce opisać urządzenia znajdujące się na placu zabaw i umarzać cały ... WIĘCEJ

  Tematy: plac zabaw, środki trwałe, ewidencja środków trwałych, KŚT
 • Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich a centralizacja VAT

  Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich a centralizacja VAT

  12:46 14.09.2017 PORADA

  Czy otrzymana przez gminę odpowiednia kwota wynikająca z dzierżawy obwodów łowieckich przez wydzierżawiających (Starostwo, czy też Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) podlega opodatkowaniu VAT przez gminę w obliczu aktualnie obowiązujących przepisów, a mianowicie ... WIĘCEJ

  Tematy: obwody łowieckie, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, centralizacja VAT, VAT
 • Umowa zlecenie a 500 plus na jedno dziecko. Czy muszę zgłosić umowę w gminie?

  Umowa zlecenie a 500 plus na jedno dziecko. Czy muszę zgłosić umowę w gminie?

  13:23 01.08.2017 PORADA

  Witam, mąż pracuje na umowę o pracę, zarabia 2300 zł, a ja na umowe zlecenie w Avon. Pobieramy świadczenie 500 plus. Czy ja - osoba na umowe zlecenie w Avon - muszę powiadomić gminę, jeżeli mamy jedno dziecko? WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa zlecenia, małżeństwo, prawo do świadczeń
 • Prywatna działka: jakie są granice ingerencji władz?

  Prywatna działka: jakie są granice ingerencji władz?

  00:31 05.02.2017

  ... znajdujących się w jej granicach administracyjnych. Oznacza to, że gmina posiada prawa do ustalania przeznaczenia terenu lub warunków jego zagospodarowania, ... przykładowy zakres możliwych i uprawnionych działań, jakie w zakresie władztwa planistycznego może podjąć gmina. We wspomnianej sprawie (sygnatura akt: II OSK 1128/14) zaskarżony został ... WIĘCEJ

  Tematy: władztwo planistyczne, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Infrastruktura techniczna: gmina nie musi prosić o zgodę właściciela działki

  Infrastruktura techniczna: gmina nie musi prosić o zgodę właściciela działki

  11:58 10.08.2016

  Gmina buduje nowe urządzenia infrastruktury technicznej – czy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ... to wystarczający powód, by wnioskować o wzroście wartości nieruchomości i w konsekwencji nałożyć opłatę adiacencką. Terminy i raty Gmina na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką ma czas trzech lat, licząc od dnia, kiedy decyzja o ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, gmina
 • Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  11:11 11.01.2016

  ... rozwoju poszczególnych gruntów, jak również określa lokalne zasady ich zagospodarowania. Ma więc charakter informacyjny – inwestor otrzyma informację jakie ograniczenia przewiduje gmina w związku z daną nieruchomością, przykładowo jakie tereny zostały bezwzględnie wyłączone spod zabudowy, które tereny zagrożone są powodzią lub osuwaniem się mas ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, gmina, rada gminy, uchwała rady gminy
 • Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej: obowiązkowe opłaty za dostęp?

  Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej: obowiązkowe opłaty za dostęp?

  00:10 13.03.2015

  ... . Bartosz Antos analityk z portalu www.grunttozysk.pl wyjaśnia, że gmina może szukać innych dróg i sposobów dofinansowania takiego przedsięwzięcia. Przynajmniej część ... jego budowy, organy gminnym mogą odzyskać poprzez wprowadzenie opłat adiacenckich. Gmina ma także prawo do przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na ... WIĘCEJ

  Tematy: obiekty użyteczności publicznej, kanalizacja, sieć kanalizacyjna, gmina
 • Prolongata kredytu nie wymaga opinii regionalnej izby obrachunkowej

  Prolongata kredytu nie wymaga opinii regionalnej izby obrachunkowej

  00:20 03.04.2014

  Gmina zamierza zawiesić spłatę rat kredytowych na kolejne lata. Czy podpisanie aneksu do umów z bankami wymaga zgody organu stanowiącego oraz regionalnej ... WIĘCEJ

  Tematy: prolongata kredytu, regionalna izba obrachunkowa, gmina, samorządy
 • "Deszczowy podatek" pomoże gminom

  "Deszczowy podatek" pomoże gminom

  23:18 09.10.2012

  ... słowy właściciele powierzchni dachowych, z których wody opadowe są odprowadzane do publicznej kanalizacji. Wysokość takiej opłaty (czyli w istocie lokalnego podatku) ustalałaby gmina, w zależności od powierzchni, z której odprowadzana by była woda. Opłata ta byłaby już jednak obowiązkowa.WIĘCEJ

  Tematy: podatki, podatki i opłaty lokalne, gmina, woda

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: