eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › cesja wierzytelności
 • Cesja wierzytelności na rzecz banku to ściąganie długów opodatkowane VAT

  Cesja wierzytelności na rzecz banku to ściąganie długów opodatkowane VAT

  13:31 10.01.2019

  ... towarów i usług” (0114-KDIP4.4012.585.2018.3.AKO). Cesja wierzytelności to usługa ściągania długów Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że usługi factoringu polegają na wyręczaniu faktoranta od dokonywania wobec dłużnika czynności zmierzających do odzyskania długu. Nabywca wierzytelności może dokonać ich ściągnięcia, ale i odsprzedać je ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, cesja wierzytelności, zwolnienia podatkowe VAT, opodatkowanie VAT
 • Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  13:31 05.11.2018

  ... W przypadku częściowej spłaty wierzytelności, (spłaty wierzytelności etapami) potrąceniu podlega odpowiednia (proporcjonalnie ustalona) wartość kosztu nabycia wierzytelności, tj. część wydatków na jej nabycie, jaka odpowiada stosunkowi wartości uzyskanej spłaty wierzytelności do wartości należnych wpłat (wartości nabytej wierzytelności). Nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • 3 rzeczy, które warto zrobić, gdy ktoś przejmie twój dług

  3 rzeczy, które warto zrobić, gdy ktoś przejmie twój dług

  10:08 14.06.2018

  ... podstawową działalnością, np. udzielaniem kredytów, zbywa wierzytelność na wyspecjalizowaną instytucję finansową – mówi Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji Polubownej z BEST.S.A. Wprawdzie cesja wierzytelności może odbyć się bez zgody dłużnika, to jednak warto wiedzieć, że musi on zostać o tym fakcie poinformowany i to w sposób ściśle ... WIĘCEJ

  Tematy: dług, firma windykacyjna, cesja wierzytelności
 • Sprzedaż długów. Czy mam prawo znać treść umowy cesji?

  Sprzedaż długów. Czy mam prawo znać treść umowy cesji?

  11:38 07.03.2018 PORADA

  Chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo wglądu do umowy [cesji] sprzedaży zadłużenia przez bank zewnętrznej firmie? Firma jako nowy wierzyciel domaga się spłaty, a od kilku lat komornik sądowy prowadzi egzekucje na rzecz tego banku z mej pensji, więc prosiłbym o informacje jak powinno ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, cesja umowy, cesja wierzytelności, sprzedaż długów
 • Apelacja i sprzedaż długu

  Apelacja i sprzedaż długu

  13:56 06.01.2018 PORADA

  Mam dośyć dziwną sytuację i bardzo proszę o wyjaśnienie: złożyłam apelację od wyroku sądu rejonowego, rozprawa wyznaczona na 31.01.2018 r. W dniu dzisiejszym otrzymałam informację od firmy windykacyjnej, że właśnie zakupiła mój dług... Sprawa co do poprzedniej firmy nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: apelacja, sąd rejonowy, sprzedaż długów, dług
 • Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  13:09 09.11.2017

  ... sam. Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność. Dodać należy, że cesja nie ma formy samoistnej umowy, dlatego też dla jej realizacji musi być dokonana czynność cywilnoprawna, na podstawie której nastąpi przeniesienie wierzytelności. Z treści art. 510 ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Czym jest cesja na rzecz banku?

  Czym jest cesja na rzecz banku?

  00:55 01.11.2016

  ... umowy ubezpieczenia na bank jest dokonanie cesji czyli przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia. Dokument podpisywany jest między dwoma stronami: klientem zaciągającym ... na wypłatę świadczenia na rachunek ubezpieczonego, a nie banku, tytułem likwidacji szkody. Cesja z polisy jest zabezpieczeniem kredytu, który ma szereg zalet i chroni ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt, ubezpieczenie kredytu, cesja na rzecz banku, cesja wierzytelności
 • Sprzedaż wierzytelności bez korekty ulgi na złe długi w VAT

  Sprzedaż wierzytelności bez korekty ulgi na złe długi w VAT

  13:56 12.10.2016

  ... wierzytelności oznacza, iż przestała być ona nieściągalna, co oznacza, iż podatnik otrzymał należność wynikającą z danej wierzytelności (nawet w takim wypadku, gdy otrzymał ją od podmiotu trzeciego – czyli od nabywcy wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  12:55 18.04.2016

  ... cierpliwie czekać na zapłatę, albo znaleźć inny sposób. Sposobem zaś może być wymiana wierzytelności na towary za pośrednictwem innego podmiotu, w tym wypadku holenderskiego. Polska firma będzie oddawać firmie holenderskiej wierzytelności wobec podmiotu saudyjskiego, a w zamian uzyska towary, które znajdują się poza terytorium UE ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Cesja wierzytelności a VAT

  Cesja wierzytelności a VAT

  22:45 11.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, cesja wierzytelności, podatek VAT, windykacja
 • Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  17:23 08.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura VAT, cesja wierzytelności, CIT
 • Podatek VAT i ulga na złe długi: donos na dłużnika na VAT-ZD

  Podatek VAT i ulga na złe długi: donos na dłużnika na VAT-ZD

  14:39 22.04.2015

  ... skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się tutaj za uprawdopodobnioną, jeżeli ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  13:38 15.04.2015

  ... dotychczasowego wierzyciela, zaś w zawartej umowie cesji wierzytelności pomiędzy stronami, doszło do nabycia wierzytelności przez cesjonariusza od cedenta za umówioną cenę oraz cesja wierzytelności jest w taki sposób skalkulowana, że nie zawiera wynagrodzenia z tytułu określonej usługi nabycia wierzytelności, to czynność taka nie stanowi odpłatnej ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Skup (cesja) i windykacja wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Skup (cesja) i windykacja wierzytelności poza podatkiem VAT?

  13:52 09.02.2015

  ... chwilą dokonania przelewu wierzytelności wszelkie prawa z nią związane przysługują wyłącznie spółce. W związku z powyższym zadano pytanie, czy przelew (cesja) przez cedenta wierzytelności na rzecz spółki w tak opisanym stanie faktycznym powoduje po stronie spółki powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu nabycia wierzytelności? W przedmiotowej ... WIĘCEJ

  Tematy: Podatek VAT, opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, opodatkowanie podatkiem VAT
 • Jaki podatek od zakupu wierzytelności - cesja wierzytelności - odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

  Jaki podatek od zakupu wierzytelności - cesja wierzytelności - odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

  17:24 30.11.2014 PORADA

  Jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie - na wstępie informuję: prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chciałbym rozszerzyć działalność mojej firmy o zakup praw do odszkodowania OC, a następnie (po zakupie) we własnym zakresie po odpowiednich konsultacjach z prawnikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatnik VAT, cesja wierzytelności, prawa wierzycieli
 • Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  11:46 30.09.2014 PORADA

  Witam, mam zapytanie dotyczące VAT-u w przypadku cesji. Spółka wystawiła fakturę, która została nieopłacona w terminie. Faktura została scedowana do firmy windykacyjnej (umowa cesji powierniczej), następnie dłużnik opłacił fakturę na rachunek firmy windykacyjnej, a firma ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, cesja wierzytelności, windykacja, cesja powiernicza
 • Zakup i potrącenie wierzytelności

  Zakup i potrącenie wierzytelności

  12:28 20.08.2014 PORADA

  Firma A wystawiła mi fakturę za wykonaną usługę, jednocześnie wiem, że firma A ma przeterminowaną fakturę względem firmy mojego znajomego. Czy mogę odkupić fakturę znajomego (cesja wierzytelności) i składając oświadczenie do firmy A potrącić im przeniesioną na mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, prawa wierzycieli, sprzedaż długów
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości. Są inne rozwiązania?

  Zniesienie współwłasności nieruchomości. Są inne rozwiązania?

  22:38 03.11.2013 PORADA

  Witam, jestem współwłaścicielem nieruchomości (dom, działka) wraz z mamą i siostrą. Każdy z nas ma po 1/3 udziałów (wpis w KW). Wszyscy jesteśmy zgodni i chcemy abym ja był jedynym właścicielem całej nieruchomości.  Dodatkowo ta nieruchomość jest obciążona kredytem ... WIĘCEJ

  Tematy: współwłasność nieruchomości, kredyt hipoteczny, zniesienie współwłasności, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Książeczka mieszkaniowa a podatki

  Książeczka mieszkaniowa a podatki

  20:45 15.10.2013 PORADA

  Opiszę sytuację najprościej, jak potrafię. Chcę spieniężyć książeczkę mieszkaniową. Może to zrobić tylko moja ciocia, ponieważ posiada akt własności mieszkania, więc chcę ją scedować najpierw na mamę, a ona sceduje na siostrę (można to robić tylko w pierwszej linii ... WIĘCEJ

  Tematy: książeczka mieszkaniowa, podatek od wzbogacenia, obowiązek podatkowy, wysokość podatku
 • Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

  Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

  11:53 15.04.2013 PORADA

  Czy można sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej w drodze cesji? WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż długów, sprzedaż wierzytelności, firmy windykacyjne, egzekucja długu

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: