eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › kodeks pracy
 • Podanie o wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego

  Podanie o wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego

  11:33 15.03.2016 PORADA

  Witam, proszę o pomoc, jak napisać podanie o powrót z urlopu wychowawczego i którym artykułem sie podeprzeć? WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, przerwanie urlopu wychowawczego, wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego, kodeks pracy
 • Równoważny system pracy

  Równoważny system pracy

  19:56 05.02.2016 PORADA

  Witam, mam pytanie, pracodawca wprowadził dla dwóch osób w pracy równoważny system pracy (liczba pracowników to ok. 90 osób), do podpisu dał tym osobom krótką notatkę nie podparte żadnym art. K.P. Takiej informacji również nie ma w regulaminie pracy. Czy mimo, że w piśmie nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system pracy, czas pracy, godziny pracy, kodeks pracy
 • Nadgodziny w kodeksie pracy

  Nadgodziny w kodeksie pracy

  18:02 04.01.2016 PORADA

  Czy w kodeksie jest wzmianka co do limitu nadgodzin? Widzę, że jest w skali roku 150, ale czy jest gdzieś w skali tygodnia 8 lub miesiąca? WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, czas pracy, godziny pracy
 • Zmiany kodeksu pracy od 20.02.2016 dotyczące umowy na czas określony

  Zmiany kodeksu pracy od 20.02.2016 dotyczące umowy na czas określony

  16:22 31.12.2015 PORADA

  Chcę zapytać: Pracuję od 02.02.2013 - umowa na okres próbny 3 miesiące, od 01.05.2013 umowa na czas określony 5 lat do 30.04.2018 z wpisem 2 tygodniowego wypowiedzenia. Jak to się ma do nowych przepisów prawa pracy? Urodziłem się 02.06.1953 r., mam 45 lat pracy. Czy pracodawca musi tą ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, umowa na czas określony, umowa na okres próbny, okres wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  12:22 11.12.2015 PORADA

  Witam, chciałbym się dowiedzieć, co muszę wpisać za artykuł z kodeksu pracy, jeśli rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia z powodu zmiany miejsca pracy? WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, umowa na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, zmiana miejsca pracy
 • Urlop wychowawczy - 30 dni ustawowe

  Urlop wychowawczy - 30 dni ustawowe

  12:43 10.11.2015 PORADA

  Witam, bardzo proszę o informację, dotyczącą liczenia 30-dni ustawowych. Mianowicie, jak mam liczyć te 30 dni? W piśmie poprosiłam o rozpoczęcie pracy od 16-tego listopada 2015. Pismo dostarczono pracodawcy 26.10.2015 Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na wcześniejszy powrót, to 30 dni ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, kodeks pracy, rozpoczęcie pracy
 • Zmiany w KP

  Zmiany w KP

  10:23 29.08.2015 PORADA

  Witam, 2.04.2013 r. zostałam zatrudniona w firmie na 3-miesięczny okres próbny. Po tym czasie otrzymałam umowę na 3 lata. Czy wprowadzone zmiany rzutują w jakiś sposób na mój okres zatrudnienia? Jeśli tak, to w jaki? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, okres zatrudnienia, kodeks pracy
 • Nowe przepisy a ciąża na umowie na czas określony

  Nowe przepisy a ciąża na umowie na czas określony

  20:40 05.08.2015 PORADA

  Witam, Mam pytanie odnośnie zmian w kodeksie pracy - zmiany okresu zatrudnienia pracownika na umowach na czas określony. Pracę w dużej firmie zaczęłam 01.11.2012 - okres próbny 3 miesiące, potem dostałam umowę na czas określony na rok, a następnie na 3 lata. Chcielibyśmy z mężem ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, ciąża a umowa na czas określony, umowa na czas określony, urlop macierzyński
 • Czy muszę iść na urlop?

  Czy muszę iść na urlop?

  14:18 14.07.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie art. 164 kodeksu pracy jest tam napisane, że pracownik powienien iść na 14 dni kalendarzowych urlopu. Czy muszę iść koniecznie na 14 dni, czy koniecznie muszę prosić pracodawcę o zgodę, jeżeli z urlopu 14 dni nie chcę skorzystać? WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, 164 art. kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy, ilość dni urlopu
 • Nowelizacja KP 2016, a umowy o pracę zawarte przed nowelizacją.

  Nowelizacja KP 2016, a umowy o pracę zawarte przed nowelizacją.

  15:02 01.07.2015 PORADA

  Czy po nowelizacji KP w 2016 roku dotyczącej długości umowy o pracę na czas określony (33/36 miesięcy) moja umowa ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony? Jeśli tak, to kiedy? Pierwszą umowę zawarto ze mną na 3 miesiące (próbna) od 7 kwietnia do 6 lipca 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, umowa o pracę na czas określony, umowa na czas nieokreślony, kodeks pracy
 • KPP: Kodeks pracy trzeba zmienić

  KPP: Kodeks pracy trzeba zmienić

  12:54 26.02.2010

  ... zarówno przez pracowników jak i pracodawców – mówi dr Monika Gładoch, ekspert prawa pracy, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Obowiązujący Kodeks pracy jest za mało elastyczny, by sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki. Jego zapisy powinny ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, bariery przedsiębiorczości, absurdalne przepisy prawne, buble prawne
 • Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  09:25 28.01.2010

  ... kierować ewentualne roszczenia związane ze stosunkiem pracy? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Pod użytym ... restrukturyzacja. Zgodnie z § 1 powołanego przepisu, pracodawca przejmujący zakład pracy staje się z mocy prawa stroną stosunku pracy łączącego poprzedniego szefa z jego personelem. Nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy, kodeks pracy
 • Dbanie o wizerunek firmy obowiązkiem wszystkich

  Dbanie o wizerunek firmy obowiązkiem wszystkich

  01:16 24.01.2010

  ... o dobro zakładu pracy zawiera w sobie również powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Kodeks pracy reguluje zakaz konkurencji w art. 1011 – 1014 k.p., zgodnie z którymi pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę szczegółowo określającą tę sferę. Niezależnie od takiej umowy pracownik, dbając o dobro zakładu pracy, powinien powstrzymać ... WIĘCEJ

  Tematy: dbanie o wizerunek firmy, wizerunek firmy, obowiązki pracowników, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  Układ zbiorowy pracy a dane o sytuacji ekonomicznej

  09:41 11.01.2010

  ... umiejętności negocjacyjne stron, ale również stosowne przygotowanie merytoryczne, z którym wiąże się kwestia dostępu do informacji na temat sytuacji ekonomicznej zakładu pracy. Obowiązek przekazania tych informacji związkom zawodowym spoczywa na barkach pracodawcy. Co muszą wiedzieć związki? Zgodnie z art. 2414 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, obowiązki pracodawcy
 • Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  Układ zbiorowy pracy - liczy się lojalność

  10:31 07.01.2010

  ... kłopotów finansowych firmy związki powinny powstrzymać się z eskalacją żądań w zakresie płac i zabiegać o utrzymanie dotychczasowego poziomu realnych dochodów załogi oraz miejsc pracy. Jeżeli chodzi natomiast o „poszanowanie słusznych interesów drugiej strony”, to należy przez to rozumieć nie tylko rezygnację z własnych interesów, ale też ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Przejęcie firmy: zmiana regulaminu w umowie szefów?

  Przejęcie firmy: zmiana regulaminu w umowie szefów?

  07:02 23.12.2009

  ... restrukturyzację. Zgodnie z § 1 powołanego przepisu, pracodawca przejmujący zakład pracy staje się z mocy prawa stroną stosunku pracy łączącego poprzedniego szefa z jego personelem. Nie ... 1996, Nr 6, poz. 119) SN stwierdził, że w razie przejęcia zakładu pracy, dotychczasowa treść stosunku pracy nie ulega zmianie, również w zakresie nabycia prawa do ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin wynagradzania, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy
 • Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

  01:14 28.11.2009

  Na potrzeby rokowań prowadzących do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, Kodeks pracy wprowadza pojęcie reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej. Przyjrzyjmy się zatem, jakie kryteria reprezentatywności wyznaczył ustawodawca. Kryterium reprezentatywności Zgodnie z art. 241 § 1 K.p., za ... WIĘCEJ

  Tematy: związki zawodowe, układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy
 • Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  Układ zbiorowy pracy- zawieszenie a prawo do nagrody

  00:44 27.11.2009

  ... w uchwale z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08) stwierdził, iż nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 K.p § 1 i 3 K.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy
 • Przejście zakładu pracy: gdy pracownik nie godzi się na zmianę

  Przejście zakładu pracy: gdy pracownik nie godzi się na zmianę

  01:15 26.11.2009

  ... zatrudnienia (np. tak, jak w omawianym przypadku- ze zmianą miejsca świadczenia pracy). Wówczas konieczne staje się również przekształcenie treści umów osób, których ta zmiana dotyczy- miejsce pracy (obok rodzaju umowy, rodzaju pracy, terminu rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenia) należy bowiem do istotnych z mocy ustawy warunków zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy, kodeks pracy
 • Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  Układ zbiorowy pracy- postanowienia obligacyjne

  01:10 25.11.2009

  ... zbiorowego pracy. Postanowienia obligacyjne dotyczą głównie obowiązku dbałości o przestrzeganie ustalonych norm, względnie powstrzymywania się od wydawania zarządzeń i przepisów sprzecznych z zawartością układu zbiorowego. Kodeks pracy określa jedynie podstawowe warunki, jakie muszą zostać uwzględnione przy ustalaniu treści układu zbiorowego pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy, kodeks pracy

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 21

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: