eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Imigranci w Polsce 2008

Imigranci w Polsce 2008

2008-12-31 00:25

Imigranci w Polsce 2008

Liczba imigrantów według województw – w odsetkach ogółem © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Współczesne migracje międzynarodowe stały się zjawiskiem powszechnym i masowym, a od kilkunastu lat w sposób szczególny dotyczącym Polski (zwłaszcza od momentu wstąpienia do UE) i innych krajów Europy Środkowej - jako nowych miejsc przemieszczeń ludności. Wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, których rezultatem jest między innymi zwiększony napływ cudzoziemców, istotna wydaje się właściwa ocena rozmiarów migracji do Polski - podał Główny Urząd Statystyczny.
Polska staje się bowiem coraz częściej atrakcyjnym krajem zarobkowym, ale również docelowym miejscem osiedlania się cudzoziemców. Tym niemniej uzyskanie danych o rzeczywistej skali migracji, szczególnie na pobyt czasowy, jest niezwykle trudne. Prowadzone bieżące badania imigracji czasowych nie pozwalają na poznanie pełnej skali zjawiska z kilku powodów. Cudzoziemcy, zwłaszcza o nieuregulowanym statusie przebywania, najczęściej przebywają w mieszkaniach albo w obiektach niemających charakteru obiektów zbiorowego zamieszkania i niebędących jednocześnie mieszkaniami (np. domkach letniskowych, garażach, budynkach gospodarczych itp.) bez zameldowania. Zbadanie zatem takiej grupy osób jest praktycznie niemożliwe. Z kolei zakres danych o migracjach na pobyt czasowy – możliwy do pozyskania z rejestrów administracyjnych – jest zbyt wąski.

Wyniki dotyczące liczby imigrantów przebywających w Polsce czasowo, uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2002 r. okazały się zaniżone. Podjęto zatem próbę ustalenia aktualnych rozmiarów zasobów imigracyjnych w Polsce, jak również określenia demograficzno-społecznego i ekonomicznego profilu imigranta.

W II kwartale 2008 Główny Urząd Statystyczny przeprowadził dwa badania statystyczne zasobów imigracyjnych:
  1. „Imigranci w Polsce” – w obiektach zbiorowego zakwaterowania
  2. „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków” – w gospodarstwach domowych, w wylosowanych mieszkaniach, jako modułu do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Badania były wzajemnie komplementarne. Zastosowane techniki i metody badawcze pozwoliły na objęcie badaniem potencjalnej grupy imigrantów przebywających na terenie Polski.

I. Badanie „Imigranci w Polsce”

Celem badania było zebranie informacji o liczbie i cechach demograficzno-społecznych imigrantów przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania, które nie są obejmowane badaniem BAEL.

Badaniem „Imigranci w Polsce” objęto 10242 osoby. Ponad 55% ogółu stanowili mężczyźni.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania przebywali głównie imigranci, którzy przebywają w Polsce czasowo.

fot. mat. prasowe

Liczba imigrantów według województw – w odsetkach ogółem

Liczba imigrantów według województw – w odsetkach ogółem

Zdecydowanie najwięcej imigrantów przebywało na terenie woj. mazowieckiego (30%). W następnej kolejności uplasowały się województwa: małopolskie, dolnośląskie i łódzkie. Około 83% imigrantów mieszkało w miastach.

W badaniu zostało wskazanych 131 krajów pochodzenia imigrantów. Wśród imigrantów najwięcej było osób przybyłych z Ukrainy (26,6% ogółu imigrantów). Dość liczne byli osoby przybyłe z Białorusi (9,2%) i Chin (4,2%).

Najliczniejszą grupę imigrantów stanowiły osoby w wieku 20-24 lata (prawie 44% ogółu imigrantów) – na taki wynik miał zapewne wpływ fakt, że najwięcej wywiadów przeprowadzono w domach studenckich.

Wśród osób w wieku 15 lat i więcej zdecydowanie przeważały osoby stanu wolnego (69% kawalerów i panien), osoby żonate lub zamężne stanowiły 24% imigrantów, przy czym odsetek żonatych mężczyzn był wyższy niż zamężnych kobiet (odpowiednio 26% i 21% ogółu osób danej płci).

Około 38% imigrantów w wieku 15 lat i więcej miało wykształcenie średnie ogólnokształcące (wśród kobiet odsetek ten wynosi 45%), a prawie 27% – wyższe (29% mężczyzn).

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: