eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Upadłość firmy 2019. Wzrost o 4,5 proc., widać oznaki spowolnienia

Upadłość firmy 2019. Wzrost o 4,5 proc., widać oznaki spowolnienia

2020-01-02 11:57

Upadłość firmy 2019. Wzrost o 4,5 proc., widać oznaki spowolnienia

W 2019 roku więcej upadłości niż w 2018 © milosducati - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Wprawdzie na tle innych krajów polska gospodarka ciągle radzi sobie dobrze, to jednak dostrzegalne stają się już pierwsze symptomy spowolnienia. Świadczyć o nim mogą m.in. statystyki dotyczące ilości ubiegłorocznych postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm. Według danych na 27 grudnia 2019 r., w 2019 roku ich wzrost sięgnął 4,5 proc. Dominowały upadłości, stanowiące 56 proc. wszystkich postępowań. Restrukturyzacji było o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Upadłości i restrukturyzacje w skrócie

  • W minionym roku liczba upadłości i restrukturyzacji firm w naszym kraju osiągnęła poziom 1019, co oznacza, że była o 4,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.
  • Dominującym rodzajem postępowań (56 proc. całości) były upadłości, których odnotowano aż 574.
  • Od 2016 roku notowany jest nieustający wzrost liczby postępowań restrukturyzacyjnych. W 2019 roku ich wzrost sięgnął 7 proc. – było ich 445 (44 proc. wszystkich postępowań).
  • Kolejny już raz dał o sobie znać pokaźny wzrost w zakresie przeprowadzonych przyspieszonych postępowań układowych. W 2019 roku ich liczba podskoczyła o 15 proc. Ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 67 proc. wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 29 proc. ogółu postanowień wydanych przez sądy.
  • Postępowania sanacyjne i układowe zanotowały w minionym roku spadki.
  • Upadłości w poszczególnych branżach tradycyjnie stanowią obraz tego, co dzieje się na rynku. Roczny wzrost o 30 proc. zanotował transport (w ciągu dwóch o 83 proc.) oraz o 8 proc. handel (w ciągu dwóch lat o 15 proc.). O 38 proc. wzrosła liczba postanowień w rolnictwie i leśnictwie.
  • Poprawę zanotowała produkcja (-2 proc.), która nadal jest liderem w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji (25,7 proc wszystkich postanowień). Goni ją jednak handel, który z powodu wzrostu postanowień stanowi już 24,7 proc. całości.
  • Zmniejszyła się liczba postanowień w budownictwie (-13 proc.), dzięki czemu udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 12 proc., co daje wynik o ponad połowę niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 2012, kiedy co czwarte postanowienie sądowe dotyczyło firmy budowlanej.

fot. mat. prasowe

Postanowienia upadłościowe (A) i restrukturyzacyjne (B) w Polsce

W roku 2019 ogłoszono 1019 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce.


Komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej


Polska gospodarka wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego, co zaczyna być widoczne również w sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw. W 2019 r. liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce zwiększyła się o 4,5 proc. Zgodnie z ostatnio opublikowanym danymi przez Główny Urząd Statystyczny, w trzecim kwartale 2019 r. tempo wzrostu PKB było najniższe w trzech ostatnich latach i sięgnęło 3,9 proc. w ujęciu rocznym.

Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 4,3 proc. w całym 2019 r., podczas gdy jeszcze w 2018 r. sięgnął 5,1 proc. Spowolnienie gospodarcze znajduje potwierdzenie zwłaszcza w danych za drugą połowę 2019 r., a pogorszenie koniunktury dość szybko wpłynęło na wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji biznesu w Polsce. Podczas gdy jeszcze w pierwszej połowie 2019 r. odnotowano zbliżoną liczbę postanowień do roku ubiegłego to drugie półrocze przyniosło już ich 9-proc. wzrost.

Nasza gospodarka nadal w dużym stopniu jest zasilana popytem wewnętrznym. Niemniej jednak jej rosnąca otwartość uzależnia Polskę od sytuacji na rynkach zagranicznych. Rosnące ryzyko na rynkach eksportowych znajduje potwierdzenie w niższym wzroście eksportu niż w roku poprzednim, a także większej liczbie upadłości i restrukturyzacji w branżach zależnych w dużym stopniu od popytu zagranicznego.

W 2019 r. istotny wzrost postanowień miał miejsce w branży produkcji mebli (o 90 proc.), które są jednym z hitów eksportowych Polski, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 44 proc.), które są powszechnie wykorzystywane w branży motoryzacyjnej doświadczającej obecnie spadku popytu, a także w transporcie (o 30 proc.), który ma wysoką ekspozycję na rynki zagraniczne, a polskie firmy transportowe utrzymują pozycję lidera w drogowym przewozie międzynarodowym w Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że spowolnienie gospodarcze na rynkach zewnętrznych będzie głównym czynnikiem zagrożenia dla polskiej gospodarki oraz sytuacji przedsiębiorstw w 2020 r.

Polska jest uzależniona od sytuacji w globalnej gospodarce w sposób bezpośredni i pośredni poprzez zaangażowanie polskich firm w globalnych łańcuchach produkcyjnych. W 2020 r. oczekujemy dalszego spowolnienia globalnego wzrostu PKB, a wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami będzie w istotny sposób kształtować globalną gospodarkę. Ponadto, prawdopodobieństwo szybkiej poprawy koniunktury na naszych głównych rynkach eksportowych jest niskie – szacujemy, że wzrost gospodarczy w Niemczech wyniesie zaledwie 0,5 proc. w 2020 r., a droga Wielkiej Brytanii (trzeci co do wielkości odbiorca polskiego eksportu) jest coraz bliższa wyjściu z Unii Europejskiej, jednak sam proces brexitu nadal jest niejasny.

Konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje główną siłą napędową polskiej gospodarki, jednak nie oznacza to, że firmy uzależnione bezpośrednio od popytu wewnętrznego nie borykają się z problemami płynnościowymi. W handlu detalicznym liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 17 proc. w 2019 r. Wysoka konkurencja, dalszy wzrost płac pracowników, rozszerzenie ograniczenia handlu w niedziele to niektóre z wielu czynników jakie branża już odczuła, a w 2020 r. mniej dynamiczny wzrost popytu, dalsze ograniczenie handlu w niedziele, wzrost akcyzy na produkty alkoholowe i tytoniowe, czy możliwe wprowadzenie podatku handlowego nie będą sprzyjały poprawie sytuacji w branży handlowej.

Przedsiębiorstwa w Polsce nadal zmagają się z brakami kadrowymi i presją na wzrost wynagrodzeń, jednak w obliczu spowolnienia gospodarczego popyt na pracę obniża się. Jednocześnie skłonność inwestycyjna firm, zwłaszcza tych mniejszych, jest dość niska, a inwestycje w automatyzację i robotyzację mogłyby zwiększyć wydajność produkcyjną na najbliższe lata w obliczu przewidywanych niekorzystnych zmian demograficznych.

Rok 2020 będzie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie upadłości i restrukturyzacji. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3 proc., a upadłości i restrukturyzacje wzrosną o 6 proc. w 2020 r. Po skokowym zwiększeniu wykorzystania restrukturyzacji w poprzednich latach, ich liczba będzie się stabilizować pozostając na zbliżonym do obecnego udziału, czyli 44 proc. w łącznej liczbie postanowień.

fot. mat. prasowe

Upadłości i restrukturyzacje według branż

Upadłości i restrukturyzacje w rolnictwie wzrosły o 38 proc.


Wielkość, wiek i zatrudnienie w upadających i restrukturyzowanych firmach

Obroty


Zgodnie z analizą obrotów firm, których upadłość lub restrukturyzację ogłoszono w 2019 roku, problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych. Na 53 proc. przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface, 51 proc. firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5 a 50 mln złotych. 35 proc. stanowiły firmy z rocznym obrotem do 5 mln złotych. Najmniejszą grupą stanowiącą 14 proc. były przedsiębiorstwa duże, generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie. W 2011 roku, w którym rozpoczęto analizę wielkości obrotów, najmniejsze firmy wobec, których toczyły się postępowania stanowiły aż 42 proc., a największe jedynie 6 proc.

fot. mat. prasowe

Obroty

W 2019 roku problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych.


Pod względem obrotów, w pierwszej trójce na liście upadłości znalazły się firmy ISD Trade Sp. z o.o. Sp.K. (upadłość likwidacyjna), Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (przyspieszone postępowanie układowe) oraz ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (upadłość likwidacyjna).
W gronie znanych firm objętych postępowaniami znalazły się m.in: Pol-Mot Auto S.A., Pini Beef Sp. z o.o. QUMAK S.A., Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o., Marspol Grupa S.A., czy Rosa-Bud S.A.

Wiek


Z analizy wieku firm, których upadłość ogłoszono wynika, że 94 proc. spośród nich zostało założonych po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w połowie 1989 roku, a 12 proc. bankrutów to firmy założone w ciągu ostatnich 5 lat (w okresie 2015-2019).

Warto jednak wspomnieć o przedsiębiorstwach o długiej historii na rynku, których upadłość ogłoszono w 2013 roku. Firm założonych przed 1989 rokiem było 6 proc. Są wśród nich: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A., których początki sięgają 1913 roku (upadłość likwidacyjna), przedsiębiorstwo Conbelts S.A. (w sanacji) z historią od 1945 roku, czy Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A. (upadłość likwidacyjna), działające od 1948 roku.

Zatrudnienie


Bankructwa przedsiębiorstw to również istotny problem społeczny. Po restrukturyzacji firm, wiele miejsc pracy udaje się zachować, jednak – szczególnie w mniejszych miejscowościach – upadłość dużego pracodawcy rodzi problemy dla całego regionu. Analizując zatrudnienie w firmach, których upadłość ogłoszono, na ponad 40 proc. przedsiębiorstw, o których dane o zatrudnieniu posiadał Coface, największą grupę – 60 proc. – stanowią firmy zatrudniające od 10 do 100 osób. Z kolei 20 proc. to największe przedsiębiorstwa, w firmach zatrudniających powyżej 100 osób pracowało blisko 21 tysięcy osób. Najmniejsze firmy zatrudniające do 9 osób stanowiły 20 proc., ale należy tu pamiętać, że przedsiębiorstwa, dla których Coface nie posiada danych o zatrudnieniu to głównie firmy najmniejsze, więc udział tej grupy jest w rzeczywistości wyższy.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: