eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak rośnie polski sektor MŚP?

Jak rośnie polski sektor MŚP?

2019-07-11 11:02

Jak rośnie polski sektor MŚP?

Jak rośnie polski sektor MŚP? © Robert Kneschke - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Liczba przedsiębiorstw w Polsce wzrasta, a wraz z nią przybywa nowych miejsc pracy. Jak wynika z najnowszej edycji opracowanego przez PARP „Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce”, dziś w sektorze mamy już niemal 2,1 mln podmiotów, w których zatrudnienie znajduje prawie 10 mln osób. Ostatnie lata przyniosły małym i średnim przedsiębiorstwom wzrost przychodów, produkcji i wartości dodanej. Rosły również inwestycje w innowacje. Mamy coraz więcej eksporterów, a zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu jest na coraz lepszym poziomie.
22. już edycja raportu PARP po raz kolejny przygląda się kondycji sektora MŚP. Bazą rozważań są przekrojowe, roczne dane statystyczne. Źródłem tych danych jest GUS, a autorzy opracowania posiłkują się zarówno publicznie dostępnymi danymi, jak i zakupionymi specjalnie na potrzeby tego raportu.

Sektor przedsiębiorstw w Polsce w liczbach


W 2017 roku na polskim rynku funkcjonowało 2,08 mln przedsiębiorstw niefinansowych, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost na poziomie 3,2 proc. W tej grupie dominowały mikrofirmy (2,0 mln), małych przedsiębiorstw było 53,8 tys., średnich - 15,3 tys., dużych zaledwie 3,6 tys. W latach 2008-2016 ich udział w tworzeniu polskiego PKB zwiększył się o 2,5 p.p., osiągnąwszy tym samym 73,6 proc. Podobną tendencję widać w zatrudnieniu - rośnie ono nieprzerwanie od 2014 r. W 2017 r. w sektorze MŚP zatrudnionych było prawie 9,9 mln osób, co stanowiło wzrost o 1,7 proc. r./r.

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw rośnie nieprzerwanie od 2014 r. W 2017 r. pracowało w nim blisko 9,9 mln osób, co stanowiło wzrost o 1,7 proc. r./r.

fot. mat. prasowe

Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w latach 2008-2017 (w tys.)

Liczba przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach rośnie – w 2017 r. przekroczyła 2 mln.


Sektor MŚP


„Często zapominamy, jaką siłą jest sektor MŚP. A niemal połowę polskiego PKB, 49,8 proc., tworzą właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa” – powiedziała Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.
„PARP od wielu lat specjalizuje się w monitorowaniu sytuacji sektora MSP i przygląda się zmianom w perspektywie długoletniej. Często dopiero ta dłuższa perspektywa pozwala dostrzec jak wiele zmian przeszły polskie firmy i jak systematycznie zwiększają swój udział w polskim PKB” – podsumowuje Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Rok 2017 to wyraźna poprawa podstawowych wartości ekonomicznych mierzących sytuację finansową firm w sektorze przedsiębiorstw

Rosną nakłady inwestycyjne – w 2017 r. nakłady inwestycyjne na nowe i używane środki trwałe we wszystkich podmiotach gospodarki w Polsce wyniosły 194,4 mld zł (i były wyższe o 3 proc. w porównaniu z 2016 r.)

Poprawia się także sytuacja finansowa firm – w 2017 r. bardzo szybko zwiększały się przychody (o 8,2 proc. r./r., do 4,6 bln zł), produkcja (o 11,2 proc. r./r., do 3,5 bln zł) i wartość dodana (o 10,8 proc. r./r., do 1,15 bln zł) w firmach. Poprawił się również wskaźnik rentowności obrotu brutto (z 6,6 proc. do 7,1 proc.).

fot. mat. prasowe

Struktura przedsiębiorstw aktywnych w Polsce ze względu na wielkość firmy

Najliczniejszą grupą (96,5%; 2,0 mln) są mikroprzedsiębiorstwa.


W 2017 r. odsetek eksporterów wyrobów zwiększył się do 4,7 proc. (z 4,4 proc. w 2016 r.) a w przypadku usług utrzymał się na tym samym poziomie (1 proc.). Odnotowano także wyraźną poprawę relacji wartości eksportu do importu (z poziomu 92,7 proc. w 2010 r. do 110,1 proc. - w 2017 r.) oraz eksportu do PKB (wzrost do 55 proc. w 2017 r. z poziomu 40 proc. w 2010 r.). Wyroby wysokiej i średnio-wysokiej techniki stanowią już blisko połowę polskiego eksportu towarów (45,8 proc. w 2017 r.) – dwa razy więcej niż we wstępnej fazie transformacji gospodarczej w Polsce (24,8 proc. w 1995 r.).

fot. mat. prasowe

Struktura MSP w Polsce według podstawowego obszaru działalności

Polskie MSP działają przede wszystkim w Usługach i Handlu (76,3%), rzadziej zaś w Budownictwie i Przetwórstwie Przemysłowym.


Nieco słabsze wyniki odnotowano w przypadku innowacyjności firm. Według najnowszych badań GUS, w latach 2015-2017 udział innowacyjnych przedsiębiorstw ogółem (bez mikro) wyniósł 14,5 proc. i był niższy o 1,6 p.p. w porównaniu z wynikami z badania 2014-2016. Jednocześnie w 2017 r. nastąpił wzrost nakładów na innowacje w firmach (z 29 mld zł w 2016 r. do 41,2 mld zł).

Niewielki odsetek firm prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Również nakłady firm na B+R są niewielkie. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2017 r. takie nakłady ponosiło około 7 proc. firm a wśród firm usługowych – 3,2 proc. Jednak intensywność prac B+R w stosunku do PKB od lat systematycznie rośnie. W 2017 r. wskaźnik ten wynosił 1,03 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 0,97 proc., a w 2013 r. – 0,87 proc.

fot. mat. prasowe

Udział w tworzeniu PKB grup przedsiębiorstw według liczby pracujących

Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB systematycznie rośnie. Od roku 2008 do 2016 zwiększył się on o 2,5 p.p.


oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: