eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Faktoring w Polsce 2018

Faktoring w Polsce 2018

2019-07-03 13:04

Faktoring w Polsce 2018

Faktoring © Coloures-Pic - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Najnowsze badanie przedsiębiorstw trudniących się faktoringiem skupiło się na grupie 57 podmiotów. Statystyki GUS wskazują, że wartość wykupionych przez nie wierzytelności podskoczyła względem poprzedniego roku o 21,6%, sięgając 269 629 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, a więc o niemal 13% więcej niż rok wcześniej.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach faktoringowych


Jak wynika z informacji przedstawionych przez GUS, grupa 57 zbadanych podmiotów, które prowadziły w minionym roku działalność faktoringową, składała się z 47 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 10 banków komercyjnych, które trudniły się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 28 należało do grup kapitałowych, w tym 24 było jednostkami zależnymi, jedna jednostką dominującą i trzy jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków 9 należało do grup kapitałowych.

W trzydziestu dwóch niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, w czternastu kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (24 jednostki) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 283 osoby na podstawie umowy o pracę, 94 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 232 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 320 oddziałów, przedstawicielstw i filii.

Charakterystyka usług faktoringowych Z usług faktoringowych w 2018 r. skorzystało 17 917 klientów, o 12,8% więcej niż w roku po-przednim. Z tej liczby 25,5% prowadziło działalność w zakresie handlu, 22,4% – przemysłu, 17,1% – transportu, a 14,9% – usług. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa (łącznie) wzrosła o 21,6%, z 221 654 mln zł w 2017 r. do 269 629 mln zł w 2018 r.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 24,9% do 237 450 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 2,2% do 32 180 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 88,1% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 11,9%.

W 2018 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (57,3%), faktoring z regresem (30,3%), faktoring odwrotny (odwrócony) (9,4%) i faktoring mieszany (2,9%).

W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 13,8% do kwoty 82 825 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,1%.
W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 25,5% do kwoty 186 804 mln zł, z tego faktoring krajowy to 88,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 11,4%.

Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2018 r. wzrosła o 7,7% i wyniosła 33 613 mln zł. Środki finansowe w 91,7% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 8,3% w faktoring zagraniczny.
Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 11 712 mln zł, z tego 85,6% przypadało na faktoring krajowy, a 14,4% na faktoring zagraniczny.

Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 21 902 mln zł, z tego 95,0% w faktoring krajowy, a 5,0% w faktoring zagraniczny.

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw faktoringowych
Spośród badanej zbiorowości niebankowych przedsiębiorstw, których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, 30 firm prowadziło pełną księgowość, a dwie księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych firm w ciągu 2018 r. wzrosła o 11,5% do kwoty 25 054 mln zł . Dominującą pozycją majątku były aktywa obrotowe – 24 783 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 67,9% i osiągnął wartość 16 818 mln zł. Wartość ta wzrosła o 14,6% w porównaniu z 2017 r. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 7 953 mln zł (32,1%), które składały się głównie z krótkoterminowych aktywów finansowych (71,7%).

fot. mat. prasowe

Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym

Przedsiębiorstwa faktoringowe w 2018 r. wykupiły 15,5 mln faktur o wartości 269,6 mld zł


W pasywach ogółem 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową 97,4% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a 2,6% kapitały własne.

Przychody z całokształtu działalności tych 30 firm wyniosły 959 mln zł i w stosunku do grudnia 2017 r. zwiększyły się o 9,0%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 93,2%. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 84,9% i wyniosły 1 412 mln zł.

Wynik finansowy netto 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł minus 508 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw dziesięć poniosło straty, pozostałe firmy wykazały zyski.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • Re: Faktoring w Polsce 2018

    kokolo / 2019-07-14 14:21:21

    Faktoring się dobrze rozwija, bo korzystniej wychodzi niż kredyty. ja już od roku żadnego kredytu nie brałem, ale za to regularnie faktoring z nfg ciągnę. odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Re: Faktoring w Polsce 2018

    IndyG / 2019-07-18 10:55:03

    Największa bodajże firma pozabankowa oferująca faktoring w PL to Bibby financial services. Są chyba z UK, odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: