eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolska › Polska: wydarzenia tygodnia 20/2019

Polska: wydarzenia tygodnia 20/2019

2019-05-20 13:07

  • Coraz bardziej niepokoją informacje dotyczące przyszłych emerytur. Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że "obecni 20-, 30-latkowe w większości będą dostawać minimalne lub mniejsze emerytury", a problem ten będzie dotyczyć szczególnie kobiet, przy czym PPK raczej nie pomoże go rozwiązać. Eksperci uważają, że jest to cena, jaką będziemy musieli zapłacić za zmiany systemu emerytalnego i obniżkę wieku emerytalnego. Szczegółowe liczby nie zostawiają żadnych złudzeń: w 2060 r. przypadnie 68 osób w wieku emerytalnym na 100 w wieku produkcyjnym (obecnie wskaźnik ten oscyluje wokół 25 osób); wg Komisji Europejskiej wydatki emerytalne w Polsce pozostaną w miarę stałe, na poziomie 11 proc. PKB; analizy jednoznacznie wskazują, że Polska odnotuje największy spadek przeciętnej stopy zastąpienia ze wszystkich państw Unii Europejskiej
  • Według GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2019 roku wzrósł o 4,6 proc. r/r wobec wzrostu na poziomie 4,9 proc. r/r w ostatnim kwartale 2018 roku. Dotychczasowe wyniki naszej gospodarki na tle Unii Europejskiej, prezentują się bardzo dobrze. W dalszym ciągu nie widać znaczącego wpływu zawirowań w otoczeniu zewnętrznym na wyniki polskiej gospodarki.
  • Uruchamiane programy socjalne mają i dalej będą miały wpływ na poziom cen oraz na inflację. I tak wg NBP: -inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) w relacji r/r wyniosła w kwietniu 2019 r. 1,7 proc. wobec 1,4 proc. w marcu; po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) inflacja w ujęciu rok do roku wyniosła 2,3 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,7 proc., wobec 1,5 proc.; po wyłączeniu cen żywności i energii sięgnęła 1,7 proc., wobec 1,4 proc. W kwietniu wskaźnik inflacji CPI podawany przez GUS wzrósł do 2,2 proc. r/r (o 0,5 pkt. proc. w stosunku do marca). Jest to więcej niż najwyższe prognozowane wartości (na poziomie 2,1 proc.). Powyższe dane wskazują, że cel inflacyjny, ustalony na poziomie 2,5 proc., zostanie przekroczony, a inflacja pod koniec roku może sięgnąć 3 proc.
  • Z dyskusji w kręgach rządowych dochodzą informacje o dużej determinacji w zapewnieniu wzrostu dochodów budżetowych. Już wiadomo, że od 2020 r. w górę ma pójść stawka akcyzy na alkohol etylowy, wino, piwo, papierosy, a także wyroby nowatorskie. Wszystko po to, żeby używki stały się jeszcze mniej atrakcyjne. Nie ulega wątpliwości, że planowany wzrost akcyzy na papierosy doprowadzi do wzrostu szarej strefy, przyniesie skutki przeciwne niż planowano. Eksperci szacują, że jednorazowa podwyżka na poziomie 3 proc. będzie miała negatywny wpływ na legalny rynek wyrobów tytoniowych i zagrozi ponownym rozwojem szarej strefy, którą w ostatnich latach udało się znacząco ograniczyć (z 18 proc. w 2015 r. do 11 proc. w IV kw. 2018 r.).
  • Liczba imigrantów ubezpieczonych w ZUS wzrosła od 2014 roku aż pięciokrotnie. Wiemy to z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie niemal 610 tys. cudzoziemców płaci składki w Polsce na ubezpieczenia społeczne. To dobrze wpływa na finanse ZUS, chociaż niepokoi malejąca liczba imigrantów co ma wpływ na sytuację na rynku pracy i będzie miało wpływ na naszą gospodarkę. Szczegółowe analizy wykazują, że grupą, której liczebność zmieniła się najbardziej są Ukraińcy – w ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła trzynastokrotnie - z 35,5 tys. na początku 2014 roku do 454,5 obecnie. Białorusinów mamy obecnie pięć razy więcej ich liczba z 6,5 tys. do 36 tys. Liczba Mołdawian wzrosła prawie siedmiokrotnie do 9 tys. Warto zauważyć że na polskim rynku pracy pojawili się także pracownicy z Indii . Analitycy prognozują, że na koniec roku łączna liczba obcokrajowców płacących składki na ZUS wyniesie ok. 610 tys., ale dynamika r/r ich liczby jednak w dalszym ciągu będzie spadała.
  • Opóźniające się płatności to prawdziwa zmora polskich firm, skarży się na nie nawet do 90 proc. polskich firm. By zmniejszyć wpływ tego problemu na polską gospodarkę rząd przyjął ostatnim tygodniu projekt ustawy ograniczającej zatory płatnicze. Zamiarem projektu jest ukrócenie nagminnej praktyki przedłużania regulowania faktur przez niektóre firmy. Ustawa ma też ukrócić częste przypadki, kiedy silniejszy kontrahent wymusza wydłużony termin płatności Do konkretnych zapisów tego projektu ustosunkowała się Polska Izba Handlu. W swojej opinii ostrzegła ona, że przyjęte przez rząd przepisy są "zbyt ogólne i błędem jest dopasowywanie ich do wszystkich branż". Środowisko biznesowe powinno z uwagą obserwować proces ustawowy związany z tą ustawą i reagować tak na finalną treść projektu tej ustawy, jak i na proponowane przez posłów poprawki.
  • Nie spada temperatura sporów wokół koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. To zmusza twórców projektu do przedstawiania szczegółów, w tym różnych elementów infrastruktury, koncepcji strukturalnej i funkcjonalnej, oraz sposobu finansowania inwestycji. Pierwsze, konkretniejsze dane przewidują stworzenie warunków, gdzie byłoby miejsce dla kilkudziesięciu samolotów jednocześnie przygotowywanych, a port lotniczy był zdolny do odprawiania na początku 45 mln, a docelowo nawet 100 mln pasażerów każdego roku. W mojej ocenie jest to niezwykle ambitny cel, bo jeden ze znanych mi czołowych portów lotniczych (Zurych Kloten) rocznie nie przekracza 50 mln odprawianych pasażerów. Polskie lotnisko ma mieć początkowo dwa, a docelowo cztery pasy startowe. Koncepcję CPK zaprezentowano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

POLSKA SIĘ STARZEJE. JUŻ 1,7MLN POLAKÓW JEST W WIEKU 80+

Od wielu lat sytuacja się nie zmienia – polskie społeczeństwo nadal się starzeje. Jak podaje GUS w najnowszym raporcie zjawisko demograficzne w 2018 roku nie uległo zmianie w stosunku do obserwowanego przez minione 7 lat. Liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 r. Stan ludności Polski na koniec wyniósł 38,4 mln. Z danych GUS wynika, że niezmiennie rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2018 r. zwiększyła się o 212 tys. osób do wielkości ponad 6,7 mln.

Przyspieszeniu uległ również sam proces starzenia się ludności Polski. Wskazują na to tendencje zmian dotyczące udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60 lat i więcej, mężczyźni – 65 i więcej). W latach 2000-2018 liczebność tej zbiorowości zwiększyła się o ponad 2,5 mln do wielkości 8,2 mln, a jej odsetek wzrósł w tym okresie z niespełna 15% do ponad 21%. Na zwiększanie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym wpływ ma wzrost liczebności grupy osób w sędziwym wieku (80 i więcej lat). W 2000 r. grupa osób osiągająca taki wiek liczyła 774 tys. (2% ogółu ludności), a w 2018 r. już prawie 1,7 mln co stanowi 4,3% ogólnej populacji Polski.

Tyle osób potencjalnie może potrzebować pomocy i opieki, nawet codziennie. Z jakimi dylematami, decyzjami się to wiążę?

Skutki starzenia się społeczeństwa są odczuwalne nie tylko w sferze ekonomicznej, życia społeczeństwa, ale również w sferze szeroko pojętej opieki. Tak szybko postępujące zmiany w strukturze wieku członków społeczeństwa, prowadzą do przeorganizowania systemu kompleksowej opieki nad osobami starszymi oraz niezdolnymi do pracy.

„Z jednej strony mamy w Polsce silnie zakorzeniony obowiązek opiekowania się swoimi najbliższymi, a drugiej strony, coraz częściej sytuacja ekonomiczna i mieszkaniowa nie pozwala nam na podjęcie tych zobowiązań. Dlatego odciążenie członków rodziny i ułatwienie im funkcjonowania na rynku pracy, może być pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanie nasze społeczeństwo Naturalnym będzie wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi i instytucje opiekuńcze. Niezwykle istotne jest, aby ten rodzaj usług był nie tylko dopasowany do potrzeb i oczekiwań podopiecznych i ich rodzin, ale również oparty na najwyższych standardach, np. certyfikacji zgodnie z wytycznymi Swedish Care International, która została wdrożona po raz pierwszy w Polsce w Domu Opieki Józefina w Józefowie pod Warszawą.” – mówi Marek Kubicki, Dyrektor Zarządzający z Medicover Senior.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: