eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki ubezpieczycieli I-VI 2017

Wyniki ubezpieczycieli I-VI 2017

2017-10-04 10:59

Wyniki ubezpieczycieli I-VI 2017

Ubezpieczenia © nirutft - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące wyników uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu bieżącego roku. Wynika z nich, że ubezpieczyciele wreszcie mają powody do uśmiechu. Lepsze od wypracowanych w analogicznym okresie minionego roku okazały się zarówno wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I), jak i rezultaty pracy towarzystw ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Jak podaje GUS, w strukturze przychodów ogółem kluczowa pozycja przypada w udziale składce. W badanym okresie składka przypisana brutto ogółem osiągnęła 31 576,3 mln zł, co jest rezultatem o 15,2% wyższym od zanotowanego w I półroczu 2016 r.. 12 209,9 mln zł z tej kwoty stanowiła składka działu I, a 19 366,4 mln zł działu II. Jeżeli chodzi o koszty ponoszone przez ubezpieczycieli, to dominującą w nich pozycją są oczywiście wypłacane ubezpieczonym odszkodowania.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I półroczu 2017 r. wyniosły 19 749,3 mln zł i były wyższe o 7,8% niż w I półroczu 2016 r., w dziale I wzrosły do 10 398,7 mln zł, a w dziale II do 9 350,6 mln zł.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 3 789,3 mln zł i był wyższy o 67,8% niż w I półroczu 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 190,3 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 2 599,0 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 2 651,5 mln zł i był wyższy o 78,1% niż w I półroczu 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 1 512,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 1 139,2 mln zł.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,5%, a zakładów działu II – 59,5%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 46,2% i 30,6% wartości składek przypisanych brutto tego działu. W dziale II największą pozycję (62,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych). Składki te zwiększyły się o 32,9% i wyniosły 11 180,1 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 39,9%.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli na życie i ubezpieczycieli majątkowych

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 3 789,3 mln zł i był wyższy o 67,8% niż w I półroczu 2016 r.


W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 142,3 mln zł wobec 7,8 mln zł straty w I półroczu 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 98,6 mln zł (631,1 mln zł straty w I półroczu poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 133,0 mln zł wobec 74,7 mln zł straty w I półroczu 2016 r.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 195 368,0 mln zł (wzrost w skali roku o 7,7%), z tego na dział I przypadało 105 004,5 mln zł, a 90 363,5 mln zł na dział II.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: