eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zasiedzenie
  • Zasiedzenie nieruchomości - kiedy jest możliwe?

    Zasiedzenie nieruchomości - kiedy jest możliwe?

    00:20 25.05.2022

    ... nie przekroczy 300 hektarów użytków rolnych. Pewien wyłom występuje także w odniesieniu do małoletnich właścicieli nieruchomości, przeciwko którym biegnie zasiedzenie. W ich przypadkiem bowiem zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Kto może zasiedzieć nieruchomość i jak ... WIĘCEJ

    Tematy: zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie mieszkania, zasiedzenie, prawo własności
  • Zasiedzenie nieruchomości: jak wszcząć sprawę?

    Zasiedzenie nieruchomości: jak wszcząć sprawę?

    11:30 28.03.2022

    ... wraz z nieruchomościami, których już jest właścicielem, nie przekroczy 300 hektarów użytków rolnych. Nadto jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Przydatne linki: - Kodeks cywilny Jak ... WIĘCEJ

    Tematy: zasiedzenie mieszkania, zasiedzenie, zasiedzenie nieruchomości, prawo własności
  • Zasiedzenie mieszkania możliwe tylko w teorii?

    Zasiedzenie mieszkania możliwe tylko w teorii?

    10:49 24.12.2021

    ... dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie)”. Dodatkowe przepisy dotyczą nieruchomości rolnych, które może zasiedzieć jedynie rolnik indywidualny. Konstrukcja przepisów kodeksu cywilnego wskazuje, że zasiedzenie mieszkania jest jak najbardziej możliwe. Wymagane warunki to posiadanie samoistne lokalu ... WIĘCEJ

    Tematy: zasiedzenie mieszkania, zasiedzenie, zasiedzenie nieruchomości, prawo własności
  • Płot ogrodzeniowy przy tzw. drodze (służebności gruntowej)

    Płot ogrodzeniowy przy tzw. drodze (służebności gruntowej)

    10:37 17.07.2021 PORADA

    Płot ogrodzeniowy z jednej strony nieruchomości znajduje się przy tzw. drodze koniecznej (służebność gruntowa). Właściciel drogi wzdłuż, której przebiega płot ogrodzeniowy, wystąpił do mnie z roszczeniem, abym dokonał przesunięcia płotu o 1,5m w głąb mojej nieruchomości, gdyż ... WIĘCEJ

    Tematy: płot, ogrodzenie nieruchomości, zasiedzenie, prawa właściciela nieruchomości
  • zasiedzenie płotu

    zasiedzenie płotu

    08:53 15.07.2021 PORADA

    Wzdłuż mojej posesji posadowiony jest płot ogrodzeniowy, którego jestem właścicielem. Wzdłuż płotu przebiega droga dojazdowa do innych posesji. Właścicielem drogi jest jeden z właścicieli posesji. Płot został posadowiony w roku 1998. Obecnie właściciel drogi żąda ode mnie, abym ... WIĘCEJ

    Tematy: płot, ogrodzenie nieruchomości, zasiedzenie, prawa właściciela nieruchomości
  • Zasiedzenie w złej wierze

    Zasiedzenie w złej wierze

    11:25 02.01.2019 PORADA

    Na działce będącą współwłasnością ojca, brata i moją na początku lat osiemdziesiątych wybudowałam dom. Brat zmarł w trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej z żoną. Bratowa otrzymała od rodziców inną działkę z domkiem. Po trzydziestu latach bratowa dopomina się o udział w ... WIĘCEJ

    Tematy: współwłasność, współwłasność nieruchomości, działka, zasiedzenie
  • Nakłady finansowe przy zasiedzeniu

    Nakłady finansowe przy zasiedzeniu

    17:53 06.09.2018 PORADA

    Witam, po wygranej sprawie w SR o zasiedzenie nieruchomości, wiem że muszę swoim szczęściem podzielić się z US w wysokości 7% wartości nabytej nieruchomości. Jednak słyszałam, że przy obliczeniu wartości nieruchomości mogę odliczyć nakłady poniesione na remonty. I tu moje ... WIĘCEJ

    Tematy: zasiedzenie, zasiedzenie nieruchomości, remont, podatek od zasiedzenia
  • Podatek po otrzymaniu pełnej własności działki w drodze zasiedzenia

    Podatek po otrzymaniu pełnej własności działki w drodze zasiedzenia

    12:56 24.05.2018 PORADA

    Jeśli właściciel płacił podatek od 40 lat za całą działkę, a miał 15/18 części działki oznaczonej w księdze wieczystej jako pastwiska trwałe i teraz w drodze postępowania sądowego otrzymał całość działki (pozostałe 3/18), to czy będzie musiał zapłacić podatek? Jest to ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek od zasiedzenia, zasiedzenie, księga wieczysta, gospodarstwo rolne
  • Spadek i zasiedzenie nieruchomości: fiskus chce podatek 2 razy

    Spadek i zasiedzenie nieruchomości: fiskus chce podatek 2 razy

    13:44 31.08.2017

    ... do jej zasiedzenia, wystąpił do sądu z wnioskiem o jego stwierdzenie. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 13 stycznia 2017 r. stwierdzono zasiedzenie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy oraz jego żony. Zasiedzenie sąd orzekł jednak z dniem 8 października 2005 r. i to całej nieruchomości. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku podatek ... WIĘCEJ

    Tematy: działka budowlana, zasiedzenie, zasiedzenie nieruchomości, uprawomocnienie wyroku
  • Zasiedzenie - przesunięcie ogrodzenia

    Zasiedzenie - przesunięcie ogrodzenia

    16:07 08.06.2017 PORADA

    Witam, jakiś czas temu ktoś z rodziny przesunął ogrodzenie o ok. 1,5 metra. Dowiedzieliśmy się o tym niedawno, jednak ten kawałek jest już zasiedziany. Teraz przy zmianie ogrodzenia administracja zagroziła założeniem sprawy w sądzie, jeśli nowego ogrodzenia nie usuniemy. Czy musimy ... WIĘCEJ

    Tematy: zasiedzenie, przesunięcie ogrodzenia, pozew do sądu, właściciel nieruchomości
  • Zasiedzenie i sprzedaż nieruchomości: odliczenie przyszłego podatku

    Zasiedzenie i sprzedaż nieruchomości: odliczenie przyszłego podatku

    12:52 05.06.2017

    ... stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie ma jedynie charakter deklaratywny (potwierdza istniejący stan prawny). Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie jest formą nieodpłatnego przysporzenia majątkowego. W razie odpłatnego zbycia przez podatnika nieruchomości nabytej uprzednio przez zasiedzenie, koszty uzyskania przychodów z tytułu ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż przed upływem 5 lat, cele mieszkaniowe, zaległości podatkowe
  • Jak przejąć nieruchomość, w której mieszkam, po śmierci matki?

    Jak przejąć nieruchomość, w której mieszkam, po śmierci matki?

    23:32 03.09.2016 PORADA

    Bardzo proszę o pomoc w dwóch kwestiach. 1). Moja mama zmarła bez napisania testamentu. Pozostał bliźniak, w którym teraz mieszkam, na który jest założona przez nas księga wieczysta, ale nie ma podziału domu tzn., w akcie notarialnym mojej mamy jest 1/2 połowy domu, ale nie wiadomo ... WIĘCEJ

    Tematy: śmierć matki, spadek, nieruchomość w spadku, współwłasność nieruchomości
  • Czy zapłacę podatek od zasiedzenia?

    Czy zapłacę podatek od zasiedzenia?

    18:53 11.03.2016 PORADA

    Witam, moi rodzice zmarli w 1991 roku, w 1954 roku kupili działkę bez aktu notarialnego. Chcę przeprowadzić sprawę o zasiedzenie na rodziców a później sprawę spadkową na mnie. Czy będę musiała płacić podatek od zasiedzenia w wysokości 7% od wartości nieruchomości czy jako osoba ... WIĘCEJ

    Tematy: kupno działki, śmierć rodziców, zasiedzenie, podatek od zasiedzenia
  • Zasiedzenie nieruchomości z podatkiem od spadków i darowizn

    Zasiedzenie nieruchomości z podatkiem od spadków i darowizn

    09:30 12.02.2016

    ... , którego bieg zaczyna się od uprawomocnienia się postanowienia sądu powszechnego o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy) – nie można przyjąć, tak jak uczynił to organ podatkowy, że zasiedzenie nieruchomości, której poprzednimi właściciela były osoby wymienione w art. 4a ustawy podlega opodatkowaniu. Opisywane ... WIĘCEJ

    Tematy: działka budowlana, zasiedzenie, zasiedzenie nieruchomości, uprawomocnienie wyroku
  • Podatek od nieruchomości a termin zasiedzenia

    Podatek od nieruchomości a termin zasiedzenia

    13:33 06.07.2015 PORADA

    Witam serdecznie, proszę o informację odnośnie podatku od sprzedaży nieruchomości. W z dniem 25.06 weszłam na zasadzie zasiedzenia w posiadanie działki budowlanej na terenie Warszawy. Działka od 1932 należała do rodziny, jednak w 1949 została zabrana na rzecz miasta dekretem ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, działka budowlana, zasiedzenie
  • Ulga podatkowa (niepłacenie podatku) po wyprawowaniu nieruchomości przez zasiedzenie na przodka

    Ulga podatkowa (niepłacenie podatku) po wyprawowaniu nieruchomości przez zasiedzenie na przodka

    16:42 07.02.2015 PORADA

    Czy spadkobiercom (najbliższej rodzinie) będzie przysługiwała ulga podatkowa pozwalająca na niepłacenie podatku, jeśli sąd uzna datę zasiedzenia na: 1./ dziadka - zasiedzenie nastąpiło w 1971 r., a który zmarł w 1976 r. 2./ ojca - zasiedzenie powstało w 1976 r. który zmarł 1996 r ... WIĘCEJ

    Tematy: spadkobierca, spadkodawca, rozliczenia podatkowe, rozliczenie z urzędem skarbowym
  • Zasiedzenie nieruchomości skomunalizowanych

    Zasiedzenie nieruchomości skomunalizowanych

    00:20 15.03.2013

    ... nieruchomości osobom je posiadającym w czasie, gdy ze względu na treść uchylonej normy, zasiedzenie nie było wyłączone z mocy prawa. Ułatwieniem tym jest możliwość skrócenia czasu niezbędnego ... ten status, co oznaczało, iż już od tego dnia stało się możliwe ich zasiedzenie i rozpoczęły bieg stosowne terminy do tego prowadzące. Formalnie więc art. 10 ... WIĘCEJ

    Tematy: zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości państwowych, nieruchomości państwowe, prawo własności
  • Sposoby nabycia prawa własności cz.II

    Sposoby nabycia prawa własności cz.II

    12:46 19.01.2012

    ... w złej wierze. Nabyć przez zasiedzenie rzecz ruchomą może zatem jedynie osoba będąca w dobrej wierze. Do warunków nabycia ruchomości przez zasiedzenie należy więc zaliczyć: ... nabyciem umownym są zasiedzenie, zawłaszczenie i znalezienie rzeczy. W przypadku, gdy spełnione są warunki wskazane w niniejszej publikacji, zasiedzenie umożliwia nabycie prawa ... WIĘCEJ

    Tematy: prawo własności, nabycie prawa własności, przeniesienie własności, zasiedzenie

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: