eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od spadku
 • Niezgłoszone w terminie nabycie spadku a możliwość dochodzenia przez US zapłaty podatku

  Niezgłoszone w terminie nabycie spadku a możliwość dochodzenia przez US zapłaty podatku

  00:14 20.09.2023

  ... nabycie majątku w złożonej w lutym 2019 r. deklaracji. WSA dodał, że przepis ten stworzono w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Urząd skarbowy dysponował przecież postanowieniem ws. nabycia spadku Naczelny Sąd Administracyjny, do którego spadkobierca wniósł skargę kasacyjną zgodził się z organami, że przewidziana w art. 6 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadków i darowizn, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Spadek po wujku, który jest mężem siostry mamy, a grupa podatkowa?

  Spadek po wujku, który jest mężem siostry mamy, a grupa podatkowa?

  07:33 09.04.2022 PORADA

  Do której grupy podatkowej będzie zaliczany spadek po mężu siostry mamy (wujek)? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, dziedziczenie, dział spadku
 • Sprzedaż udziału w spadku bez podatku od spadków i darowizn

  Sprzedaż udziału w spadku bez podatku od spadków i darowizn

  11:54 16.02.2022

  ... podatek nie należy się, gdyż zastosowano zwolnienie od podatku na postawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz wyraził zgodę na swobodne dysponowanie masą spadkowa przez spadkobierców. Następie przeprowadził Pan razem z siostrą dział spadku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku, zwolnienia podatkowe
 • Podatek od środków pieniężnych z rachunku bankowego w spadku po zmarłej matce

  Podatek od środków pieniężnych z rachunku bankowego w spadku po zmarłej matce

  00:22 15.02.2022 PORADA

  Dzień dobry, nie wiem czy mój problem dotyczy Doradcy Podatkowego, ale jednak spróbuję zadać pytanie, gdyż nie do końca rozumiem przepisy podatkowe odnośnie otrzymania w spadku środków pieniężnych. Pytanie dotyczy otrzymania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, nabycie spadku, spadkobierca
 • Podatek od spadku przy zapisie zwykłym w testamencie

  Podatek od spadku przy zapisie zwykłym w testamencie

  10:55 12.01.2022

  ... podatek od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043): Podatkowi od ... tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, podatek od darowizny
 • Podatek dochodowy po zbyciu masy spadkowej

  Podatek dochodowy po zbyciu masy spadkowej

  04:40 29.11.2021 PORADA

  Po śmierci matki w 2019 roku nabyłem spadek (w 2021 - sierpień) wraz z ojczymem i bratem w równych częściach. W sierpniu 2021 ojczym dobrowolnie zrzekł się prawa do swojej 1/3 części spadku obejmującego mieszkanie na korzyść moją i mojego brata. W sierpniu 2021 został u notariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: masa spadkowa, spadek, podział spadku, podatek od spadku
 • Podatek od darowizny

  Podatek od darowizny

  01:01 08.11.2021 PORADA

  Nabyłem spadek po mamie w 2021 w lipcu. Było 3 spadkobierców: mój brat, ja i ojczym. U notariusza wszyscy przyjęliśmy spadek w wysokości 1/3 dla każdego. Pieniądze z konta podzielił bank a mieszkanie zostało podzielone u notariusza. W sierpniu ojczym darował mojemu bratu i mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, mieszkanie w spadku, podatek od spadku, nieruchomość w spadku
 • Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

  Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

  12:55 02.03.2021

  ... same roszczenie o wypłatę odszkodowania od sytuacji podmiotu, którego roszczenie zostało zmaterializowane (wyrok NSA z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. II FSK 735/18). Co zalicza się do długów i ciężarów Podstawę opodatkowania pomniejszają długi i ciężary. Pierwszą taką kategorią jest obciążenie spadku lub darowizny koniecznością wykonania ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, podatek od darowizny
 • Jak przekazać spadek osobie niespokrewnionej?

  Jak przekazać spadek osobie niespokrewnionej?

  12:35 14.12.2020

  ... nie jest z nami spokrewniona? Czy taka osoba będzie musiała zapłacić podatek od spadku? Co stanie się, jeśli senior nie spisze testamentu, a spadek będzie podlegał ... rodzicom. Warto tu podkreślić, że w tym wypadku sąsiadka będzie musiała zapłacić podatek od spadku, ponieważ nie jest rodziną seniorki. Inną opcją wartą rozważenia jest zawarcie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, Prawo spadkowe, testament, dziedziczenie ustawowe
 • Podatek od spadków i darowizn płacą tylko osoby fizyczne

  Podatek od spadków i darowizn płacą tylko osoby fizyczne

  13:24 10.12.2020

  ... , polecenia darczyńcy. Stosownie do art. 5 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Określając przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn ustawodawca wprowadził ograniczenie co do zakresu podmiotowego ustawy, a mianowicie objął podatkiem tylko te przypadki, w których nabycie następuje przez ... WIĘCEJ

  Tematy: SD, spadek, darowizna, podatek od spadku
 • Podatek od spadku. Kiedy mogę sprzedać nabytą nieruchomość?

  Podatek od spadku. Kiedy mogę sprzedać nabytą nieruchomość?

  11:08 13.11.2020 PORADA

  Witam. W 2015 roku nabyłam spadek po rodzicach wraz z rodzeństwem. W 2017 roku nastąpił dział spadku. Jedna siostra otrzymała odrębną własność, ja z drugą nieruchomość na współwłasność. Kiedy można sprzedać nieruchomość aby nie płacić podatku? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, dział spadku, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Spadek od rodziny z Anglii

  Spadek od rodziny z Anglii

  16:58 07.11.2020 PORADA

  Czy w Polsce siostra zapłaci jakikolwiek podatek od spadku po bracie, który był rezydentem podatkowym w Anglii i według Angielskiego Testamentu i prawa spadkowego, majątek jest zwolniony od podatku w Anglii ze względu na kwotę wolną od podatku spadkowego? Według prawa angielskiego w tej ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek z zagranicy, spadkobierca, podatek od spadku, zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego
 • Podatek od spadku: babka cioteczna to II grupa podatkowa

  Podatek od spadku: babka cioteczna to II grupa podatkowa

  13:45 22.10.2020

  ... spadku. Zainteresowany zadał pytanie, do jakiej grupy podatkowej powinien zaliczyć babcię cioteczną w przypadku jej śmierci na potrzeby podatku od spadków i ... uwadze przywołany przepis art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, że w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę spadku od siostry jego babci (siostry matki ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki podatku od spadków i darowizn, SD, spadek, darowizna
 • Wynajem mieszkania kupionego ze spadku

  Wynajem mieszkania kupionego ze spadku

  11:32 19.10.2020 PORADA

  W 2019 roku żona kupiła nowe mieszkanie. W większości ze sprzedaży ziem, otrzymanych w spadku po ojcu. Ojciec umarł w 2015 roku, ziemie sprzedano w latach 2017-2018. Żona nie płaciła podatku od spadku, bo za całość kupiła mieszkanie na potrzeby własne. Chcieliśmy trzymać je dla ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, sprzedaż spadku, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od spadku
 • Sprzedaż domu w spadku w podatku dochodowym

  Sprzedaż domu w spadku w podatku dochodowym

  13:07 11.03.2020

  ... przypadku składników majątkowych nabytych w drodze spadku. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)˗c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż domu, sprzedaż spadku, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
 • Podatek od spadku

  Podatek od spadku

  05:57 06.03.2020 PORADA

  Czy korzystając ze zwolnienia z podatku od spadku po osobie zmarłej 03.07.2008 roku można dokonać darowizny tego spadku na siostrę przed upływem 5 lat WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadku, spadek, zwolnienia podatkowe, darowizna
 • Jak rozliczyć sprzedaż odziedziczonego auta?

  Jak rozliczyć sprzedaż odziedziczonego auta?

  14:49 18.02.2020 PORADA

  W spadku po mężu żona odziedziczyła samochód, który następnie sprzedała (minęło 2 miesiace od otwarcia testamentu). Podczas trwania małżeństwa nie było rozdzielności majątkowej. Na jakim dokumencie PIT należy to rozliczyć? Czy podlega to pod podatek od dochodu? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, mąż, żona, dziedziczenie
 • Czy skorzystam ze zwolnienia z podatku?

  Czy skorzystam ze zwolnienia z podatku?

  21:02 07.01.2020 PORADA

  W 2016, przed upływem 5 lat od nabycia w spadku, sprzedałam mieszkanie i w 2018 kupilam od dewelopera za te pieniądze (własny wkład - 7 tys.) mieszkanie dla siebie. aktualnie chcę sprzedać to mieszkanie (nadal stan deweloperski) i całą kwotę przeznaczyć na inne mieszkanie dla siebie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, nieruchomość w spadku, podatek od spadku, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • Spadek z Wielkiej Brytanii z polskim podatkiem

  Spadek z Wielkiej Brytanii z polskim podatkiem

  13:29 07.01.2020

  Polski spadkobierca zapłaci w Polsce podatek od spadku z Wielkiej Brytanii. Skoro zgodnie z brytyjskim prawem spadek nabywa się z chwilą otrzymania całości masy spadkowej wraz z tytułem prawnym do spadku, tą datę należy przyjąć jako datę powstania obowiązku podatkowego w Polsce - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku, zwolnienia podatkowe
 • Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  13:53 09.09.2019

  ... na fakt nabycia spadku był właśnie złożony przez nią w styczniu 2019 r. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak zobowiązania w podatku od spadku i darowizn. ... żadnych ewidencji organu, rejestrów lub innego rodzaju danych nie wynika, iż podatek od spadków i darowizn został rozliczony, albo że nastąpiło przedawnienie tego prawa” ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym

 

1 2 ... 10 ... 14

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: