eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od spadku
 • Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

  Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

  12:55 02.03.2021

  ... same roszczenie o wypłatę odszkodowania od sytuacji podmiotu, którego roszczenie zostało zmaterializowane (wyrok NSA z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. II FSK 735/18). Co zalicza się do długów i ciężarów Podstawę opodatkowania pomniejszają długi i ciężary. Pierwszą taką kategorią jest obciążenie spadku lub darowizny koniecznością wykonania ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, podatek od darowizny
 • Jak przekazać spadek osobie niespokrewnionej?

  Jak przekazać spadek osobie niespokrewnionej?

  12:35 14.12.2020

  ... nie jest z nami spokrewniona? Czy taka osoba będzie musiała zapłacić podatek od spadku? Co stanie się, jeśli senior nie spisze testamentu, a spadek będzie podlegał ... rodzicom. Warto tu podkreślić, że w tym wypadku sąsiadka będzie musiała zapłacić podatek od spadku, ponieważ nie jest rodziną seniorki. Inną opcją wartą rozważenia jest zawarcie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, Prawo spadkowe, testament, dziedziczenie ustawowe
 • Podatek od spadków i darowizn płacą tylko osoby fizyczne

  Podatek od spadków i darowizn płacą tylko osoby fizyczne

  13:24 10.12.2020

  ... , polecenia darczyńcy. Stosownie do art. 5 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Określając przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn ustawodawca wprowadził ograniczenie co do zakresu podmiotowego ustawy, a mianowicie objął podatkiem tylko te przypadki, w których nabycie następuje przez ... WIĘCEJ

  Tematy: SD, spadek, darowizna, podatek od spadku
 • Podatek od spadku. Kiedy mogę sprzedać nabytą nieruchomość?

  Podatek od spadku. Kiedy mogę sprzedać nabytą nieruchomość?

  11:08 13.11.2020 PORADA

  Witam. W 2015 roku nabyłam spadek po rodzicach wraz z rodzeństwem. W 2017 roku nastąpił dział spadku. Jedna siostra otrzymała odrębną własność, ja z drugą nieruchomość na współwłasność. Kiedy można sprzedać nieruchomość aby nie płacić podatku? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, dział spadku, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Spadek od rodziny z Anglii

  Spadek od rodziny z Anglii

  16:58 07.11.2020 PORADA

  Czy w Polsce siostra zapłaci jakikolwiek podatek od spadku po bracie, który był rezydentem podatkowym w Anglii i według Angielskiego Testamentu i prawa spadkowego, majątek jest zwolniony od podatku w Anglii ze względu na kwotę wolną od podatku spadkowego? Według prawa angielskiego w tej ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek z zagranicy, spadkobierca, podatek od spadku, zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego
 • Podatek od spadku: babka cioteczna to II grupa podatkowa

  Podatek od spadku: babka cioteczna to II grupa podatkowa

  13:45 22.10.2020

  ... spadku. Zainteresowany zadał pytanie, do jakiej grupy podatkowej powinien zaliczyć babcię cioteczną w przypadku jej śmierci na potrzeby podatku od spadków i ... uwadze przywołany przepis art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, że w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę spadku od siostry jego babci (siostry matki ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki podatku od spadków i darowizn, SD, spadek, darowizna
 • Wynajem mieszkania kupionego ze spadku

  Wynajem mieszkania kupionego ze spadku

  11:32 19.10.2020 PORADA

  W 2019 roku żona kupiła nowe mieszkanie. W większości ze sprzedaży ziem, otrzymanych w spadku po ojcu. Ojciec umarł w 2015 roku, ziemie sprzedano w latach 2017-2018. Żona nie płaciła podatku od spadku, bo za całość kupiła mieszkanie na potrzeby własne. Chcieliśmy trzymać je dla ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, sprzedaż spadku, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od spadku
 • Sprzedaż domu w spadku w podatku dochodowym

  Sprzedaż domu w spadku w podatku dochodowym

  13:07 11.03.2020

  ... przypadku składników majątkowych nabytych w drodze spadku. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)˗c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż domu, sprzedaż spadku, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
 • Podatek od spadku

  Podatek od spadku

  05:57 06.03.2020 PORADA

  Czy korzystając ze zwolnienia z podatku od spadku po osobie zmarłej 03.07.2008 roku można dokonać darowizny tego spadku na siostrę przed upływem 5 lat WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadku, spadek, zwolnienia podatkowe, darowizna
 • Jak rozliczyć sprzedaż odziedziczonego auta?

  Jak rozliczyć sprzedaż odziedziczonego auta?

  14:49 18.02.2020 PORADA

  W spadku po mężu żona odziedziczyła samochód, który następnie sprzedała (minęło 2 miesiace od otwarcia testamentu). Podczas trwania małżeństwa nie było rozdzielności majątkowej. Na jakim dokumencie PIT należy to rozliczyć? Czy podlega to pod podatek od dochodu? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, mąż, żona, dziedziczenie
 • Czy skorzystam ze zwolnienia z podatku?

  Czy skorzystam ze zwolnienia z podatku?

  21:02 07.01.2020 PORADA

  W 2016, przed upływem 5 lat od nabycia w spadku, sprzedałam mieszkanie i w 2018 kupilam od dewelopera za te pieniądze (własny wkład - 7 tys.) mieszkanie dla siebie. aktualnie chcę sprzedać to mieszkanie (nadal stan deweloperski) i całą kwotę przeznaczyć na inne mieszkanie dla siebie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, nieruchomość w spadku, podatek od spadku, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • Spadek z Wielkiej Brytanii z polskim podatkiem

  Spadek z Wielkiej Brytanii z polskim podatkiem

  13:29 07.01.2020

  Polski spadkobierca zapłaci w Polsce podatek od spadku z Wielkiej Brytanii. Skoro zgodnie z brytyjskim prawem spadek nabywa się z chwilą otrzymania całości masy spadkowej wraz z tytułem prawnym do spadku, tą datę należy przyjąć jako datę powstania obowiązku podatkowego w Polsce - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku, zwolnienia podatkowe
 • Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  13:53 09.09.2019

  ... na fakt nabycia spadku był właśnie złożony przez nią w styczniu 2019 r. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak zobowiązania w podatku od spadku i darowizn. ... żadnych ewidencji organu, rejestrów lub innego rodzaju danych nie wynika, iż podatek od spadków i darowizn został rozliczony, albo że nastąpiło przedawnienie tego prawa” ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Fundacja nie płaci podatku od spadków i darowizn

  Fundacja nie płaci podatku od spadków i darowizn

  13:45 16.07.2019

  ... od spadków i darowizn, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, powyższy podatek ... od spadków i darowizn dla nabycia rzeczy m.in. środków pieniężnych m.in. w drodze spadku. Zgodnie z art. 16 ww. ustawy – nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku, zwolnienia podatkowe
 • Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  13:05 26.06.2019

  ... w podatku od spadków i darowizn już się przedawniło czy też powinni zapłacić podatek od spadku nabytego po babce? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Spadek z zagranicy z polskim podatkiem?

  Spadek z zagranicy z polskim podatkiem?

  13:55 09.05.2019

  ... mowa w art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż nie wynika z prawa cywilnego; nie ciążył na spadkodawcy, jego poniesienie nie jest konieczne dla nabycia spadku, potwierdzenia statusu spadkobiercy, ani wykonania testamentu. Tym samym obliczając podatek od spadku, który Wnioskodawca winien zapłacić w Polsce, nie należy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku, zwolnienia podatkowe
 • Zwrot części zapłaconego podatku od darowizny

  Zwrot części zapłaconego podatku od darowizny

  11:59 30.11.2018 PORADA

  Witam, w 2013 roku nabyłem spadek w postaci mieszkania, od którego zapłaciłem podatek. W tym roku zapłaciłem zachowek córce spadkodawcy (1/4 wartości spadku). Dodam, że spadkodawca zmarł w 2013 roku, stąd ten spadek zapisany testamentem. Czy w tej sytuacji mogę zwrócić się do US o ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, nabycie spadku, mieszkanie w spadku, podatek od spadku
 • Częściowe zwolnienie od podatku dochodowego

  Częściowe zwolnienie od podatku dochodowego

  10:34 27.10.2018 PORADA

  Mój tato zmarł 11 lat temu, podatek od spadku zapłaciłem w roku 2011. Niedawno 2 lata temu zmarła mama, obecnie jestem współwłaścicielem mieszkania po moich rodzicach. Czy sprzedając teraz to mieszkanie może nie powinienem płacić podatku dochodowego  w tej  części odziedziczonej ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć ojca, śmierć matki, śmierć rodziców, współwłasność nieruchomości
 • Czy można uniknąć zapłaty podatku od spadku?

  Czy można uniknąć zapłaty podatku od spadku?

  14:12 16.10.2018 PORADA

  Witam! W 2014 moja mama wystąpiła do sądu o uznanie spadku po ojcu. Teraz wiem, że miałem pół roku na poinformowanie US celem uniknięcia podatku, jednak wtedy o tym nie wiedziałem, w tym czasie urodziło mi się dziecko i całkiem ten temat mnie pochłonął. Urząd skarbowy właśnie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, zwolnienia podatkowe, umorzenie
 • Jak odliczyć koszt nagrobka przy podatku spadkowym?

  Jak odliczyć koszt nagrobka przy podatku spadkowym?

  14:05 16.10.2018 PORADA

  Jako, że do masy spadkowej można wliczyć koszt postawienia nagrobka osobie zmarłej, jakie dokumenty należy przedstawić do US celem odliczenia? Czy musi to być faktura? Dysponuję jedynie oświadczeniem pisemnym wystawionym przez kamieniarza, w którym widnieje kwota zapłacona przez mnie. WIĘCEJ

  Tematy: nagrobek, podatek od spadku, masa spadkowa, odliczenia podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 14

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: