eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zasiłek przedemerytalny także dla opiekunów

  Zasiłek przedemerytalny także dla opiekunów

  11:26 27.01.2017

  ... osób niepełnosprawnych mogą po śmierci swoich podopiecznych ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Taką możliwość dają znowelizowane regulacje ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. - To bardzo ważna zmiana dla opiekunów, którzy poświęcają niekiedy większość swojego życia na ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek przedemerytalny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie przedemerytalne, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Bezrobotny

  Bezrobotny

  15:35 24.11.2014

  ... z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, status osoby bezrobotnej przysługuje osobom zarejestrowanym w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy, niezatrudnionym, nieprowadzącym działalności gospodarczej ani nie wykonującym innej pracy zarobkowej. Osoby takie muszą wyrażać chęć i gotowość do podjęcia pracy, mieć ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotny, osoby bezrobotne, status bezrobotnego, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Stosowanie prawa w Polsce

  Stosowanie prawa w Polsce

  09:13 19.03.2013

  ... na podstawie innych artykułów. Przy każdym z tych ustaleń urząd pracy stosuje taką samą procedurę, czyli ustala stan faktyczny, wybiera właściwy przepis i odnosi go do przypadku konkretnej osoby. Przydatne linki: - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powyższa procedura może wydawać się skomplikowana, jest to jednak tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo, władza publiczna, administracja państwowa, sądy
 • Stypendium dla bezrobotnych z tytułu podjęcia dalszej nauki

  Stypendium dla bezrobotnych z tytułu podjęcia dalszej nauki

  00:20 27.12.2012

  ... , inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki, stypendium będzie wypłacane w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych – od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 55) Agnieszka Banasik WIĘCEJ

  Tematy: bezrobotni, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stypendia, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
 • Osoby poszukujące pracy: uprawnienia

  Osoby poszukujące pracy: uprawnienia

  00:16 18.10.2012

  ... , są żołnierzami rezerwy, pobierają rentę szkoleniową, pobierają świadczenie szkoleniowe. Należy pamiętać o tym, że okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych osobie poszukującej pracy nie przysługuje stypendium. Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 43) Agnieszka Banasik WIĘCEJ

  Tematy: poszukiwanie pracy, status osoby poszukującej pracy, urzędy pracy, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • PUP uzasadni odrzucenie oferty pracy

  PUP uzasadni odrzucenie oferty pracy

  11:08 25.10.2010

  Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dalszym ciągu PUP będzie odrzucał oferty pracy dyskryminujące kandydatów, ale ustawodawcy chcą otworzyć katalog przyczyn odmów. Żeby nie było tak źle, urząd ma przyjmować oferty od pracodawców, ... WIĘCEJ

  Tematy: Ustawa o promocji zatrudnienia, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk, oferty pracy, PUP
 • Fundusz Pracy: KPP przeciw zmianom

  Fundusz Pracy: KPP przeciw zmianom

  01:33 10.12.2008

  ... pracowników urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy. Eksperci przypominają, że takie rozwiązanie funkcjonuje na mocy postanowień ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jako podmioty finansujące działalność Funduszu Pracy, KPP ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie z działalności publicznych służb zatrudnienia. Dlatego też ... WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz pracy, Ustawa o promocji zatrudnienia, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk, przeciwdziałanie bezrobociu
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych rozszerzona

  Aktywizacja zawodowa bezrobotnych rozszerzona

  13:56 04.12.2008

  ... chorobowy. Krótszy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego będzie dotyczył niezdolności do pracy z powodu choroby przypadających po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 lat. Podstawa prawna: Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1196 ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, Ustawa o promocji zatrudnienia, programy wspierania rynku pracy, urzędy pracy
 • Wysokość zasiłku dla bezrobotnych - zmiana

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych - zmiana

  00:11 21.10.2008

  ... o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja zawodowa, programy wspierania rynku pracy
 • Ustawa o promocji zatrudnienia - zmiany

  Ustawa o promocji zatrudnienia - zmiany

  00:22 30.07.2008

  ... pracy centralnych rejestrów z danymi o rynku pracy, jego instytucjach ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja zatrudnienia, Ustawa o promocji zatrudnienia, programy wspierania rynku pracy, urzędy pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: