eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o podatku od towarów i usług
 • Odwrotne obciążenie na usługi budowlane w wynajmowanym lokalu?

  Odwrotne obciążenie na usługi budowlane w wynajmowanym lokalu?

  05:01 27.08.2021

  ... od zewnętrznych firm towary i usługi, w tym prace budowlane oraz wyposażenie stałe – trwale wmontowane w ściany lub podłogi lokalu, i ruchome – np. krzesła, szafy. Kosztem nabycia tych towarów i usług ... sumy wartości sprzedaży netto i kwoty podatku, zaś skarżąca będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Rozliczenie VAT: Ulga mieszkaniowa wyklucza działalność gospodarczą

  Rozliczenie VAT: Ulga mieszkaniowa wyklucza działalność gospodarczą

  12:29 09.08.2021

  ... jest podatnikiem VAT, to w ww. okolicznościach doszło do odpłatnej dostawy towarów opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Naczelnik uznał więc księgi rachunkowe podatnika za nierzetelne i określił przedsiębiorcy zobowiązanie w podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2017 r. Działki stanowiły prywatne mienie podatnika, wykorzystywane ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Rejestracja do VAT z datą wsteczną możliwa

  Rejestracja do VAT z datą wsteczną możliwa

  13:26 16.07.2021

  ... wstecznej rejestracji oraz czy bez posiadania formalnego statusu podatnika podatku VAT powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego? Odpowiadając na powyższe pytania należy zauważyć, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • COVID-19: zakaz prowadzenia działalności a odliczenie VAT

  COVID-19: zakaz prowadzenia działalności a odliczenie VAT

  12:01 30.04.2021

  ... zasad podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jest to kluczowe dla zasady neutralności, czyli podstawy podatku od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, ograniczenia działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, ustawa o podatku od towarów i usług
 • Odliczenie VAT od budowy domu: zaległe deklaracje

  Odliczenie VAT od budowy domu: zaległe deklaracje

  11:20 25.01.2021

  ... od towarów i usług. W celu skorzystania z tego prawa, konieczne jest uprzednie dokonanie przez Wnioskodawcę odpowiedniego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla potrzeb podatku od towarów i usług wskazując okres rozliczeniowy, od którego Wnioskodawca, jako podatnik VAT czynny, będzie mógł rozliczać podatek od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Jak odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji?

  Jak odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji?

  13:26 02.06.2020

  ... działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących VAT. Należy stwierdzić, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Wsteczna rejestracja do podatku VAT możliwa?

  Wsteczna rejestracja do podatku VAT możliwa?

  12:02 01.06.2020

  ... przez organ skarbowy, ale od zaistnienia po stronie podatnika zamiaru, potwierdzonego obiektywnymi dowodami, prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących VAT. Zatem stwierdzić należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Usługi budowlane na rzecz właściciela budynku z odwrotnym obciążeniem?

  Usługi budowlane na rzecz właściciela budynku z odwrotnym obciążeniem?

  13:27 03.12.2019

  ... obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego wykonana została ściśle określona usługa. Mechanizm „odwrotnego obciążenia” podatkiem od towarów i usług stanowił odstępstwo od generalnej zasady wyrażonej w art. 193 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Odwrotne obciążenie w VAT: jednolita gospodarczo transakcja

  Odwrotne obciążenie w VAT: jednolita gospodarczo transakcja

  13:11 23.04.2018

  ... pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (…). W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, VAT, ustawa o VAT
 • Sprzedaż elektroniki z odwrotnym obciążeniem: skutki zmiany ceny

  Sprzedaż elektroniki z odwrotnym obciążeniem: skutki zmiany ceny

  13:49 19.04.2018

  Dla wybranych towarów i usług sprzedawanych w kraju ustawodawca przewidział specjalny sposób rozliczania od nich podatku VAT. Chodzi tutaj oczywiście o odwrotne obciążenie, czyli sytuację, w której VAT należny od sprzedaży rozlicza kupujący zamiast sprzedawcy. System ten stosuje się m.in. w przypadku sprzedaży niektórej elektroniki, ale dopiero po ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, VAT, ustawa o VAT
 • Działalność rolnicza niebędąca działem specjalnej produkcji rolnej, a podatek od towarów i usług

  Działalność rolnicza niebędąca działem specjalnej produkcji rolnej, a podatek od towarów i usług

  21:44 26.02.2017 PORADA

  Dzień dobry, chciałbym rozpocząć hodowlę zwierząt nie należących do działu specjalnej produkcji rolnej, ale należących do działalności rolniczej (min. materiał nieprzewożony, a biologiczny wzrost wynosi ponad dwa miesiące). W przypadku podatku dochodowego powinienem być z niego ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność rolnicza, rolnictwo, hodowla zwierząt, podatek VAT

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: