eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Jakich inwestycji będzie dotyczyć?

  Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Jakich inwestycji będzie dotyczyć?

  11:41 03.07.2023

  ... , czy podlegających ochronie, są od dawna przedmiotem debaty różnych środowisk, które dostrzegają potrzebę zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ZPI będzie zatem szczególnym rodzajem planu miejscowego, uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: Zintegrowany Plan Inwestycyjny, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Rynek nieruchomości - najważniejsze zmiany prawno-podatkowe

  Rynek nieruchomości - najważniejsze zmiany prawno-podatkowe

  09:42 28.06.2023

  ... w ustawie tytułów, poniesionych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych – komentuje Shraga Weisman, CEO Aurec Home. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzennego, ochronę środowiska naturalnego, a także uwzględnienie potrzeb ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek nieruchomości, rynek nieruchomości w Polsce, prawo budowlane, ustawa deweloperska
 • Jak nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynie na rynek nieruchomości?

  Jak nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynie na rynek nieruchomości?

  00:35 24.06.2023

  ... przestrzennego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI). Zmiany przepisów ułatwią gminom racjonalne gospodarowanie terenem i uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Ponadto pozwolą w sposób stopniowy urealnić istniejącą w planach miejscowych nadpodaż terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
 • Pomysły na "nową" opłatę planistyczną upadły

  Pomysły na "nową" opłatę planistyczną upadły

  11:39 26.10.2022

  ... ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ministerstwo rezygnuje też z pomysłu, aby decyzje o warunkach zabudowy posiadały termin ważności. Czyżby był to efekt zmasowanej krytyki i szeregu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych? W ramach zakończonego już etapu konsultacji projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata planistyczna, rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje w nieruchomości
 • Jak zmiany w prawie wpłyną na rynek nieruchomości?

  Jak zmiany w prawie wpłyną na rynek nieruchomości?

  09:39 06.10.2022

  ... rząd nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym. Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym jest wprawdzie na etapie opiniowania, ale rząd nie kryje, że chce, by zmiany zaczęły obowiązywać już w pierwszym kwartale 2023 roku. Co oznacza nowa opłata planistyczna Nowelizacja prawa o planowaniu przestrzennym zasadnicze zmiany ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje w nieruchomości
 • Warunki zabudowy. Urzędnicy nie mogą kierować się przesadnym formalizmem

  Warunki zabudowy. Urzędnicy nie mogą kierować się przesadnym formalizmem

  10:20 29.07.2022

  ... warunków zabudowy. Należy natomiast podkreślić, że ustalenie warunków zabudowy musi się odbywać przez pryzmat przesłanek z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy zatem łącznie spełnić następujące warunki: Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej musi zostać zabudowana w sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja administracyjna, administracja publiczna
 • Warunki zabudowy. Kiedy trzeba je uzyskać? Jakie wymogi należy spełnić?

  Warunki zabudowy. Kiedy trzeba je uzyskać? Jakie wymogi należy spełnić?

  12:37 21.02.2022

  ... warunkach, jakie muszą być spełnione, by uzyskać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Ustawa wskazuje sześć elementów: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej ... planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi; zamierzenie budowlane nie znajdzie się w ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Fotowoltaika a zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Fotowoltaika a zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  00:15 16.04.2021

  ... innych ustawy z 27 stycznia 2021 r. (oznaczonym jako UD-107). Ustawa wejdzie w życie zapewne w pierwszej połowie bieżącego roku. Przy okazji zmian do ustawy OZE, projekt ten przewiduje także zmianę m.in. art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to istotny przepis dla inwestorów, którzy planują ... WIĘCEJ

  Tematy: fotowoltaika, energia fotowoltaiczna, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Jak i gdzie składa się wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

  Jak i gdzie składa się wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

  09:46 12.04.2021

  ... po zakupie jeszcze raz trzeba będzie starać się o warunki zabudowy, a następnie czy trzeba czekać tygodniami na odpowiedź z urzędu. Na szczęście ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, które polega na tym, że organ wydaje nową decyzję, której treścią jest “przepisanie” decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy zamiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  Decyzja o warunkach zabudowy zamiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  10:40 25.11.2020

  ... w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wydawane na wniosek inwestora, w ramach postępowania o ustalenie warunków zabudowy. Zgodnie z przepisami prawa o zagospodarowaniu przestrzennym każdy właściciel ma prawo zabudowy swojej nieruchomości. Konieczna jest jednak zgodność z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, plan miejscowy

 

1 2 3

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: