eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa timesharingowa
 • Timesharing czyli tanie wakacje

  Timesharing czyli tanie wakacje

  09:58 03.08.2012

  ... zawierania umów. – Wcześniej umowa timesharingowa musiała być zawierana minimalnie na trzy lata, ustawa skróciła ten okres do roku. Ponadto umowa obejmuje już nie ... ma obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z nieruchomością, chyba, że umowa stanowi inaczej. Wszelkie naprawy można wyznaczyć do wykonania przedsiębiorcy w określonym ... WIĘCEJ

  Tematy: timesharing, prawa konsumentów, wakacje za granicą, nieuczciwe biura turystyczne
 • Timeshare: nowa ustawa

  Timeshare: nowa ustawa

  13:07 26.04.2012

  ... rok, na podstawie której konsument za wynagrodzeniem nabywa od przedsiębiorcy prawo do otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści związanych z zakwaterowaniem. Umowa taka może także przewidywać prawo konsumenta do nabycia usług związanych z podróżą, w szczególności prawo do skorzystania z miejsca zakwaterowania, prawo do nabycia ... WIĘCEJ

  Tematy: timeshare, ustawa o timeshare, timesharing, umowa timesharingowa
 • Nowa ustawa o timeshare od 28 IV

  Nowa ustawa o timeshare od 28 IV

  11:41 04.04.2012

  ... 28 kwietnia 2012 r. wejdzie w życie nowa ustawa o timeshare z dnia 16 września 2011r. Umowa timeshare powinna zostać zawarta w formie pisemnej i być sporządzona, zgodnie z wyborem konsumenta, ... umowy będzie wynosił co najmniej jeden rok (obecnie umowa jest zawierana na trzy lata). Ponadto umowa timeshare będzie dotyczyła nie tylko nieruchomości, ... WIĘCEJ

  Tematy: timeshare, ustawa o timeshare, timesharing, umowa timesharingowa
 • Nowa ustawa o timeshare

  Nowa ustawa o timeshare

  00:25 13.11.2011

  ... ale i ogromne wydatki związane z zakupem oraz całorocznym jej utrzymaniem. Alternatywą jest umowa timeshare, która daje prawo do określonego w czasie korzystania z wakacyjnej posiadłości. ... czas jej obowiązywania wynosi trzy lata. Po wejściu w życie nowych regulacji umowa timeshare będzie obejmować nie tylko nieruchomości, ale też inne rodzaje ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, ochrona konsumentów, porady dla konsumentów, umowa timesharingowa
 • Nowy kształt prawa timesharingu

  Nowy kształt prawa timesharingu

  09:09 02.11.2011

  ... uprawnienia, zmienia okres trwania, bardzie szczegółowo określa prawa i obowiązki stron. Novum w polskim systemie prawnym będzie zaś, nieznana do tej pory, umowa o długoterminowy produkt wakacyjny. Będzie to kontrakt, na podstawie którego konsument, odpłatnie, nabędzie prawo do otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści ... WIĘCEJ

  Tematy: timesharing, prawo timesharingu, umowa timesharingowa, prawa konsumentów
 • Timesharing: na co uważać?

  Timesharing: na co uważać?

  00:20 24.07.2010

  ... ECK z zagranicznym przedsiębiorcą udało się ją polubownie rozwiązać, choć sama umowa nie przewidywała takiej możliwości" - mówi Elżbieta Seredyńska, Prawnik z Europejskiego ... przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument nie ponosi odpowiedzialności ... WIĘCEJ

  Tematy: timesharing, prawa konsumentów, wakacje za granicą, nieuczciwe biura turystyczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: