eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga podatkowa 2011
 • Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga rehabilitacyjna

  Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga rehabilitacyjna

  13:47 25.01.2012

  ... albo b) umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co podlega odliczeniu? Ulga przysługuje na dwa rodzaje celów: rehabilitację ... wspomnieć, że poczynając od zeznań PIT za 2011 rok ustawodawca w pewnym zakresie zmodyfikował stosowanie ulgi rehabilitacyjnej ... w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Dowodem takim nie będzie jednak sam paragon Odstępstwem ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga na krew

  Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga na krew

  12:57 23.01.2012

  ... dla sumy tych trzech darowizn). Uwzględniając tę ulgę w PIT za 2011 r. warto pamiętać także o drugim limicie wynikającym z odrębnych przepisów. Wspomnianą we wstępie ulgę ustawodawca ... dwojaki sposób. Pierwszy wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym. Otóż ulga ta jest odliczeniem w ramach darowizn, których łączna wartość nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • PIT roczny po terminie a ulgi podatkowe

  PIT roczny po terminie a ulgi podatkowe

  12:48 18.01.2012

  Rozliczenia roczne PIT 2011 trzeba złożyć do końca stycznia 2012 r. (w przypadku ryczałtowców) tudzież końca kwietnia 2012 r. (dla pozostałych przychodów). Czasu więc jest jeszcze sporo. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia w PIT 2011: darowizny na cele kultu religijnego

  Odliczenia w PIT 2011: darowizny na cele kultu religijnego

  12:47 16.01.2012

  ... PIT/O, w którym to wykazywane jest odliczenie, poczynając od rozliczeń za rok 2011, podać obok kwoty przekazanej darowizny także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające ... 31.10.2006 r.), zaś Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej uznał, że ulga ta przysługuje także w stosunku do darowizn na rzecz Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego ( ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenie ZUS od małych zleceń w PIT 2011

  Odliczenie ZUS od małych zleceń w PIT 2011

  12:37 16.01.2012

  ... nie wykazuje się w PIT rocznym. Nie oznacza to jednak, że podatnicy, którzy w roku 2011 takie zlecenia zawierali, w zeznaniu rocznym kwoty składek nie odliczą. Art. 30 ust. 1 ... z wyjątkami opisanymi wyżej nie mamy do czynienia. Co za tym idzie w zeznaniu za 2011 r., które musi złożyć nasz podatnik, może on uwzględnić składki naliczone od umów ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna dla każdego podatnika/małżonka

  Ulga rehabilitacyjna dla każdego podatnika/małżonka

  13:23 13.01.2012

  ... 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1/11, w którym to zajął bardzo korzystne dla podatników stanowisko. Otóż jak łatwo się domyślić, w sporze pomiędzy podatnikami a fiskusem ten ostatni stwierdził, że wyżej przytoczona ulga ... z omawianego odliczenia w rozliczeniu podatkowym za rok 2011 powinni posiadać dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie tych ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna 2011: samochód osobowy

  Ulga rehabilitacyjna 2011: samochód osobowy

  13:10 11.01.2012

  ... poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Dodajmy w tym miejscu, że ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikowi, o ile posiada on na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia od dochodu 2011: darowizny dla OPP

  Odliczenia od dochodu 2011: darowizny dla OPP

  12:30 10.01.2012

  ... zmniejszyć podstawę opodatkowania wykazywaną w zeznaniu rocznym za rok 2011, są darowizny wśród których wymienić można przede wszystkim darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto tutaj ... oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane w roku 2011. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia od dochodu 2011: darowizna na kościół

  Odliczenia od dochodu 2011: darowizna na kościół

  13:39 09.01.2012

  ... które wykazywane są w zeznaniach rocznych. Tutaj jednak jest pewien wyjątek, który dotyczy przekazywania darowizn na kościół, a dokładniej jego działalność charytatywno-opiekuńczą. Ulga ta, potocznie zwana darowizną na kościół, jest określona nie w przepisach podatkowych, a w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów, wśród ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia od dochodu/przychodu 2011: składki ZUS

  Odliczenia od dochodu/przychodu 2011: składki ZUS

  13:11 03.01.2012

  ... gospodarczej, gdzie składka za grudzień regulowana jest w styczniu), pomniejszy ona podstawę opodatkowania roku 2011. Kolejną rzeczą o której należy pamiętać jest to, iż odliczeniu ... Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku. Od 2011 r. obowiązuje w tym zakresie pewne uproszczenie w stosunku do lat ubiegłych, ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: