eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie roczne 2011
 • Rozliczenie podatkowe: status osoby samotnie wychowującej dziecko

  Rozliczenie podatkowe: status osoby samotnie wychowującej dziecko

  13:23 19.10.2018

  Gdy matka dzieci nie jest panną, wdową, rozwódką, ani osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, ani też osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, nie może być uznana za osobę samotnie wychowującą dzieci – uznał Dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Rozliczenie PIT: status samotnej matki gdy były mąż łoży na utrzymanie dzieci

  Rozliczenie PIT: status samotnej matki gdy były mąż łoży na utrzymanie dzieci

  13:38 13.06.2018

  Osobą samotnie wychowującą dziecko jest ta osoba (rodzic lub opiekun prawny), która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci

  Rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci

  13:25 31.01.2018

  ... w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Rozliczenie takie można zastosować jedynie do dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Nadto osoba zamierzająca z niej skorzystać nie może być opodatkowana: jednolitą 19 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Rozwód rodziców a rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

  Rozwód rodziców a rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

  06:51 28.02.2015

  ... , • wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka), • nie uzyskiwania przez pełnoletnie dzieci (dziecko) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), • wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania. Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: opiekun na turnusie

  Ulga rehabilitacyjna: opiekun na turnusie

  11:51 01.06.2012

  W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć wydatku związanego z pobytem opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym nawet wówczas, gdy obecność ta była konieczna do pomocy przy wykonywaniu codziennych czynność przez osobę niepełnosprawną. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Jak mikrofirmy rozliczały PIT 2011?

  Jak mikrofirmy rozliczały PIT 2011?

  00:15 24.05.2012

  ... przez Tax Care i Idea Bank badaniu sprawdziliśmy, jak wyglądało roczne rozliczenie najmniejszych przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ankiecie przeprowadzonej drogą ... otrzymały stosowne zeznanie”. (wyrok WSA w Krakowie, z dn. 19.01.2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1753/10). Jedna trzecia mikrofirm musiała dopłacić ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, zwrot podatku, podatki, nadpłata podatku
 • Odliczenia 2011: dwa limity na darowizny

  Odliczenia 2011: dwa limity na darowizny

  12:24 16.05.2012

  ... odliczeń przewidzianych dla darowizn. Jeśli masz taką możliwość, a nie skorzystałeś z niej, rozliczając PIT za 2011 rok, złóż korektę. Podatnicy mają możliwość uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem kilka rodzajów ... dokonały odliczeń tylko w ramach jednego źródła, mogą jeszcze to naprawić, korygując swoje roczne rozliczenia z fiskusem za 2011 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Zwrot nadpłaty: spóźnienie = odsetki podatkowe?

  Zwrot nadpłaty: spóźnienie = odsetki podatkowe?

  12:40 10.05.2012

  ... od momentu, kiedy wpłynie fizycznie do urzędu skarbowego. Takie stanowisko fiskusa potwierdził m.in. w styczniu 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1753/10, wyrok z dn. 19.01.2011 r.), który uznał, że nadpłata powinna zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Zeznanie roczne PIT 2011: o czym pamiętać?

  Zeznanie roczne PIT 2011: o czym pamiętać?

  13:02 26.04.2012

  ... urzędach dzielnicy, gminy czy miasta. Wiele osób decyduje się wysłać swoje rozliczenie listem. Trzeba jednak uważać, komu powierza się dostarczenie przesyłki. Tylko w przypadku ... formularza zeznania brak podpisu Zapłata kilkuzłotowego podatku W zeznania PIT-37 za 2011 r. wyszedł mi podatek do zapłaty w wysokości 5 zł. Czy muszę wpłacić tak niewielką ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Wspólne rozliczenie PIT 2011 gdy różne adresy

  Wspólne rozliczenie PIT 2011 gdy różne adresy

  10:54 21.04.2012

  Wspólne rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego to udogodnienie przewidziane dla małżeństw posiadających wspólność majątkową. Czy fakt różniących się adresów zameldowania małżonków może stanowić przeszkodę w korzystaniu z tego prawa? Nie ma to najmniejszego znaczenia. Preferencyjne rozliczenie podatku dochodowego to niewątpliwie ogromny ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: