eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udział w przetargu
 • Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  10:00 02.06.2016 PORADA

  Witam, chcę skorzystać z pomocy podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jakie dokumenty i oświadczenia musi złożyć podmiot trzeci bym nie została wykluczona z postępowania? WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udział w przetargu, oferta przetargowa
 • Czy dokument wystawiony 31.12.2015 r. jest ważny w przetargu?

  Czy dokument wystawiony 31.12.2015 r. jest ważny w przetargu?

  21:58 29.01.2016 PORADA

  W dniu 05.01.2016 r. w związku z art. 26 ust 3 w/w ustawy (prawo zamówień publicznych) zamawiający skierował do wykonawcy pismo z prośbą o uzupełnienie aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ... WIĘCEJ

  Tematy: zamawiający, prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, przetarg
 • Wyszukiwanie zapytań ofertowych

  Wyszukiwanie zapytań ofertowych

  23:04 06.09.2015 PORADA

  Witam, korzystam już z wyszukiwarki przetargów, ale interesują mnie również zapytania ofertowe, czy istnieje możliwość otrzymywania tego typu informacji na maila (jak w przypadku przetargów)? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, oferta przetargowa, newsletter, przetarg
 • Warunek średnio rocznego zatrudnienia min. 30 osób

  Warunek średnio rocznego zatrudnienia min. 30 osób

  09:37 27.04.2015 PORADA

  Jak należy rozumieć spełnienie warunku średnio rocznego zatrudnienia min. 30 osób w okresie ostatnich 3 lat, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu przetargowym? Czy zatrudnienie musi być wyłącznie na podstawie umowy o pracę? Czy wlicza się również zawarte z pracownikami ... WIĘCEJ

  Tematy: średnioroczne zatrudnienie, przetarg, postępowanie przetargowe, udział w przetargu
 • KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  01:09 13.12.2014 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wykonawca, udział w przetargu, przetarg
 • Przetargi Instytutów Badawczych z udziałem Skarbu Państwa

  Przetargi Instytutów Badawczych z udziałem Skarbu Państwa

  17:06 06.08.2014 PORADA

  Dzień dobry, czy teraz firmy z udziałem Skarbu Państwa mogą kupować sprzęt badawczy bez przetargu, jeśli tak, to poniżej jakiej kwoty? Czy telefoniczne powiadomienie o chęci współpracy, jest zobowiązujące? WIĘCEJ

  Tematy: skarb państwa, udział w przetargu, przetarg
 • Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę

  Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę

  20:10 18.03.2014 PORADA

  Witam, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. m.in. posiadają wiedzę i doświadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, przetarg, udział w przetargu, prawo zamówień publicznych
 • Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  Czy wykonawcą może być firma niezwiązana branżowo z przedmiotem zamówienia?

  12:06 06.03.2014 PORADA

  Proszę o uzasadnienie, czy w przetargu nieograniczonym podlegającym PZP, którego przedmiotem są prace związane z dostawą urządzeń energetycznych, ich instalacją, wykonaniem projektu technicznego może wziąć udział i wygrać wykonawca niezwiązany branżowo z tą działalnością np ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, przetarg, udział w przetargu, generalny wykonawca
 • Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  15:41 23.01.2014 PORADA

  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu. W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, udział w przetargu, postępowanie przetargowe, generalny wykonawca
 • Czy do oferty przetargowej należy dołączyć pełnomocnictwo wszystkich podwykonawców?

  Czy do oferty przetargowej należy dołączyć pełnomocnictwo wszystkich podwykonawców?

  12:17 17.12.2013 PORADA

  Witam, firma tłumaczeniowa chce wystartować w przetargu na wykonanie tłumaczenia w wielu językach. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawcą jest właśnie ta firma, ale jej podwykonawcami są poszczególni tłumacze. Czy zatem do oferty przetargowej należy dołączyć pełnomocnictwo ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, udział w przetargu, oferta przetargowa, działalność gospodarcza


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: