eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  08:43 19.10.2018 PORADA

  Witam, chciałabym zapytać czy gmina jako zamawiający może umieścić zamówienie publiczne sektorowe jako zapytanie ofertowe? Kwota zamówienia, o której mówimy to około 1 300 000 zł. W SIWZ-ie zażyczyli sobie 2% zabezpieczenia należytego wykonania umowy od ceny oferowanej, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamówienia publiczne, postępowanie przetargowe
 • Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  14:51 05.10.2018 PORADA

  Zamawiający w SIWZ umieścił następującą klauzulę: „Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium
 • Zasada konkurencyjności a wysokie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  Zasada konkurencyjności a wysokie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  16:59 19.11.2015 PORADA

  Dzień dobry, czy stawianie wysokich wymagań co do opisu przedmiotu zamówienia może naruszać zasadę konkurencyjności? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: zasada konkurencyjności, przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, zamówienia publiczne
 • Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  11:48 25.09.2015 PORADA

  Dzień dobry, proszę o udzielenie pomocy dotyczącej obecnie prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego. Zamawiający zażądał w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - opisu oferowanego sprzętu w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Brak polisy OC w ofercie

  Brak polisy OC w ofercie

  07:46 05.03.2013 PORADA

  Czy Wykonawca, który złożył ofertę przetargową bez wymaganej przez SIWZ polisy OC, zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentu czy zostanie odrzucony z przetargu? WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, udział w przetargu, postępowanie przetargowe, SIWZ


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: