eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › procedury zamówień publicznych
 • Czy można zamawiać artykuły żywnościowe do stołówki, w przypadku braku ofert w przetargu?

  Czy można zamawiać artykuły żywnościowe do stołówki, w przypadku braku ofert w przetargu?

  10:32 08.12.2022 PORADA

  Czy po ogłoszonym przetargu i braku złożonych ofert, a więc braku podpisanych umów na dostawy, można zamawiać artykuły żywnościowe np. w pobliskich firmach albo u dotychczasowych dostawców?  Powodem braku złożonych ofert i podpisania umów jest niestabilna sytuacja na rynku i ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, przedszkole, postępowanie przetargowe, procedury zamówień publicznych
 • Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  10:00 02.06.2016 PORADA

  Witam, chcę skorzystać z pomocy podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jakie dokumenty i oświadczenia musi złożyć podmiot trzeci bym nie została wykluczona z postępowania? WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udział w przetargu, oferta przetargowa
 • Maksymalny termin związania ofertą przy zamówieniach publicznych

  Maksymalny termin związania ofertą przy zamówieniach publicznych

  21:23 25.10.2015 PORADA

  Jakie są maksymalne terminy związania ofertą składanych w toku zamówień publicznych? WIĘCEJ

  Tematy: termin związania ofertą, okres związania ofertą, procedury zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Przedłużenie terminu związania ofertą. Co w przypadku, gdy jeden z wykonawców nie wyrazi zgody?

  Przedłużenie terminu związania ofertą. Co w przypadku, gdy jeden z wykonawców nie wyrazi zgody?

  12:41 06.10.2015 PORADA

  Proszę o pomoc w kwestii braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zwrócił się do wszystkich Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą ... WIĘCEJ

  Tematy: termin związania ofertą, przedłużenie terminu związania ofertą, okres związania ofertą, procedury zamówień publicznych
 • Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  11:48 25.09.2015 PORADA

  Dzień dobry, proszę o udzielenie pomocy dotyczącej obecnie prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego. Zamawiający zażądał w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - opisu oferowanego sprzętu w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Procedury zamówień publicznych: zmiany w dokumentacji

  Procedury zamówień publicznych: zmiany w dokumentacji

  10:49 11.05.2010

  Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne muszą zmagać się ze szczególnie sformalizowanymi procedurami przetargowymi. Trudność sprawia nie tylko zakres dokumentów i informacji wymaganych przez zamawiającego. Surowe reguły dotyczące formy pism i zaświadczeń czy też trybu ich wystawienia przez właściwe podmioty są częstą przyczyną ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi publiczne, Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, dokumentacja przetargowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: