eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › rejestracja VAT UE
 • Ryczałt, VAT UE, a sprzedaż za granicę

  Ryczałt, VAT UE, a sprzedaż za granicę

  14:12 20.02.2023 PORADA

  Dzień dobry, aktualnie moja firma opodatkowana jest w postaci ryczałtu, prowadzę sprzedaż wysyłkową. Chciałbym zacząć sprzedawać produkty kontrahentom z Europy na zasadach B2B. Nie do końca rozumiem działanie VAT UE i tego, w jaki sposób miałbym się dalej rozliczać przy wejściu ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż przez internet, ryczałt ewidencjonowany, podatek VAT
 • Ryczałt / VAT UE i przejście na VAT w Polsce. Czy konieczne?

  Ryczałt / VAT UE i przejście na VAT w Polsce. Czy konieczne?

  23:24 17.02.2021 PORADA

  Witam, prowadzę firmę jednoosobową w Polsce, jestem obecnie na ryczałcie, w tym czasie nastąpiła możliwość sprzedaży moich usług na obszarze UE, pytanie brzmi - czy w przypadku aktualizacji w formularzu VAT-R do VAT UE, będę zmuszony do przejścia na rozliczenie VAT? Czy pozostanę na ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, VAT w UE, transakcje wewnątrzwspólnotowe, kontrahent zagraniczny
 • Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

  Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

  13:47 03.04.2019

  ... gospodarczej. W tym zakresie należy się odwołać do Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy ... a to z kolei powinno było przełożyć się na zwiększenie ceny świadczenia o podatek VAT i jego odprowadzenie do polskiego organu podatkowego. Ustalono bowiem, że to właśnie ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Brak numeru VAT UE nie zmienia miejsca opodatkowania usług

  Brak numeru VAT UE nie zmienia miejsca opodatkowania usług

  13:11 28.09.2018

  ... usługę w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7, a z uwagi na brak numeru VAT usługobiorcy nie wykazał tej transakcji w informacji podsumowującej VAT UE powiadamiając jednocześnie urząd skarbowy o przyczynie braku wykazania tej transakcji w informacji podsumowującej VAT UE.(…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w podatku VAT

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w podatku VAT

  11:50 29.12.2017

  ... wynikającym z podjęcia świadczenia wewnątrzwspólnotowego usług jest rejestracja do celów VAT UE. Dokonuje się tego, składając w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R (wypełniając przede wszystkim część C.3.). Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT. W momencie rejestracji przedsiębiorca otrzymuje tzw. NIP ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej: brak NIP z fakturą korygującą

  Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej: brak NIP z fakturą korygującą

  13:44 28.11.2014

  ... na terytorium innego niż Polska kraju UE, sprzedający przedsiębiorca w momencie składania deklaracji VAT, w której wykazuje WDT jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Niekiedy zdarza się, że przy pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej przedsiębiorca nie jest jeszcze zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Mimo to, dostarcza towary na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Zwolnienie z VAT a usługi opodatkowane za granicą

  Zwolnienie z VAT a usługi opodatkowane za granicą

  13:03 29.05.2014

  ... VAT. Będzie on także obowiązany do wykazania wartości tak świadczonych usług w informacji podsumowującej VAT UE. Jak bowiem mówi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce świadczenia usług, zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, rejestracja VAT
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

  13:56 13.05.2014

  ... numerem identyfikacyjnym poprzedzonym kodem PL (zwanym unijnym NIP, czy też numerem VAT UE). W naszym kraju jest to ten sam NIP, który służy do rozliczania transakcji krajowych jak i ... (oczywiście pod warunkiem, że nie są to czynni podatnicy VAT). Na jakim formularzu rejestracja? Ustawa o podatku od towarów i usług nie mówi wprost o rejestracji lecz ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Darmowe próbki i materiały reklamowe a WNT w podatku VAT

  Darmowe próbki i materiały reklamowe a WNT w podatku VAT

  13:23 13.03.2014

  ... w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Niemniej skupiając się tylko na ... UE, nastąpi na rzecz podmiotu krajowego lecz w sposób nieodpłatny, z uwagi na brak obowiązku uiszczenia z tego tytułu wynagrodzenia za dany towar, nie zostaną spełnione wszystkie niezbędne przesłanki kwalifikujące tę transakcję, jako podlegającą opodatkowaniu polskim podatkiem VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT w UE, VAT w Unii Europejskiej, rejestracja VAT UE
 • Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

  Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

  12:25 06.11.2013

  ... obowiązani rozliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pierwszy z takich przypadków dotyczy obowiązkowego rozliczenia WNT. Otóż w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT prawodawca wskazał, że z WNT nie mamy do czynienia, gdy dotyczy ono towarów (z pewnymi wyjątkami) nabywanych przez: a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT w UE, VAT w Unii Europejskiej
 • WNT a VAT dla nie VAT-owca

  WNT a VAT dla nie VAT-owca

  14:47 01.08.2013 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą, jestem niezarejestrowanym podatnikiem VAT i sprowadzam z Rumunii towar, który sprzedaję drogą elektroniczną. Moje pytanie brzmi czy muszę z tego tytułu zarejestrować się do VAT-u? Czy rejestracja będzie dla mnie rozwiązaniem korzystniejszym niż jej ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, podatnik VAT, podatek VAT, Rumunia
 • Rejestracja VAT gdy świadczenie usług tylko w UE

  Rejestracja VAT gdy świadczenie usług tylko w UE

  13:15 21.06.2013

  ... UE (poza terytorium Polski), niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, a tym samym Zainteresowany nie jest zobowiązany do dokonania rejestracji jako podatnik VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • WNT z Niemiec a konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT

  WNT z Niemiec a konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT

  10:11 08.05.2013 PORADA

  Prowadzę małą firmę i korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na małe obroty. Będę dokonywać transakcji WNT z Niemiec. Czy przez to będę musiała zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? Gdybym chciała zostać podatnikiem czynnym, to muszę się zgłosić na formularzu VAT-R. ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, działalność gospodarcza
 • Czy sprzedając usługi do UE muszę mieć NIP UE i jaki naliczyć VAT?

  Czy sprzedając usługi do UE muszę mieć NIP UE i jaki naliczyć VAT?

  21:48 28.04.2013 PORADA

  Jaki VAT będzie w przypadku, jeśli świadczę usługi prawne, doradcze lub usługi polegające na sprzedaży miejsca reklamowego, np. bannera na moim serwisie na rzecz spółki angielskiej? Czy wymagany jest NIP UE w moim przypadku, skoro sprzedaję usługi a nie towary? WIĘCEJ

  Tematy: europejski NIP, stawka VAT, usługi prawne, kontrahent zagraniczny
 • Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

  Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

  10:37 08.04.2013

  ... stan sprawy oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że zarejestrowanie się przez Wnioskodawcę jako podatnik VAT UE i podanie dokonującemu dostawy towarów (włoskiemu dostawcy) numeru VAT UE, stosownie do art. 10 ust. 6 ustawy, stanowi o wyborze przez Wnioskodawcę opodatkowania dokonywanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT w UE, VAT w Unii Europejskiej
 • Usługa dla firmy niemieckiej - jak wystawić fakturę i zgłosić VAT UE?

  Usługa dla firmy niemieckiej - jak wystawić fakturę i zgłosić VAT UE?

  19:06 18.03.2013 PORADA

  Rozliczam się ryczałtem, jestem płatnikiem pod VAT. Dotychczas wykonywałam  usługi /w zakresie obróbki metali/ tylko na terenie kraju. Zdecydowałam się na usługę  dla firmy na terenie Niemiec. Proszę o pomoc. Jak wstawić fakturę, kiedy należy zgłosić VAT UE w US ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, podatnik VAT, faktura VAT, zasady wystawiania faktur
 • Zakup towarów w UE przez nievatowca

  Zakup towarów w UE przez nievatowca

  14:00 11.03.2013 PORADA

  Nie jestem płatnikiem VAT, chcę jednorazowo zakupić towar od kontrahenta z Holandii, wartość transakcji ok 1500 EUR. Czy wobec tego muszę się rejestrować do VAT-UE ? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT w UE, VAT w Unii Europejskiej
 • Rejestracja VAT-UE

  Rejestracja VAT-UE

  12:09 13.02.2013 PORADA

  Czy muszę zarejestrować się do VAT-UE jak dokonuje importu usług z Irlandii? Bo przecież nie wykazuje się tego na tej deklaracji VAT-UE, to może nie ma potrzeby rejestracji? WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT UE, rejestracja VAT UE, VAT w UE, VAT w Unii Europejskiej

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: