eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychody nieujawnione
 • Ujawnienie niezgłoszonej darowizny pieniężnej lub pożyczki = 20 proc. podatku

  Ujawnienie niezgłoszonej darowizny pieniężnej lub pożyczki = 20 proc. podatku

  13:44 27.03.2023

  W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono 20% ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno nieruchomości, darowizna, darowizna pieniężna, podatek od darowizny
 • Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania

  Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania

  13:50 12.11.2020

  ... podatkowy podejmuje czynności w zakresie określenia dochodu z nieujawnionych źródeł. Nieujawnione źródła przychodów Przychody nieujawnione oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach zaliczane są do kategorii „innych” przychodów. Określenie „nieujawnione źródła przychodów” odnosi się obecnie do przychodów nieznajdujących pokrycia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, przestępstwa skarbowe, przestępstwa podatkowe, przestępczość podatkowa
 • Od przybytku głowa boli. 75% podatku od przychodów bez pokrycia

  Od przybytku głowa boli. 75% podatku od przychodów bez pokrycia

  05:38 03.07.2018

  ... nieznajdującej pokrycia w zgromadzonym przed 1 stycznia 2010 r. majątku podatniczki, fiskus ustalił zobowiązanie do 75% zryczałtowanego podatku dochodowego. Przychody bez pokrycia to przychody: ze źródeł ujawnionych, ale ujawnione w nieprawidłowej wysokości; z nieujawnionych źródeł (art. 25b ust. 1 ustawy o PIT). Udowodnienie a uprawdopodobnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, przestępstwa skarbowe, przestępstwa podatkowe, przestępczość podatkowa
 • Umowa pożyczki nie jest remedium na nieujawnione dochody

  Umowa pożyczki nie jest remedium na nieujawnione dochody

  13:43 12.09.2013

  ... nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił. W toku postępowania podatnik winien wykazać, że wydatki badanego roku podatkowego znalazły pokrycie w mieniu zgromadzonym w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, podatek od nieujawnionych przychodów, podatek od nieujawnionych źródeł przychodów, przychody podatkowe
 • Podatek od darowizny lub pożyczki gdy dochody nieujawnione

  Podatek od darowizny lub pożyczki gdy dochody nieujawnione

  13:22 30.08.2013

  ... z prowadzonej działalności gospodarczej, czy z wykonywanej pracy za granicą, ale również z otrzymanej od członków rodziny w poprzednich latach darowizny czy pożyczki. O ile przychody z pracy i działalności gospodarczej niezadeklarowane wcześniej do opodatkowania podatkiem PIT nie będą mogły stanowić pokrycia dla wydatków lub mienia – które organ ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, przestępstwa skarbowe, przestępstwa podatkowe, przestępczość podatkowa
 • Podatek dochodowy: przychody z nieujawnionych źródeł

  Podatek dochodowy: przychody z nieujawnionych źródeł

  13:01 03.09.2012

  ... brak jest definicji legalnej pojęcia nieujawnionych źródeł przychodów. Przepis art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje termin "przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące z nieujawnionych źródeł" odwołując się do sposobu ich określania. Zgodnie z w/w przepisem wysokość przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, przestępstwa skarbowe, przestępstwa podatkowe, przestępczość podatkowa
 • Nieujawnione źródła przychodów: ważne wszystkie dowody

  Nieujawnione źródła przychodów: ważne wszystkie dowody

  04:51 13.02.2010

  Gdy organ podatkowy ustalił nadwyżkę wydatków podatnika nad zeznanym dochodem, w interesie podatnika pozostaje wykazanie, że jego wydatki znajdują pokrycie w źródłach przychodów już opodatkowanych lub z mocy ustawy zwolnionych od podatku. Stanowisko sądu W postępowaniu w sprawie przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł znajduje zastosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, przestępstwa skarbowe, przestępstwa podatkowe, przestępczość podatkowa
 • Fiskus o nieujawnionych źródłach przychodów

  Fiskus o nieujawnionych źródłach przychodów

  13:04 14.03.2007

  ... . Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie rzeczywistych kwot poniesionych przez podatnika. Podatnik, dokumentujący przychody na pokrycie poniesionych w roku podatkowym wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia wskazuje przychody opodatkowane lub wolne od opodatkowania zarówno z danego roku, jak i z lat poprzednich. Pełną treść ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody nieujawnione, przestępstwa skarbowe, przestępstwa podatkowe, przestępczość podatkowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: