eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › plan miejscowy
 • Plan miejscowy unieważniony - czy pozwolenie na budowę także będzie nieważne? Część 1

  Plan miejscowy unieważniony - czy pozwolenie na budowę także będzie nieważne? Część 1

  00:40 29.08.2017

  ... treścią planu miejscowego a pozwoleniem na budowę? W jakich okolicznościach plan może zostać unieważniony? Czy nieważny plan miejscowy wycofa z obrotu prawnego wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę? Plan miejscowy a pozwolenie na budowę Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. W praktyce oznacza to ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę
 • Plan miejscowy - niezbędne prace planistyczne

  Plan miejscowy - niezbędne prace planistyczne

  00:45 05.05.2017

  ... unieważnianiu – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Czytaj także: Plan miejscowy bez analiz nie zostanie uchwalony Konieczne jest zatem, by ... i uwzględniane w ostatecznej treści tego aktu. Co więcej, organ uchwalający plan zobowiązany jest do sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego i wystąpienia ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne, procedura planistyczna
 • Plan miejscowy bez analiz nie zostanie uchwalony

  Plan miejscowy bez analiz nie zostanie uchwalony

  09:09 02.05.2017

  ... przesądzić o unieważnieniu uchwały w sprawie tego aktu prawa miejscowego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to, z punktu widzenia każdego inwestora, jeden z najistotniejszych aktów zawierający przepisy powszechnie obowiązujące, z jakim koniecznie powinien się zapoznać. Plan miejscowy to akt prawa miejscowego - stanowi zatem podstawę do ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne, procedura planistyczna
 • Wadliwy plan miejscowy. Jak sobie z nim radzić?

  Wadliwy plan miejscowy. Jak sobie z nim radzić?

  00:07 20.03.2017

  Plan miejscowy to z perspektywy każdego inwestora jeden z najważniejszych dokumentów, z jakim koniecznie musi się zapoznać, jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia budowlanego. Niestety wiele z nich zawiera sporo błędów i niejasnych sformułowań. Jak radzić sobie zatem z wadliwymi planami? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Plany miejscowe a mapy przeciwpowodziowe

  Plany miejscowe a mapy przeciwpowodziowe

  00:15 22.02.2017

  Zgodnie ze znowelizowaną treścią prawa wodnego gminy przy uchwalaniu dokumentów planistycznych mogą same zadecydować, czy wprowadzić do treści studium lub planu miejscowego zapisy z map przeciwpowodziowych. Obowiązująca od 31 grudnia 2015 r. nowelizacja prawa wodnego pozwala gminom na samodzielne podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia do ... WIĘCEJ

  Tematy: mapa przeciwpowodziowa, plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powódź
 • Prywatna działka: jakie są granice ingerencji władz?

  Prywatna działka: jakie są granice ingerencji władz?

  00:31 05.02.2017

  ... . Jednak takie prerogatywy nie są nieograniczone. Rada gminy wykonuje przywołane tu uprawnienia m.in. poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy, ze względu na swój charakter, może ingerować w sferę wykonywania posiadanego prawa własności do danej nieruchomości. Jednak wspomniana ingerencja nie ... WIĘCEJ

  Tematy: władztwo planistyczne, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony?

  Kiedy plan miejscowy zostanie unieważniony?

  00:20 08.11.2016

  ... części podlega unieważnianiu. Idąc dalej, za art. 20 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń stadium, a w ... pl. Co więcej, jak wynika z zacytowanych powyżej norm prawnych, studium musi poprzedzać plan. Oznacza to, że nie może być ono uchwalone przykładowo równocześnie z planem ( ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, studium uwarunkowań, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne
 • Luka planistyczna a odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  Luka planistyczna a odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  10:52 28.10.2016

  ... nieruchomości. Przyznanie odszkodowania oraz wykup nieruchomości, można zgłaszać do gminy nie później niż po upływie 10 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo uchwalone w nim zmiany stały się obowiązujące. Jeśli mamy natomiast do czynienia z nieruchomościami przeznaczonymi i rzeczywiście wykorzystywanymi na cele działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości
 • Farmy wiatrowe powstaną na podstawie planów miejscowych?

  Farmy wiatrowe powstaną na podstawie planów miejscowych?

  00:11 01.10.2016

  Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje konieczność uwzględniania w miejscowych planach elektrowni wiatrowych o mocy ponad 40 kW. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który we wrześniu tego roku trafił do Sejmu, wprowadza kilka istotnych zmian w kwestii budowy farm ... WIĘCEJ

  Tematy: farma wiatrowa, farmy wiatrowe, plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego a aport nieruchomości

  Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego a aport nieruchomości

  00:40 09.09.2016

  ... też dokona wykupu całej nieruchomość lub jej część. Roszczenia można zgłaszać nie później niż po upływie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo uchwalone w nim zmiany stały się obowiązujące – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Działki wniesione aportem Co w sytuacji, gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: