eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opodatkowanie budowli
 • Silos to budynek czy budowla? Jak ustalić podatek od nieruchomości dla zbiornika?

  Silos to budynek czy budowla? Jak ustalić podatek od nieruchomości dla zbiornika?

  13:44 19.05.2022

  ... niemożność ustalenia powierzchni użytkowej – mimo, że może powodować problemy praktyczne – nie powinna stanowić samodzielnej podstawy do zakwalifikowania danego obiektu jako budowli. Z wykładni przepisów wynika jednoznacznie, że jeżeli obiekt ma cechy budynku, a więc fundamenty, dach, przegrody budowlane i jest trwale związany z gruntem, to ... WIĘCEJ

  Tematy: zbiorniki wodne, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, silos
 • Wyrok TK: Podatek od nieruchomości od nieużywanych w firmie budynków

  Wyrok TK: Podatek od nieruchomości od nieużywanych w firmie budynków

  13:53 07.09.2021

  ... 2021 r., sygn. III FSK 3449/21. Zatem przedsiębiorcy mogą przy spełnieniu pewnych warunków nie wykazywać w ogóle nieużywanych w działalności gospodarczej budynków i budowli, jednak powinni zadbać o to, aby zinwentaryzować majątek, zebrać uzasadnienie za brakiem wykorzystania obiektów w działalności gospodarczej, a także zapewnić brak użytkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

  Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

  06:09 26.07.2021

  ... o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa o PIOL), która prowadzi do tego, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca posiada jakąś ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Problematyczny podatek od nieruchomości w przypadku budowli

  Problematyczny podatek od nieruchomości w przypadku budowli

  11:52 06.05.2021

  ... to podstawa opodatkowania budowli w następujących po 2019 r. latach będzie wynosiła 10 tys. zł. Należy zaznaczyć, że sądy administracyjne opowiadały się po stronie podatników, zawsze gdy organy podatkowe próbowały kwestionować przyjętą wartość na potrzeby amortyzacji i nakazywały podatnikom opodatkowanie według wartości rynkowej budowli. Sądy stoją ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Jaki podatek od (nie)firmowych nieruchomości?

  Jaki podatek od (nie)firmowych nieruchomości?

  13:16 04.05.2021

  ... Kolegia Odwoławcze wskazywały, że opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy, nie jest uzależnione od rzeczywistego wykonywania w tych budynkach czynności składających się na prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczające dla opodatkowania budowli wyższą stawką podatku od nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości: pamiętaj o zgłaszaniu zmian

  Podatek od nieruchomości: pamiętaj o zgłaszaniu zmian

  13:34 02.03.2020

  ... budynku (jego części) rozstrzyga o powstaniu obowiązku podatkowego. Inna reguła obowiązuje w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy związany jest z okolicznością istnienia budynku lub budowli albo ich części. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości w 2020 roku

  Podatek od nieruchomości w 2020 roku

  13:18 31.10.2019

  Nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wzrost inflacji spowodował również wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Dzięki ekspertowi Adrianowi Paliś, Specjaliście ds. Sprzedaży i Wynajmu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Spółka cywilna obarczona podatkiem akcyzowym ale nie od nieruchomości

  Spółka cywilna obarczona podatkiem akcyzowym ale nie od nieruchomości

  13:13 25.09.2019

  Spółka cywilna nie została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych, co skutkuje tym, że nie jest ona zaliczana do katalogu spółek handlowych. Przepisy dotyczące jej konstrukcji zawarte zostały w Kodeksie cywilnym, z których wynika, że omawiana spółka jest umową zawartą przez wspólników odpowiadających za jej zobowiązania solidarnie całym swoim ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Zakończenie budowy w podatku od nieruchomości

  Zakończenie budowy w podatku od nieruchomości

  06:40 24.06.2019

  ... roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W ... przytoczoną wyżej wykładnię momentu zakończenia budowy na potrzeby podatkowe. Konsekwencje Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zwłaszcza budynków używanych do prowadzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Elektrownie wiatrowe czyli wysoki podatek od nieruchomości

  Elektrownie wiatrowe czyli wysoki podatek od nieruchomości

  13:30 20.03.2019

  ... 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6 tego artykułu. Z kolei wskazany w odesłaniu ust. 5 stanowi wyraźnie, że: „Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez ... WIĘCEJ

  Tematy: elektrownie wiatrowe, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: