eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opłata adiacencka
 • Opłata adiacencka. Co warto o niej wiedzieć?

  Opłata adiacencka. Co warto o niej wiedzieć?

  11:48 23.08.2021

  ... firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest opłata adiacencka? W związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej ... opłatę adiacencką można zapłacić w ratach? Ze względu na fakt, że opłata adiacencka może być dla niektórych osób nieprzewidzianym wydatkiem, na szczęście może ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, wycena nieruchomości, wartość nieruchomości, infrastruktura techniczna
 • Opłata adiacencka. Kto i kiedy musi ją zapłacić?

  Opłata adiacencka. Kto i kiedy musi ją zapłacić?

  00:35 07.11.2020

  ... , że opłata musi zostać ostatecznie ustalona w terminie 3 lat od podziału. Ten stan rzeczy potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 11 stycznia 2010 r., sygn. akt I OPS 5/09. Ile wynosi opłata adiacencka? Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala właściwa rada gminy. Robi to w formie uchwały. Opłata adiacencka nie ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, nieruchomości, operat szacunkowy, podział nieruchomości
 • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce: nawet kilkanaście różnych danin

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce: nawet kilkanaście różnych danin

  13:32 05.04.2018

  ... (3 x 20 stron) taksa notarialna za umowę sprzedaży lokalu opłata za trzy wypisy umowy sprzedaży (3 x 20 stron) opłata sądowa za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności opłata sądowa za wpis hipoteki wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych opłata za wykreślenie roszczenia nabywcy z księgi wieczystej gruntu. Wszystkie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od gruntów, podatki, opłata adiacencka
 • Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  11:38 14.02.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące naliczania opłat adiacenckich przez gminę. W 2006 roku otrzymałam w ramach darowizny grunty rolne. Przez ponad 12 lat gmina zatwierdzała miejscowy plan zagospodarowania, w którym ujęto opłatę planistyczą w wysokości 15%. Generalnie rozumiem, że z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, gmina, darowizna, grunty rolne
 • Opłata adiacencka

  Opłata adiacencka

  13:49 10.12.2016 PORADA

  6 lat temu podzieliłem ziemię rolną na działki i jedną sprzedałem zaraz po podziale. Czy po 6 latach od podziału i sprzedaży tej jednej działki urząd gminy może jeszcze naliczyć opłatę adiacenck ą? WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, ziemia rolna, działka rolna, podział działki
 • Operat szacunkowy można zakwestionować

  Operat szacunkowy można zakwestionować

  12:00 28.11.2016

  ... oraz sporządzania z niego notatek i odpisów (które mogą zostać później uwierzytelnione). Wszyscy właściciele oraz użytkownicy wieczyści, na których nałożona zostanie opłata adiacencka, powinni z tego uprawnienia skorzystać i jeśli znajdą odstępstwa od stanu faktycznego – zakwestionować ustalenia rzeczoznawcy. Bardzo często bowiem dochodzi do ... WIĘCEJ

  Tematy: operat szacunkowy, opłata adiacencka, nieruchomości
 • Opłata adiacencka: jak jej uniknąć?

  Opłata adiacencka: jak jej uniknąć?

  00:36 03.10.2016

  Gmina nakłada na nas opłatę adiacencką – w jaki sposób można zakwestionować taką opłatę i uniknąć konieczności jej uregulowania? Kiedy gmina może żądać opłaty adiacenckiej? Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej może zostać nałożony na właścicieli lub użytkowników wieczystych takich nieruchomości, ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, nieruchomości, operat szacunkowy, podział nieruchomości
 • Infrastruktura techniczna: gmina nie musi prosić o zgodę właściciela działki

  Infrastruktura techniczna: gmina nie musi prosić o zgodę właściciela działki

  11:58 10.08.2016

  ... swojej nieruchomości. Chodzi o sytuacje, w których doszło do wzrostu wartości działek w związku z podziałem nieruchomości lub też podziałem i scaleniem nieruchomości. Opłata adiacencka związana z takimi praktykami ustalana jest po ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, a jej maksymalna wysokość wynosi 30 proc. różnicy wartości nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, gmina
 • Podział działki: dostęp do drogi i opłata adiacencka

  Podział działki: dostęp do drogi i opłata adiacencka

  09:28 27.07.2016

  ... na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Opłata adiacencka Podział nieruchomości to często bardzo intratna strategia inwestycyjna - właściciel decydujący się na podział dużej nieruchomości odsprzeda powstałe na skutek podziału ... WIĘCEJ

  Tematy: podział działki, podział nieruchomości, działki, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Czy przysługuje opłata adiacencka?

  Czy przysługuje opłata adiacencka?

  15:56 25.04.2016 PORADA

  Witam, chcemy się podzielić odziedziczonym spadkiem po zmarłej mamie. Jest działka o pow. ponad 1 h, która leży na terenie ujętym PZP przeprowadzonym w 2008 r. i chcemy ją podzielić na trzech spadkobierców, czyli jeden otrzymał by ponad 0,40 h. Wzdłuż tej działki leży działka ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spadku, spadkobiercy, opłata adiacencka, działka
 • Podział gruntu a wysokość opłaty adiacenckiej

  Podział gruntu a wysokość opłaty adiacenckiej

  10:25 19.04.2016

  Jakie opłaty wiążą się z podziałem lub scaleniem gruntu, czyli w jakich okolicznościach organy gminy posiadają uprawnienia do nałożenia na właściciela nieruchomości opłaty adiacenckiej? Kto w praktyce (i w oparciu o jakie kryteria) decyduje o wysokości takiej formy opłaty? Regulacje w sprawie opłat adiacenckich zawarte są w ustawie o gospodarce ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, scalenie nieruchomości, podział nieruchomości, podział gruntu
 • Opłata adiacencka: czy można odwołać się od decyzji?

  Opłata adiacencka: czy można odwołać się od decyzji?

  12:59 21.04.2015

  Podstawę dla ustanowienia wysokości opłaty adiacenckiej stanowi operat szacunkowy. Jeśli uda się wykazać uchybienia w jego treści (lub jego ustalenia okażą się nieaktualne) można odwoływać się od decyzji nakładającej taką formę opłaty. Regulacje w sprawie opłat adiacenckich określone są w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, podział nieruchomości, scalenie nieruchomości, nieruchomości
 • Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej: obowiązkowe opłaty za dostęp?

  Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej: obowiązkowe opłaty za dostęp?

  00:10 13.03.2015

  Wśród uprawnień gminy figuruje prawo do ustalania zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Warto jednak pamiętać, że nie może ona z tego tytułu wprowadzić jednorazowych opłat za dostęp do nich. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy – jak czytamy w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca ... WIĘCEJ

  Tematy: obiekty użyteczności publicznej, kanalizacja, sieć kanalizacyjna, gmina

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: