eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › gmina
 • Sprzedaż węgla: gminy bez kas fiskalnych

  Sprzedaż węgla: gminy bez kas fiskalnych

  12:30 02.12.2022

  ... gruncie podatku VAT sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego stanowi wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina jest tutaj zatem podatnikiem VAT, co z jednej strony oznacza, że wszelkie zakupy dokonywane przez nią w związku ze sprzedażą tego węgla ... WIĘCEJ

  Tematy: węgiel, węgiel kamienny, składy węgla, gmina
 • Samorządy lokalne powinny podejmować skuteczne działania windykacyjne

  Samorządy lokalne powinny podejmować skuteczne działania windykacyjne

  11:21 17.10.2022

  ... na raty oraz wykonywanie prac na rzecz gminy. Złotówka na wagę złota Polaków zapytano też, jakiego rodzaju działania powinna podejmować gmina celem odzyskania zaległych opłat od mieszkańców i przedsiębiorców. W przypadku obu grup dłużników najczęściej wskazywano dwa te same sposoby – udostępnienie możliwości spłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: samorządy, samorządy lokalne, zaległe płatności, długi
 • Remont mieszkania komunalnego w którym nie można mieszkać

  Remont mieszkania komunalnego w którym nie można mieszkać

  21:48 27.11.2021 PORADA

  Witam, dostaliśmy mieszkanie komunalne do remontu od gminy. Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy prace. Po dwóch miesiącach okazało się, że przecieka dach i zalewa mieszkanie przez co przedłużono nam czas remontu o kolejne 3 miesiące. Dach został naprawiony i kontynuowaliśmy remont ... WIĘCEJ

  Tematy: mieszkanie komunalne, prawa lokatora, remont mieszkania, gmina
 • Droga KDW we władaniu gminy

  Droga KDW we władaniu gminy

  09:48 22.04.2021 PORADA

  Mam pytanie odnośnie drogi, która nie jest drogą gminną ale jest we władaniu gminy, w MPZP oznaczona jako KDW. Grunt, na którym jest położona droga, ma księgę wieczystą, są wpisani właściciele ale najprawdopodobniej już nie żyją. Droga jest we władaniu gminy od 1984 r., a w ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, droga wewnętrzna, KDW, utwardzenie drogi
 • Mieszkania komunalne: zły stan techniczny i nawet 10 lat czekania

  Mieszkania komunalne: zły stan techniczny i nawet 10 lat czekania

  10:17 04.11.2020

  Narodowy Bank Polski podał niedawno dane dotyczące między innymi wieku budynków i mieszkań należących do gmin. Te informacje niestety nie wyglądają zbyt optymistycznie. Dane na temat zasobu mieszkań gminnych zwykle podaje nam Główny Urząd Statystyczny. Niedawno takie informacje opublikował również Narodowy Bank Polski. Wyniki analizy NBP są bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: zasób mieszkań, mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, warunki mieszkaniowe
 • Faktura VAT sprzedaży usług budowlanych po 01.11.2019

  Faktura VAT sprzedaży usług budowlanych po 01.11.2019

  21:41 10.10.2019 PORADA

  Mam małą firmę budowlaną,obecnie realizuję prace budowlane jako generalny wykonawca dla podmiotu, którym jest urząd gminy. Czy po 01.11.2019 wystawiając fakturę VAT za wykonane prace, których wartość wyniesie około 500 tysięcy brutto, mam też stosować mechanizm podzielonej ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, firma budowlana, generalny wykonawca, faktura VAT
 • Aport wodociągu

  Aport wodociągu

  09:33 11.10.2018 PORADA

  Czy podczas przekazania przez gminę wodociągu aportem do spółki jest możliwość zwolnienia z podatku? WIĘCEJ

  Tematy: aport, gmina, wniesienie aportu, spółka
 • Cena za dzierżawę działki gminnej

  Cena za dzierżawę działki gminnej

  07:55 15.09.2018 PORADA

  Chciałam wydzierżawić działkę od gminy pod ogródek działkowy. Początkowo wójt gminy zwodził mnie, że nie będzie problemu, że wystarczy tylko pismo i będzie decyzja. Jak się okazuje wójt organizuje teraz przetarg na dzierżawę tej działki. Obiecywał również, że opłata za ... WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, dzierżawa działki, dzierżawa gruntu, cena za dzierżawę
 • Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  19:26 10.09.2018 PORADA

  Moja działka posiada prawomocną decyzję WZ na dom jednorodzinny. Po wejściu planu będzie teren zielony bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Czy gmina powinna wykupić teren i czy może odmówić ze względu na brak zaplanowanych środków w budżecie bez podania terminu, kiedy to będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, wykup działki, plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Zmiana warunków umowy w trakcie jej realizacji

  Zmiana warunków umowy w trakcie jej realizacji

  11:34 22.06.2018 PORADA

  Czy można mówić o naruszeniu przepisów prawa zamówień publicznych w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna gminy posiadająca w trwałym zarządzie nieruchomość stanowiącą własność gminy, której część wynajęła na czas oznaczony (3 lata) w drodze przetargu, wyraża zgodę na ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, gmina, najem
 • Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  11:38 14.02.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące naliczania opłat adiacenckich przez gminę. W 2006 roku otrzymałam w ramach darowizny grunty rolne. Przez ponad 12 lat gmina zatwierdzała miejscowy plan zagospodarowania, w którym ujęto opłatę planistyczą w wysokości 15%. Generalnie rozumiem, że z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, gmina, darowizna, grunty rolne
 • Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

  Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

  00:20 03.01.2018

  Kto zgodnie z obowiązującym prawem może reprezentować gminę przy finalizowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości? Czy przy tej formie pełnomocnictwa mają zastosowanie przesłanki kodeksu cywilnego? Często dochodzi do sytuacji, w której umowa sprzedaży nieruchomości podpisywana jest jednoosobowo przez upoważnionego do tego pracownika gminy. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, gmina, pełnomocnik gminy
 • Kto powinien ponieść opłatę za geodetę?

  Kto powinien ponieść opłatę za geodetę?

  16:05 14.11.2017 PORADA

  Dzień dobry! Sprawa wygląda następująco: gmina otrzymała od GDAKi drogę, która od 40 lat nie jest już drogą główną, a jedynie dojazdową do kilku posesji. Następnie zaproponowano (a raczej nakazano), wykup kawałków wzdłuż posesji sąsiadujących z działkami i poboczami tejże ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, kupno działki, geodeta, wytyczenie działki
 • Jak zameldować się w budynku gospodarczym?

  Jak zameldować się w budynku gospodarczym?

  13:05 19.10.2017 PORADA

  Witam, uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, o którym piszę poniżej: Od lata tego roku mieszkam w budynku gospodarczym położonym na 1000 m2 działce. Nieruchomość prawnie należy do mojego ojca, jednak podarował mi ją w prezencie, co nie zostało jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: meldunek, adres zameldowania, budynek gospodarczy, darowizna
 • Prywatna działka: jakie są granice ingerencji władz?

  Prywatna działka: jakie są granice ingerencji władz?

  00:31 05.02.2017

  ... znajdujących się w jej granicach administracyjnych. Oznacza to, że gmina posiada prawa do ustalania przeznaczenia terenu lub warunków jego zagospodarowania, ... przykładowy zakres możliwych i uprawnionych działań, jakie w zakresie władztwa planistycznego może podjąć gmina. We wspomnianej sprawie (sygnatura akt: II OSK 1128/14) zaskarżony został ... WIĘCEJ

  Tematy: władztwo planistyczne, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Infrastruktura techniczna: gmina nie musi prosić o zgodę właściciela działki

  Infrastruktura techniczna: gmina nie musi prosić o zgodę właściciela działki

  11:58 10.08.2016

  Gmina buduje nowe urządzenia infrastruktury technicznej – czy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ... to wystarczający powód, by wnioskować o wzroście wartości nieruchomości i w konsekwencji nałożyć opłatę adiacencką. Terminy i raty Gmina na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką ma czas trzech lat, licząc od dnia, kiedy decyzja o ... WIĘCEJ

  Tematy: użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, gmina
 • Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Inwestor kontra gmina: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  11:11 11.01.2016

  ... rozwoju poszczególnych gruntów, jak również określa lokalne zasady ich zagospodarowania. Ma więc charakter informacyjny – inwestor otrzyma informację jakie ograniczenia przewiduje gmina w związku z daną nieruchomością, przykładowo jakie tereny zostały bezwzględnie wyłączone spod zabudowy, które tereny zagrożone są powodzią lub osuwaniem się mas ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, gmina, rada gminy, uchwała rady gminy
 • Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej: obowiązkowe opłaty za dostęp?

  Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej: obowiązkowe opłaty za dostęp?

  00:10 13.03.2015

  ... . Bartosz Antos analityk z portalu www.grunttozysk.pl wyjaśnia, że gmina może szukać innych dróg i sposobów dofinansowania takiego przedsięwzięcia. Przynajmniej część ... jego budowy, organy gminnym mogą odzyskać poprzez wprowadzenie opłat adiacenckich. Gmina ma także prawo do przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na ... WIĘCEJ

  Tematy: obiekty użyteczności publicznej, kanalizacja, sieć kanalizacyjna, gmina
 • Prolongata kredytu nie wymaga opinii regionalnej izby obrachunkowej

  Prolongata kredytu nie wymaga opinii regionalnej izby obrachunkowej

  00:20 03.04.2014

  Gmina zamierza zawiesić spłatę rat kredytowych na kolejne lata. Czy podpisanie aneksu do umów z bankami wymaga zgody organu stanowiącego oraz regionalnej ... WIĘCEJ

  Tematy: prolongata kredytu, regionalna izba obrachunkowa, gmina, samorządy
 • "Deszczowy podatek" pomoże gminom

  "Deszczowy podatek" pomoże gminom

  23:18 09.10.2012

  ... słowy właściciele powierzchni dachowych, z których wody opadowe są odprowadzane do publicznej kanalizacji. Wysokość takiej opłaty (czyli w istocie lokalnego podatku) ustalałaby gmina, w zależności od powierzchni, z której odprowadzana by była woda. Opłata ta byłaby już jednak obowiązkowa.WIĘCEJ

  Tematy: podatek od deszczu, podatki, podatki i opłaty lokalne, gmina

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: