eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obywatelstwo polskie
 • Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce - jaka sytuacja prawna?

  Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce - jaka sytuacja prawna?

  11:10 27.07.2021

  ... przepisów migracyjnych w taki sposób by status dzieci urodzonych w Polsce został odpowiednio uregulowany zaś małoletni urodzeni w Polsce nie byli traktowani przez polskie prawo jako „nielegalni migranci”. Do dnia opublikowana poniższego artykułu nie nastąpiły jednak żadne zmiany w tym zakresie. Warto zaznaczyć, iż nie ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, cudzoziemcy w polsce, obcokrajowcy, dziecko cudzoziemca
 • Kto nie może być członkiem KIO?

  Kto nie może być członkiem KIO?

  21:42 26.10.2015 PORADA

  Dzień dobry, kto nie może zostać członkiem KIO? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: Krajowa Izba Odwoławcza, KIO, członkostwo w KIO, zamówienia publiczne
 • Poświadczenie obywatelstwa polskiego - zasada równego traktowania

  Poświadczenie obywatelstwa polskiego - zasada równego traktowania

  13:03 11.04.2014

  ... Polskiego (Dz. U. R.P. Nr 7, poz. 44 z późn.zm.). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 powyższej ustawy obywatelstwo polskie nabywało się przez urodzenie. Na podstawie art. 5 w/w ustawy dzieci ślubne nabywały obywatelstwo ojca, dzieci nieślubne – obywatelstwo matki. Zatem osoby urodzone w związkach małżeńskich Polek z obywatelami innych państw pozbawione są ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, nabycie obywatelstwa polskiego, obywatelstwo, poświadczenie obywatelstwa
 • Nabycie obywatelstwa polskiego poprzez uznanie - zmiany

  Nabycie obywatelstwa polskiego poprzez uznanie - zmiany

  13:40 05.11.2012

  ... z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie; małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie obywatelstwa polskiego, nabycie obywatelstwa, obywatelstwo polskie, obywatelstwo
 • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - nowelizacja

  Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - nowelizacja

  12:48 20.08.2012

  ... celu przede wszystkim umożliwienie rejestracji danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL oraz unieważniania z urzędu dowodów osobistych tych osób, które utraciły obywatelstwo polskie. Nowelizacja przewiduje również, że utrata ważności dokumentu paszportowego będzie następować m. in. z dniem utraty przez posiadacza takiego dokumentu obywatelstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, utrata obywatelstwa polskiego, dowody osobiste, PESEL
 • Jak uzyskać obywatelstwo polskie: nowe zasady

  Jak uzyskać obywatelstwo polskie: nowe zasady

  00:25 16.08.2012

  ... umożliwić nabywanie obywatelstwa osobom, które utraciły je z przyczyn politycznych, a obecnie chciałyby do niego powrócić. Nowa ustawa przewiduje, że przywraca się obywatelstwo polskie cudzoziemcom, którzy utracili je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie wymienionych w ustawie, wcześniej obowiązujących przepisów. Nowa ustawa określa także ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, prawa obywatelskie, obywatelstwo, nabycie obywatelstwa polskiego
 • Nowa ustawa o obywatelstwie polskim

  Nowa ustawa o obywatelstwie polskim

  11:51 13.08.2012

  ... posiadający równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa bądź państw ma takie same prawa i obowiązki wobec Rzeczypospolitej Polskiej, jak osoba posiadająca jedynie obywatelstwo polskie. Dodatkowo, obywatel polski nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obce obywatelstwo i na ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, prawa obywatelskie, obywatelstwo, nabycie obywatelstwa polskiego
 • Utrata obywatelstwa polskiego

  Utrata obywatelstwa polskiego

  00:10 12.07.2012

  ... ". W myśl artykułu 14 ustawy o obywatelstwie polskim obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody prezydenta RP na zrzeczenie ... więcej niż jedno obywatelstwo, rodzice mają prawo do złożenia w imieniu dziecka odpowiedniego oświadczenia woli, na mocy którego dziecko to może utracić obywatelstwo polskie (prawo opcji). W ... WIĘCEJ

  Tematy: Konstytucja RP, obywatelstwo, obywatelstwo polskie, utrata obywatelstwa polskiego


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: