eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nabycie obywatelstwa polskiego
 • Poświadczenie obywatelstwa polskiego - zasada równego traktowania

  Poświadczenie obywatelstwa polskiego - zasada równego traktowania

  13:03 11.04.2014

  Zgodnie z utartą już doktryną dla stwierdzenia obywatelstwa polskiego, stosuje się przepisy obowiązujące w chwili zaistnienia zdarzeń mających znaczenie dla ustalenia nabycia oraz stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Mówiąc wprost stosuje się zasady obowiązujące w chwili urodzenia danej osoby. Zatem dla osób urodzonych przed ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, nabycie obywatelstwa polskiego, obywatelstwo, poświadczenie obywatelstwa
 • TOP 10 zmian w prawie w 2012 roku cz.I

  TOP 10 zmian w prawie w 2012 roku cz.I

  11:45 27.12.2012

  ... sposobu nabycia obywatelstwa polskiego, poprzez jego przywrócenie. Ponadto, nowa ustawa zawiera inne ważne regulacje, w tym dopuszczające wielość obywatelstw, z zachowaniem prymatu obywatelstwa polskiego odnośnie praw i obowiązków obywatela. Na podstawie nowej ustawy zostały rozszerzone także możliwości nabywania obywatelstwa w trybie uznania ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, postępowanie cywilne, postępowanie w sprawach gospodarczych, ochrona praw nabywcy mieszkania
 • Nabycie obywatelstwa polskiego poprzez uznanie - zmiany

  Nabycie obywatelstwa polskiego poprzez uznanie - zmiany

  13:40 05.11.2012

  ... wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Z kolei, odmowa uznania za obywatela polskiego następuje w przypadkach, gdy cudzoziemiec nie spełnia powyższych warunków lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oceniając ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie obywatelstwa polskiego, nabycie obywatelstwa, obywatelstwo polskie, obywatelstwo
 • Jak uzyskać obywatelstwo polskie: nowe zasady

  Jak uzyskać obywatelstwo polskie: nowe zasady

  00:25 16.08.2012

  ... zamieszkujący poza terytorium Polski składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Obywatelstwo polskie przywraca minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o jego przywróceniu stała ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, prawa obywatelskie, obywatelstwo, nabycie obywatelstwa polskiego
 • Nowa ustawa o obywatelstwie polskim

  Nowa ustawa o obywatelstwie polskim

  11:51 13.08.2012

  ... zostaną przedstawione trzy pierwsze sposoby nabycia obywatelstwa polskiego (z mocy prawa, poprzez nadanie oraz uznanie). Natomiast w następnej, II części publikacji zostanie przestawione nabycie obywatelstwa polskiego poprzez jego przywrócenie, a także zagadnienia związane z utratą obywatelstwa polskiego oraz z potwierdzeniem jego posiadania lub ... WIĘCEJ

  Tematy: obywatelstwo polskie, prawa obywatelskie, obywatelstwo, nabycie obywatelstwa polskiego


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: