eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › nieodpłatne przekazanie w VAT
 • Ustalenie podstawy opodatkowania konsorcjum - ważny podstawowy cel gospodarczy

  Ustalenie podstawy opodatkowania konsorcjum - ważny podstawowy cel gospodarczy

  11:55 14.10.2022

  ... przekazanie szkołom prawa własności do sprzętu, nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Partnerzy w konsorcjum to odrębni przedsiębiorcy i podatnicy VAT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zawiązanemu konsorcjum nie można przyznać statusu podatnika VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: konsorcjum, umowa konsorcjum, opodatkowanie VAT, podatek VAT
 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  13:29 27.06.2022

  ... udziałów własnych, a w związku z tym wypłaty wynagrodzenia za zbyte udziały wspólnikom w postaci środków pieniężnych spółka z o.o. nie jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Natomiast, będzie zobowiązana do opodatkowania przedmiotowej transakcji, dopiero w sytuacji, gdy wypłacenie wynagrodzenia za zbyte udziały będzie stanowić dostawę towaru (np ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Darowizna na cele charytatywne a podatek VAT

  Darowizna na cele charytatywne a podatek VAT

  12:00 22.03.2022

  ... odpłatna dostawa towarów. Jednak również nieodpłatne dostawy towarów mogą zostać przedmiotem opodatkowania, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez (opodatkowaną) dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w VAT, nieodpłatne przekazanie towarów, zwolnienia podatkowe, nieodpłatne świadczenia
 • Nieodpłatne świadczenia a odliczenie VAT

  Nieodpłatne świadczenia a odliczenie VAT

  11:54 04.01.2022

  ... odliczenia podatku VAT z takiej czynności. Tym samym nieodpłatne świadczenia nie powinny być dokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem należnym. Zatem skoro nieodpłatnych świadczeń nie powinno dokumentować się fakturą, to w przedmiotowej sprawie spółka akcyjna nie powinna otrzymać faktury potwierdzającej przekazanie jej wartości niematerialnych ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w VAT, nieodpłatne świadczenia, nieodpłatne świadczenie w VAT, podatek VAT
 • Dobrowolna opłata za toaletę bez podatku VAT

  Dobrowolna opłata za toaletę bez podatku VAT

  12:13 18.11.2021

  ... musi być należne za wykonanie tego świadczenia. (…) Z cytowanego wyżej art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przesłanką uznania danego zdarzenia za opodatkowane VAT świadczenie usługi za wynagrodzeniem jest istnienie stosunku prawnego pomiędzy świadczącym usługę i jej beneficjentem, z którego wynika świadczenie wzajemne, w postaci wynagrodzenia płatnego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, podatek VAT, czynności opodatkowane VAT, świadczenie usług
 • Zwrot VAT zapłaconego od darowizny powoduje jej odpłatność

  Zwrot VAT zapłaconego od darowizny powoduje jej odpłatność

  13:46 09.09.2021

  ... nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1. przekazanie ... prowadzonym na potrzeby VAT, ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w VAT, VAT należny, nieodpłatne przekazanie towarów, podstawa opodatkowania
 • Opodatkowanie VAT: nie koszt wytworzenia a możliwa do uzyskania cena sprzedaży

  Opodatkowanie VAT: nie koszt wytworzenia a możliwa do uzyskania cena sprzedaży

  12:44 18.05.2021

  ... wynika z przedstawionej wyżej analizy przepisów podatkowych, aby nieodpłatne przekazanie towarów – w świetle powołanego art. 7 ust. 2 ustawy – podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: • nieodpłatne przekazanie dokonywane jest przez podatnika podatku VAT, • przekazane przez podatnika towary należą do jego ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w VAT, VAT należny, nieodpłatne przekazanie towarów, podstawa opodatkowania
 • Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  Grunt w zamian za umorzenie udziałów bez podatku VAT?

  11:48 16.04.2021

  ... niezabudowany, nie ma dla niego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy. Zadano pytanie, czy przekazanie gminie gruntu w zamian za umorzenie udziałów będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to czy będzie miało do niego zastosowanie zwolnienie z tego podatku? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  13:42 30.03.2021

  ... zwolnione z podatku VAT. Korekta VAT Zwolniona od podatku dostawa towaru, przy nabyciu/wytworzeniu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (w całości lub części), skutkuje obowiązkiem skorygowania części odliczonego podatku – gdy dostawa taka (bądź czynność z nią zrównana, czyli np. przekazanie nieodpłatne na potrzeby ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

  Czy przy darowiźnie towarów trzeb naliczyć VAT?

  13:58 01.03.2021

  ... towaru. Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do ... , które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne przekazanie w VAT, VAT należny, nieodpłatne przekazanie towarów, podstawa opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: