eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Zakup nieruchomości przez cudzoziemca: jakie warunki?

  Zakup nieruchomości przez cudzoziemca: jakie warunki?

  00:44 01.08.2020

  ... członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką, kontrolowaną przez cudzoziemców, a także wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej. Jak wystąpić o zezwolenie ministra? Aby uzyskać zezwolenie ministra na zakup nieruchomości w Polsce, należy wystąpić do tego organu ze stosownym wnioskiem ... WIĘCEJ

  Tematy: nabywanie nieruchomości, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, zakup nieruchomości, nieruchomości
 • Zakup działki przez cudzoziemców - o czym pamiętać?

  Zakup działki przez cudzoziemców - o czym pamiętać?

  00:44 26.06.2018

  Kiedy nabycie działki przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia? Jakich formalności należy dopełnić? Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców każde nabycie ziemi przez osobę posiadającą inne obywatelstwo niż polskie, wymagać będzie uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez ministra właściwego do ... WIĘCEJ

  Tematy: zakup działki, zakup ziemi, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2017 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2017 r.

  13:18 06.07.2017

  ... złożenia oświadczenia wnioskodawcy czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium RP. Praca tymczasowa W dniu 1 czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, kodeks cywilny, dochodzenie wierzytelności, kodeks postępowania cywilnego
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po zmianach

  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po zmianach

  00:40 16.02.2017

  ... o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to kolejna zmiana, po uchwaleniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która w znaczący sposób wpływa na możliwość nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na nowych zasadach Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (zarówno przez osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce cz. II

  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce cz. II

  11:24 19.11.2012

  ... nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce, postaramy się przedstawić wyjątki od ogólnej zasady warunkującej możliwość nabycia nieruchomości przez cudzoziemców od uzyskania uprzedniego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jak zostało już przedstawione w pierwszej części publikacji poświęconych nabywaniu nieruchomości przez ... WIĘCEJ

  Tematy: nabywanie nieruchomości, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, zakup nieruchomości, nieruchomości
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce cz. I

  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce cz. I

  10:16 15.11.2012

  ... przez cudzoziemców w Polsce, postaramy się przedstawić ogólne zasady dotyczące procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Na wstępie należy wskazać, że na gruncie prawa polskiego podstawową regulacją w zakresie obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców jest ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez ... WIĘCEJ

  Tematy: nabywanie nieruchomości, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, zakup nieruchomości, nieruchomości
 • Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców

  Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców

  00:35 01.08.2012

  Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców (osoby nie będące polskimi obywatelami oraz osoby prawne mające siedzibę poza granicami RP) jest obwarowane pewnymi ograniczeniami. Co do zasady bowiem, nabycie gruntów rolnych lub leśnych przez cudzoziemca poprzedzone być musi uzyskaniem stosownego zezwolenia ministra właściwego do spraw ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie nieruchomości, nabywanie nieruchomości, zakup nieruchomości, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: