eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › Konto księgowe
 • Jak księgować faktury za faktoring?

  Jak księgować faktury za faktoring?

  09:39 26.01.2024

  ... , którą pobiera faktor, np: wartość brutto – Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”, Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”; wartość VAT – Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”, Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”; wartość netto – Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”, Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”. Faktoring z regresem w księgach podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: faktoring, faktoring pełny, faktoring niepełny, usługi faktoringowe
 • czystość obrotów na koncie 130

  czystość obrotów na koncie 130

  10:01 06.10.2023 PORADA

  Za terminal płatniczy rozliczamy się na zasadzie kompensaty. Firma od terminala zamiast przekazać całość transakcji kartami płatniczymi potrąca sobie od razu prowizje i opłatę za wynajem terminala. Ta kwota nie wpływa na konto 130. Czy powinno się w tej sytuacji dla zachowania ... WIĘCEJ

  Tematy: konto księgowe, księgi rachunkowe, rachunkowość, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Jak księgować wynagrodzenia?

  Jak księgować wynagrodzenia?

  13:16 23.04.2021 PORADA

  Mam pytanie, jak księgować wynagrodzenia, nie chce się zagłębiać w szczegóły i płatności ZUS itp. Jeśli mamy, że WYKALKULOWANO I ZAKSIĘGOWANO WYNAGRODZENIE o wartości 3000. To księguje się to na kontach kosztowym WYNAGRODZENIA po str. Wn i na koncie ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ... WIĘCEJ

  Tematy: księgowanie wynagrodzenia, wynagrodzenia, wypłata wynagrodzenia, ewidencja księgowa
 • Księgowanie na kontach pozabilansowych

  Księgowanie na kontach pozabilansowych

  12:36 24.02.2021 PORADA

  Witam. Na jakim zaksięgować koncie pozabilansowym wpłatę klienta na rachunek bankowy co nie jest naszym przychodem tylko klienta zewnętrznego? Czy to może być Polecenie Księgowania? Jesteśmy małą instytucją płatniczą. WIĘCEJ

  Tematy: konto pozabilansowe, księgowanie pozabilansowe, ewidencja księgowa, konto księgowe
 • Księgowanie nieodliczonego VAT w księgach rachunkowych

  Księgowanie nieodliczonego VAT w księgach rachunkowych

  13:35 13.05.2016

  ... rachunkowych nieodliczony VAT? Przypomnijmy w tym miejscu, że jedną z pozycji kosztów rodzajowych jest konto oznaczone „Podatki i opłaty”. Służy ono do ujmowania m.in. opłat skarbowych, ... koszty rodzajowe) bądź 5 (koszty wg miejsc ich powstawania), czy też na konto 01 (Środków trwałych), 08 (Środków trwałych w budowie), 31 (Materiałów) bądź 33 ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, Konto księgowe, księgowanie operacji, odliczenie podatku VAT
 • Podatek dochodowy: dzień poniesienia kosztu

  Podatek dochodowy: dzień poniesienia kosztu

  13:16 24.10.2012

  Przez dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów należy rozumieć dzień wpisania wydatku do ksiąg rachunkowych na podstawie faktury, a nie dzień ujęcia wydatku jako kosztu w księgach rachunkowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 631/12 - orzeczenie nieprawomocne). Spór dotyczył ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie
 • Umowa windykacyjna: operacje w księgach rachunkowych

  Umowa windykacyjna: operacje w księgach rachunkowych

  12:34 30.03.2012

  ... jeśli środki zostaną przekazane przez dłużnika na jego rachunek: MA Należności od dłużnika WN Należności od firmy windykacyjnej (alternatywnie poprzez konto techniczne: Rozliczenie rozrachunków) prowizja - moment ujęcia w dacie otrzymania faktury od windykatora: WN Pozostałe koszty operacyjne lub koszty usług obcych MA ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, Konto księgowe, księgowanie operacji, windykacja wierzytelności
 • Leasing finansowy samochodu osobowego a CIT

  Leasing finansowy samochodu osobowego a CIT

  12:51 04.11.2011

  Spółka zawarła umowę leasingu bilansowo i podatkowo finansowego na samochód osobowy na 2 lata. Amortyzowano samochód od wartości początkowej 140.000 zł stawką 20% , z opcją wykupu za 1.400 zł. Za koszty uzyskania przychodu podatkowo uznano odsetki rat leasingowych i odpisy amortyzacyjne do wartości 92.924 zł (20.000 euro). Jak po wykupie samochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, księgi rachunkowe, Konto księgowe
 • Zbiorcza faktura korygująca: jakie konta księgowe

  Zbiorcza faktura korygująca: jakie konta księgowe

  13:30 12.07.2011

  ... towarów zostanie sprzedana, a część nadal będzie znajdowała się w magazynie, przyznany rabat należy odpowiednio rozliczyć i odnieść część dotyczącą sprzedanych towarów na konto, a w pozostałej części na zmniejszenie wartości towarów znajdujących się w magazynie. W sytuacji, gdy trudno ustalić jaka część towarów jest sprzedana a jaka nie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Kapitał zakładowy: podwyższenie a księgi rachunkowe

  Kapitał zakładowy: podwyższenie a księgi rachunkowe

  13:07 28.12.2010

  W akcie notarialnym spółki z o.o. kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł, co stanowi 100 udziałów po 500 zł. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 1.000.000 zł w terminie nie dłuższym niż do 2019 r. W KRS wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000 zł. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego, księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Zasady rozliczania kosztów w czasie

  Zasady rozliczania kosztów w czasie

  12:50 09.03.2010

  ... konto 240 Pozostałe rozrachunki, w analityce konto imienne ubezpieczyciela - 1.500 zł, Ma konto 130 Rachunek bieżący - 1.500 zł. Ujęcie kosztu polisy rocznej: Wn konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w analityce Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - 1.500 zł, Ma konto 240 Pozostałe rozrachunki, w analityce konto ... w koszty księgowe ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie
 • Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach

  Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach

  10:23 09.09.2009

  ... faktycznie dofinansowanie. Dokumentem źródłowym do księgowania jest wyciąg bankowy. Dekret dotyczący otrzymanego dofinansowania będzie wyglądał następująco: Wn konto "Bieżący rachunek bankowy", Ma konto "Pozostałe przychody operacyjne". Przychód z tytułu refundacji części wynagrodzenia i składek ZUS jest przychodem rachunkowym, stanowi też przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ustawa o rachunkowości, Konto księgowe, księgowanie operacji
 • Zakup samochodu z UE (WNT) a księgi rachunkowe

  Zakup samochodu z UE (WNT) a księgi rachunkowe

  12:42 01.09.2009

  ... 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak uniknąć kosztownych błędów związanych z prowadzeniem księgowości? „Wskazówki Księgowe” to biuletyn aktualnych i praktycznych rozwiązań z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.WIĘCEJ

  Tematy: Konto księgowe, księgi rachunkowe, księgowanie operacji, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: