eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › karta nauczyciela
 • Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie wychowawczym

  Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie wychowawczym

  09:40 13.02.2020 PORADA

  Witam, nauczycielka korzysta z urlopu wychowawczego od 2.11.2019 r. do 3.11.2020 r. 10 lutego 2020 r. zwróciła się o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 01.03.2020 r. Za rok 2018 2019 wykorzystała urlop uzupełniający. Moje pytanie: czy za 2 miesiące roku 2020 ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop uzupełniający, nauczyciel, Karta Nauczyciela, urlop wychowawczy
 • Umowa nauczycielki na czas określony a ciąża

  Umowa nauczycielki na czas określony a ciąża

  18:43 24.08.2019 PORADA

  Dzień dobry, jestem nauczycielką kontraktową. W roku szkolnym 2018/2019 pracowałam na umowie o pracę na czas określony do końca sierpnia 2019 w dwóch szkołach. W szkole „A” miałam 18 godzin dydaktycznych, w szkole „B” 6 godzin dydaktycznych i 6 godzin świetlicy. W maju ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel kontraktowy, ciąża, umowa na czas określony, ciąża a umowa na czas określony
 • Ciąża a zmiana warunków umowy

  Ciąża a zmiana warunków umowy

  17:27 09.05.2019 PORADA

  Witam, jestem nauczycielem pracującym na umowę o pracę z elementami karty nauczyciela w niepublicznej placówce (nauczyciel świetlicy). W marcu dostałam aneks do umowy redukujący mój wymiar pracy z całego na pół etatu. Od 1 sierpnia aneks ten ma zacząć obowiązywać, czyli będę ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa wymiaru zasiłku, wysokość zasiłku chorobowego, zasiłek chorobowy, ciąża
 • Czy należy mi się urlop "na żądanie" jako nauczyciel placówki nieferyjnej?

  Czy należy mi się urlop "na żądanie" jako nauczyciel placówki nieferyjnej?

  18:09 29.10.2018 PORADA

  Jestem zatrudniona w publicznej szkole podstawowej w oddziale przedszkolnym w tzw. "zerówce". Poinformowano mnie, że mam pracować jak w placówce nieferyjnej. 1. Jaki należy mi się urlop? 2. Czy mam prawo do wykorzystania 4 dni "na żądanie"? 3. Co jeśli przysługuje 8 dni wolnych tzw. ... WIĘCEJ

  Tematy: placówka nieferyjna, karta nauczyciela, prawo do urlopu, urlop na żądanie
 • Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim - karta nauczyciela

  Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim - karta nauczyciela

  13:32 27.03.2018 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona w szkole publicznej na czas nieokreślony na podstawie karty nauczyciela. Od listopada ubiegłego roku przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Gdy odchodziłam na zwolnienie, wymiar mojej pracy wynosił pełen etat (18 godz.) i 4 nadgodziny. Wiem, że ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, umowa na czas nieokreślony, nauczyciel
 • Od kiedy nie obowiązuje art. 88 ust.1 karty nauczyciela?

  Od kiedy nie obowiązuje art. 88 ust.1 karty nauczyciela?

  10:55 08.02.2018 PORADA

  Witam, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: Od kiedy nie obowiązuje art. 88 ust.1 karty nauczyciela? Z góry dziękuję za informację. WIĘCEJ

  Tematy: art. 88 karty nauczyciela, karta nauczyciela
 • Urlop uzupełniający nauczyciela - termin udzielania przysługującego urlopu

  Urlop uzupełniający nauczyciela - termin udzielania przysługującego urlopu

  18:20 11.12.2017 PORADA

  Jaki jest termin na wykorzystanie urlopu uzupełniającego nauczyciela, jeśli wróciłam do pracy po macierzyńskim we wrześniu 2016r (przez cały rok szkolny 2016/17 wybierałam (za zgodą dyrekcji/ten urlop w częściach) i zostało mi teraz jeszcze 30 dni? Przede wszystkim jaka jest ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop uzupełniający, nauczyciel, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, wykorzystanie urlopu
 • Umowa na zastępstwo nauczyciela, a ciąża. Czy przysługują zasiłki?

  Umowa na zastępstwo nauczyciela, a ciąża. Czy przysługują zasiłki?

  20:48 19.03.2017 PORADA

  Jestem nauczycielką z umową na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela do 31 sierpnia 2017 r., jestem w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, chcę zajść w ciążę. Mam pytania: 1. Co się ze mną stanie, gdy umowa o pracę (Karta Nauczyciela) skończy się 31 sierpnia 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciel kontraktowy, karta nauczyciela, ciąża
 • Urlop wychowawczy 2017 a koniec umowy na czas określony

  Urlop wychowawczy 2017 a koniec umowy na czas określony

  12:06 04.12.2016 PORADA

  Witam, obecnie przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym i jestem po rocznym urlopie wychowawczym. Umowa kończy mi się 31 sierpnia 2017 roku, obejmuje mnie dodatkowo karta nauczyciela. W połowie stycznia 2017 roku konczy mi się zaległy urlop i mam pojść na urlop wychowawczy: - do kiedy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, wymiaru urlopu wychowawczego, wykorzystanie urlopu, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Staż na nauczyciela kontraktowego, a ciąża

  Staż na nauczyciela kontraktowego, a ciąża

  20:18 27.10.2015 PORADA

  Zastępuje nauczyciela, który poszedł na macierzyńskie na rok, i w tym czasie od września tego roku zaczęłam staż 9-miesięczny do 30 czerwca. Potem przychodzi nauczyciel i będę bez pracy (nie jestem pewna, ale myślę, że może jestem w ciąży). Zastanawiam się, czy do końca czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: zastępstwo pracownika, umowa na zastępstwo a ciąża, ciąża, staż
 • Zatrudnianie nauczyciela: umowa na czas określony

  Zatrudnianie nauczyciela: umowa na czas określony

  09:15 17.02.2010

  ... tu przepisy Karty Nauczyciela, z których wynika m.in., że zawarcie umowy na czas określony dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w określonych przypadkach. Decyzja o rodzaju umowy nie zależy bowiem od niczym nieskrępowanego uznania stron nauczycielskiego stosunku pracy. Regulacje ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo
 • Zwolnienie dyscyplinarne z K.p. nie dla nauczyciela

  Zwolnienie dyscyplinarne z K.p. nie dla nauczyciela

  09:30 12.01.2010

  ... 1 K.p. Tak właśnie sprawa się ma w przypadku „zwykłych” pracowników. Stosunek pracy nauczyciela ma jednak charakter szczególny. Przede wszystkim nie należy zapominać, że stosunek pracy nauczyciela kształtowany jest poprzez regulacje ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), dalej: „KN ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna a Karta Nauczyciela

  Odpowiedzialność dyscyplinarna a Karta Nauczyciela

  12:22 30.05.2009

  ... katalog powinności, którym powinna sprostać kadra nauczycielska, zawiera się w art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, dalej: „ustawa”. W świetle tej regulacji, do nauczyciela należy: rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo
 • Ocena pracy nauczyciela

  Ocena pracy nauczyciela

  00:10 14.02.2009

  ... oceniania nauczycieli wynikają z przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (dalej: „ustawa”). Kwestię tą szczegółowo reguluje natomiast rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo
 • Urlop na poratowanie zdrowia nauczyciela

  Urlop na poratowanie zdrowia nauczyciela

  13:54 10.02.2009

  ... Dla kogo? Możliwość udania się na urlop dla poratowania kondycji psychofizycznej przysługuje nauczycielom, którzy podlegają postanowieniom ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (dalej: „ustawa”). W myśl art. 1 ust. 1 i 1a ustawy, należą do nich nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracownika, nauczyciele, nauczyciel, szkolnictwo
 • Ustawa o systemie oświaty - zmiany

  Ustawa o systemie oświaty - zmiany

  00:15 06.09.2008

  ... generalne zasady zatrudniania nauczycieli na takie, jakie powszechnie obowiązują na rynku pracy. Wprowadzanie kolejnych, mniej lub bardziej kosmetycznych, zmian w Karcie Nauczyciela, czyni ten akt prawny coraz bardziej niespójnym i niezrozumiałym. Celowe zatem byłoby jego uchylenie w całości. Eksperci z PKPP Lewiatan liczą, że przedstawiona ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie oświaty, system oświaty, karta nauczyciela, nauczanie

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: