eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o systemie oświaty
 • Rada Rodziców to nie Rada Nadzorcza

  Rada Rodziców to nie Rada Nadzorcza

  00:26 30.12.2015

  ... w szkole a w tym Rady Rodziców czy też Rady Szkoły reguluje Ustawa o systemie oświaty. Funkcjonowanie RR w szkole jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią szkoły, w których ... rodziców powinien wiedzieć o tym, kto i jakie uchwały proponuje. Ustawa o systemie oświaty nie określa wewnętrznej struktury Rady Rodziców. Osoby sprawujące funkcje kierownicze w ... WIĘCEJ

  Tematy: Rada Rodziców, szkoła, oświata, szkolnictwo
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii podpisana

  Ustawa o odnawialnych źródłach energii podpisana

  11:47 13.04.2015

  ... podpisał 13 różnych ustaw, najważniejsze z nich to ustawa o rzeczach znalezionych, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Poniżej znajdą Państwo skrótowe omówienie poszczególnych podpisanych ustaw. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty. W dniu 9 marca 2015 r. Prezydent RP Bronisław ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie oświaty, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o rzeczach znalezionych
 • Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

  Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

  10:07 07.07.2014

  ... agencyjnych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i dniem 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty. W dniu 18 czerwca 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo wodne, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, gaz ziemny
 • Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

  Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

  00:11 22.05.2014

  ... (wprowadzenie definicji określenia droga publiczna). Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zmiany w ustawie o systemie oświaty. W dniu 12 maja 2014 roku Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Znowelizowana ustawa wprowadza możliwość zatrudnienia, jako asystenta ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo atomowe, ustawa o transporcie kolejowym, Prawo wodne, ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP

  Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP

  00:05 18.03.2014

  ... zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu w trakcie roku budżetowego. Ustawa wejdzie w życie w dniu 20 marca 2014 roku. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie oświaty, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o VAT
 • Indywidualny tok nauczania dziecka – decyzja rodzica?

  Indywidualny tok nauczania dziecka – decyzja rodzica?

  00:10 24.04.2013

  ... Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w Z. przekazał P. Kuratorowi Oświaty odwołanie Skarżącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r., nr 256 poz. 2572), dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: indywidualny tok nauczania, nauka dziecka, nauka, program nauki
 • Odwołanie dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego

  Odwołanie dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego

  09:51 27.02.2013

  ... w tej materii rozstrzygnięcie nie może być traktowane jako jeden z przypadków tzw. uznania administracyjnego. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Z przepisów ustawy o systemie oświaty wynika bowiem, że obowiązuje szczególny tryb obsadzania stanowisk dyrektorów szkół, świadczący o woli ustawodawcy zapewnienia cech ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie oświaty, system oświaty, dyrektor szkoły, funkcjonowanie szkół
 • Granice samodzielności decyzyjnej dyrektora szkoły

  Granice samodzielności decyzyjnej dyrektora szkoły

  00:25 22.02.2013

  ... w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która wymaga by organy władzy publicznej działały na podstawie prawa i w jego granicach. WSA podkreślił, iż ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę, czy placówkę obowiązek zapewnienia tym jednostkom oświatowym niezbędnych warunków umożliwiających prowadzenie przez nie działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: szkolnictwo, system oświaty, ustawa o systemie oświaty, funkcjonowanie szkół
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2012

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2012

  10:35 30.04.2012

  ... nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych danym przedsięwzięciem deweloperskim. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W dniu 30 kwietnia 2012 r. wejdzie w życie nowa ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814), która: określa, że System Informacji Oświatowej („SIO”) będzie działał w oparciu o zasadę ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Karny, timeshare, ustawa o timeshare, umowa z deweloperem
 • System informacji oświatowej: nowa ustawa

  System informacji oświatowej: nowa ustawa

  12:25 12.04.2012

  ... ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814, dalej "nowa ustawa o SIO"), wprowadzająca bardzo istotne zmiany dotyczące działania Systemu ... , SIO to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą m. in. zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych, ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie oświaty, system oświaty, SIO, edukacja

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: