eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo wodne
 • Nieruchomości rolne. Komu przysługuje prawo pierwokupu?

  Nieruchomości rolne. Komu przysługuje prawo pierwokupu?

  09:27 07.02.2022

  ... prawo pierwokupu? Ustawa przewiduje kilka wyłączeń, kiedy to uprawnienie nie jest stosowane. Chodzi między innymi o sytuacje, w których nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. Kiedy prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa? Ograniczenie w obrocie nieruchomościami rolnymi może wynikać również z ustawy – Prawo wodne ... WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości rolne, prawo pierwokupu, ziemia rolna, działki rolne
 • Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

  Zmiany w prawie, które wpłyną na realizację inwestycji w 2018 roku

  09:31 31.01.2018

  ... za gospodarkę wodną. Jest to sprawujące zarząd nad wodami Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nie jest to jedyna zmiana w administracji. Jednocześnie, z 7 do ... regulacje, takie jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane. Bardzo ważną zmianą dla uczestników procesu inwestycyjnego jest zastąpienie decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo wodne, nowe inwestycje, Kodeks urbanistyczno-budowlany
 • Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  00:23 24.10.2017

  ... uchwalony plan miejscowy to zamierzenia inwestora ograniczone są jedynie przez prawo budowlane (dyktujące maksymalną wysokość ogrodzenia) oraz przesłanki przepisów techniczno-budowlanych – podsumowuje ... budowlane. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt oraz ust. 7 ustawy – Prawo budowlane organ przyjmujący zgłoszenie inwestora może wnieść sprzeciw wobec jego ... WIĘCEJ

  Tematy: działka inwestycyjna, ogrodzenie działki, grunty inwestycyjne, prawo budowalne
 • Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

  Pozwolenie wodnoprawne: jakie kłopoty mają inwestorzy?

  00:25 19.10.2017

  ... uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Art. 122 ustawy – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku oraz przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. zawierają zarówno katalog przedsięwzięć, dla których przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie tej ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie wodnoprawne, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne
 • Nacjonalizacja jezior bez wypłat dla byłych właścicieli

  Nacjonalizacja jezior bez wypłat dla byłych właścicieli

  12:52 18.07.2017

  ... jednostki samorządu terytorialnego (wywłaszczenie). Przy czym, to właśnie procedura nacjonalizacji została wykorzystana przez ustawodawcę w ramach ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158 z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”). Co istotne, w przeciwieństwie do regulacji określających procedury wywłaszczeniowe, regulacja ... WIĘCEJ

  Tematy: nacjonalizacja jezior, nacjonalizacja, wywłaszczenie, prawo wodne
 • Nowe Prawo wodne w ogniu krytyki

  Nowe Prawo wodne w ogniu krytyki

  00:22 13.01.2017

  ... obecnie zagadnienia związane z rozwojem, kształtowaniem, ochroną i zarządzaniem zasobami wodnymi w naszym kraju regulowane są przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [dalej zwana „u.p.w.”]. Akt ten, przez cały okres swojego obowiązywania, wprowadził do polskiego porządku prawnego wiele zmian wynikających z szeregu unijnych dyrektyw ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo wodne, nowe prawo wodne 2017, zmiany w prawie
 • Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę? Odszkodowanie

  Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę? Odszkodowanie

  00:20 30.07.2015

  ... jak skutecznie interweniować w gminie. W tej części poznamy podstawy prawne ubiegania się o odszkodowanie. Odszkodowanie Poszkodowany na skutek zalania nieruchomości właściciel ma prawo do ubiegania się o uzyskanie odszkodowania w oparciu o przesłanki zawarte m.in. w art. 186 prawa wodnego czy art. 415 kodeksu cywilnego. Warto jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, zalanie działki, prawo wodne, grunty
 • Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę?

  Co robić, gdy sąsiad zalewa nam działkę?

  00:22 29.07.2015

  ... rzeczywiście mają szkodliwy wpływ na sąsiadujące z nim nieruchomości, ma prawo, w drodze decyzji, do nakazania właścicielowi przywrócenia stanu poprzedniego. Jeśli ... by zniwelować szkody i naprawić stosunki wodne, musimy interweniować u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przydatne linki: Prawo wodne Interwencja w gminie Do wójta, burmistrza ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, zalanie działki, prawo wodne, grunty
 • Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  Zmiany w prawie VII-VIII 2014

  00:20 08.08.2014

  ... następuje zatem drogą elektroniczną, aczkolwiek ustawa dopuszcza również dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA LIPIEC 2014 Dz.U.2014.850 Ustawa z dnia 2014-05-30 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: 2014-07-12 Do ustawy wprowadzono zmiany związane m.in ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, postępowanie cywilne, prawo podatkowe, prawo pracy
 • Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

  Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

  10:07 07.07.2014

  ... 2010 r. Kolejna nowelizacja ustawy-Prawo wodne. W dniu 20 czerwca 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ... przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo wodne, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, gaz ziemny

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: