eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dokumenty SAD
 • Opodatkowanie VAT eksportu pośredniego w warunkach Ex Works

  Opodatkowanie VAT eksportu pośredniego w warunkach Ex Works

  13:57 16.12.2020

  ... wymogi regulacji art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT co do uznania jej dostawy za eksport pośredni, na poparcie czego posiada takie dokumenty, jak: listy przewozowe [m.in. Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy (CMR)] ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku, wskazujące na przewóz towarów z miejsca nadania ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Zaliczka (i nie tylko) na eksport towarów w podatku VAT

  Zaliczka (i nie tylko) na eksport towarów w podatku VAT

  13:43 02.12.2020

  ... celnych otrzymanym poza systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność, lub zgłoszeniem wywozowym w formie papierowej (dokument SAD). Należy jednak zaznaczyć, że są to jedynie przykładowe dokumenty wymienione przez ustawodawcę, jednak, jak wskazują sądy administracyjne, podstawowym dokumentem jest komunikat eksportowy IE-599 (por. wyrok ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towaru: stawka VAT 0% a unieważniony komunikat IE 599

  Eksport towaru: stawka VAT 0% a unieważniony komunikat IE 599

  12:26 18.11.2020

  ... do zastosowania przez eksportera 0% stawki VAT, jeśli nie zostanie wykazane, że wiedział on lub powinien wiedzieć, że przedłożone przez niego dokumenty nie odzwierciedlają rzeczywistości. Płatności gotówkowe Niemniej, jak zadecydował organ odwoławczy w niniejszej sprawie, na podstawie informacji bułgarskich celników administracja węgierska wycofała ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Import towarów w podatku VAT

  Import towarów w podatku VAT

  12:33 11.08.2020

  ... podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło, a w niektórych przypadkach także o akcyzę. Wartość celna powinna być zgodna z dokumentem SAD. Ustawa przewiduje szczególne zasady wyznaczania podstawy opodatkowania. W pierwszym przypadku tj. procedury uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością ... WIĘCEJ

  Tematy: import towarów, cło, podatek VAT, kontrahent zagraniczny
 • Eksport towaru poza UE z terytorium Czech w podatku VAT

  Eksport towaru poza UE z terytorium Czech w podatku VAT

  12:39 30.07.2020

  Dostawa towaru z Czech poza terytorium Unii Europejskiej nie jest eksportem towaru w myśl polskiej ustawy o VAT, albowiem wysyłka takiego towaru nie rozpoczyna się w Polsce - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.07.2020 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.215.2020.2.PJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport (wywóz) towarów nie zawsze uprawnia do 0% stawki VAT

  Eksport (wywóz) towarów nie zawsze uprawnia do 0% stawki VAT

  13:51 19.09.2019

  ... jak właściciel pomiędzy uczestnikami transakcji. Innymi słowy, spółka B nie jest/nie będzie uprawniona (pomimo że posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej – komunikat IE-599 czy dokument SAD) do uznania dokonywanych transakcji za eksport towarów i stosowania w stosunku do tych transakcji stawki podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Jak potwierdzić eksport towaru dla podatku VAT?

  Jak potwierdzić eksport towaru dla podatku VAT?

  13:25 19.07.2019

  ... organy podatkowe często próbują kwestionować dokumentację potwierdzającą eksport, w szczególności w przypadku braku komunikatu IE599 czy dokumentu SAD z pieczęcią. Często organy kwestionują również te dokumenty, jeżeli są one nieprecyzyjne. W konsekwencji rekomendowane jest wcześniejsze przejrzenie posiadanej dokumentacji eksportowej. Należy także ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: dokumenty celne i nie tylko a 0% stawka VAT

  Eksport towarów: dokumenty celne i nie tylko a 0% stawka VAT

  13:22 16.05.2019

  ... teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. W przypadku eksportu pośredniego podatnicy mogą wykorzystać dokumenty, o których mowa powyżej, z tym że musi z nich wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Zasygnalizować należy, że niezależnie od rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

  Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

  12:32 24.04.2018

  ... wystawiały komunikat. Dowodami alternatywnymi były w szczególności kserokopie faktur VAT, specyfikacje wysyłkowe, listy przewozowe CMR, komunikaty IE 529, konosamenty morskie. Dokumenty te po utworzeniu KAS okazują się jednak niewystarczające, coraz częściej urzędy celne wymagają przedkładania dokumentów, do których przedsiębiorcy mają ograniczony ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: data obowiązku podatkowego w VAT

  Eksport towarów: data obowiązku podatkowego w VAT

  13:20 19.01.2016

  Ustawa o VAT jasno definiuje pojęcie eksportu. Musi tutaj dojść do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium UE. Sprzedaż taka korzysta z preferencyjnej stawki podatku. Sam moment rozpoznania obowiązku podatkowego ustala się natomiast zgodnie z regułą ogólną zawartą w ustawie o VAT. Ważne jest zatem, kiedy na nabywcę przechodzi prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Dokument SAD. Czy naliczony VAT mogę wpisać w koszty do KPiR?

  Dokument SAD. Czy naliczony VAT mogę wpisać w koszty do KPiR?

  17:47 21.05.2013 PORADA

  Witam, Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jestem czynnym VAT-owcem. Dostałem dokument SAD, w którym mam wyliczony VAT i cło z faktury od importera. Teraz wiem, że cło mogę wrzucić do kosztów KPiR, ale czy VAT z tego dokumentu mogę wrzucić w koszty do KPiR? WIĘCEJ

  Tematy: dokumenty SAD, zapisy w PKPiR, dokument SAD, podatek VAT

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: