eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › akcyza na węgiel
 • Handel węglem zwolniony z podatku akcyzowego?

  Handel węglem zwolniony z podatku akcyzowego?

  13:41 10.04.2017

  ... Zarejestruje się ona jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW) i pozostały jej węgiel zakupiony pierwotnie przez nią jako finalny nabywca, odsprzeda innemu pośredniczącemu podmiotowi ... ust. 1 ustawy rzeczywiście nie przewiduje opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży wyrobów węglowych przez PPW na rzecz PPW. Jak wynika z art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Opłata środowiskowa i podatek akcyzowy w księgach rachunkowych

  Opłata środowiskowa i podatek akcyzowy w księgach rachunkowych

  13:18 03.02.2016

  ... transportowych. Akcyza za węgiel należna za dany miesiąc płatna jest prawie dwa miesiące później. I tak termin płatności akcyzy za grudzień 2014 r. przypadał na luty ... przychód proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Stwierdzić należy, że: – akcyza jest kosztem uzyskania przychodu bezpośrednim gdyż wiąże się z konkretnymi sprzedażami ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wydatki a koszty
 • Akcyza na węgiel: piekarnia jako zakład energochłonny?

  Akcyza na węgiel: piekarnia jako zakład energochłonny?

  13:15 08.11.2013

  ... brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy – podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: a. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel: ubytki wyrobów węglowych

  Akcyza na węgiel: ubytki wyrobów węglowych

  12:05 25.03.2013

  ... . Zużycie wyrobów węglowych korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Węgiel nabywa od pośredniczących podmiotów węglowych (kopalni) na warunkach FCA - wagon stacja nadania podstawiony na kopalni realizującej wysyłki (wg Incoterms 2000), tj. prawo własności przechodzi na spółkę na bramie kopalni i spółka odpowiada za transport. W transporcie ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Podatek akcyzowy: nadwyżka wyrobów węglowych

  Podatek akcyzowy: nadwyżka wyrobów węglowych

  09:47 20.01.2013

  ... powodować zaistnienie nadwyżek wyrobów węglowych stanowią dopuszczalne błędy urządzeń pomiarowych, służących do ważenia wyrobów węglowych. Jeżeli podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem nie dokonywał żadnych czynności które mogłyby skutkować powstaniem nadwyżki, należy przyjąć, iż nadwyżka jest wynikiem błędu związanego ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel: cele zwolnione i opodatkowane

  Akcyza na węgiel: cele zwolnione i opodatkowane

  12:22 20.08.2012

  ... obsługuje wyłącznie budynki wchodzące w skład Spółdzielni. Węgiel zużywany jest do celów opałowych gospodarstw domowych członków Spółdzielni i lokali użytkowych. Na tym tle Spółdzielnia powzięła wątpliwość dotyczącą zastosowania zwolnienia na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy. Mając na uwadze opis zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel: ważna data zużycia

  Akcyza na węgiel: ważna data zużycia

  12:26 16.07.2012

  ... opodatkowane przez dostawcę podatkiem akcyzowym oraz ilości, które nie będą przez dostawcę obciążone podatkiem akcyzowym i można kierować się obliczeniami proporcji na podstawie faktycznego zużycia w minionym okresie (np. poprzednich 12 miesięcy) przez zamawiającego (tj. Zakład)? 2. Czy różnice pomiędzy wielkością podatku akcyzowego doliczonego ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel a hodowla drobiu

  Akcyza na węgiel a hodowla drobiu

  11:54 04.06.2012

  ... .2012 r. nr ILPP3/443-70/12-2/TW. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działy specjalne produkcji rolnej polegające na hodowli drobiu (na potrzeby podatku dochodowego z tego tytułu prowadzi księgi rachunkowe, jest także czynnym podatnikiem VAT). Posiadane kurniki ogrzewa częściowo węglem a częściowo ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel gdy działalność rolnicza?

  Akcyza na węgiel gdy działalność rolnicza?

  09:07 29.05.2012

  ... na wyroby oznaczone kodem CN ex 2701, tj. węgiel; ... węgiel zużywany jest w celu ogrzewania gospodarstw domowych. Zwolniony jest również w opisanym przypadku węgiel kupowany w celu suszenia odpadu produkcji roślinnej Spółki (połówek ziarna) wykorzystywanych przez nią jako dodatek paszowy dla bydła.(…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel gdy wspólnota mieszkaniowa?

  Akcyza na węgiel gdy wspólnota mieszkaniowa?

  09:38 14.05.2012

  ... eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy. Ze złożonego wniosku wynika, że jako pośredniczący podmiot węglowy, Spółka zaopatruje w węgiel wspólnoty mieszkaniowe. Mając na uwadze opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku oraz powołane regulacje z zakresu podatku akcyzowego, stwierdzić należy, że sprzedaż wyrobu węglowego ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: