eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › akcyza na paliwo
 • Podatek akcyzowy: czyli pułapka przy olejach smarowych

  Podatek akcyzowy: czyli pułapka przy olejach smarowych

  12:56 18.08.2020

  ... nie są wyrobami akcyzowymi w innych krajach UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogłoszonym w dniu 12 lutego 2015 r. wyroku w sprawie C-349/13, odpowiadając na zapytanie z dnia 5 marca 2013 r. skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w trybie prejudycjalnym do TSUE: orzekł: "Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, podatek akcyzowy, akcyza
 • Wyroby akcyzowe pod lupą Ministerstwa Finansów

  Wyroby akcyzowe pod lupą Ministerstwa Finansów

  17:15 11.08.2019

  ... skroplonym, acetylen. Jednak to obrót preparatami smarowymi przejdzie największą metamorfozę. Zmiana dotyczyć będzie sposobu klasyfikacji niektórych z tych wyrobów. Ze względu na wątpliwości klasyfikacyjne dotyczące preparatów smarowych o kodach CN 2710 oraz CN 3403 Ministerstwo Finansów postanowiło objąć je jednakowymi regulacjami. Podczas gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, podatek akcyzowy, akcyza
 • Handel węglem zwolniony z podatku akcyzowego?

  Handel węglem zwolniony z podatku akcyzowego?

  13:41 10.04.2017

  ... dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych. Na mocy art. 31a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające ... . 9a ust. 1 ustawy rzeczywiście nie przewiduje opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży wyrobów węglowych przez PPW na rzecz PPW. Jak wynika z art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Niższa akcyza na samochody osobowe ale z podatkiem ekologicznym

  Niższa akcyza na samochody osobowe ale z podatkiem ekologicznym

  13:30 24.08.2016

  ... kierują do niego pytania, czy prawdą jest zamiar nałożenia nowego podatku na samochody osobowe. Nowa danina miałaby dotknąć najbardziej osoby niezamożne. To ... obowiązujących obecnie przepisów regulujących kwestię dopuszczenia pojazdów do ruchu? W odpowiedzi na interpelację Wiesław Jasiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatki, system podatkowy, zmiany w podatkach, zmiany w systemie podatkowym
 • Podatek akcyzowy: oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego

  Podatek akcyzowy: oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego

  11:25 27.05.2014

  ... 1.822,00 zł/1000 litrów w przypadku oleju lekkiego i 2047,00zł/1000 kilogramów dla oleju ciężkiego. Jednakże analiza nowszych orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje na odejście od restrykcyjnego poglądu, w myśl którego sprzedawca olejów opałowych powinien już w momencie ich sprzedaży dysponować oświadczeniem nabywcy o ich przeznaczeniu. W wyroku ... WIĘCEJ

  Tematy: olej opałowy, akcyza, podatek akcyzowy, akcyza na paliwa
 • Akcyza na węgiel: piekarnia jako zakład energochłonny?

  Akcyza na węgiel: piekarnia jako zakład energochłonny?

  13:15 08.11.2013

  ... powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. Z kolei, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy, finalny nabywca węglowy – podmiot, który: a. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub b. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe – niebędący pośredniczącym ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Akcyza na węgiel: ubytki wyrobów węglowych

  Akcyza na węgiel: ubytki wyrobów węglowych

  12:05 25.03.2013

  ... przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 196), zwanym dalej rozporządzeniem. W przypadku wyrobów ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Zawieszenie poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych

  Zawieszenie poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych

  09:33 17.02.2013

  ... podstawie art. 40 ust. 6 ustawy, jak również, że produkcja tego wyrobu winna się odbywać w składzie podatkowym. Następnie Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie produkcyjnego składu podatkowego w którym rozpoczęła produkcję oleju smarowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Tak naprawdę polski ustawodawca wyłączył definitywnie ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, podatek akcyzowy, akcyza
 • Podatek akcyzowy: nadwyżka wyrobów węglowych

  Podatek akcyzowy: nadwyżka wyrobów węglowych

  09:47 20.01.2013

  ... powodować zaistnienie nadwyżek wyrobów węglowych stanowią dopuszczalne błędy urządzeń pomiarowych, służących do ważenia wyrobów węglowych. Jeżeli podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem nie dokonywał żadnych czynności które mogłyby skutkować powstaniem nadwyżki, należy przyjąć, iż nadwyżka jest wynikiem błędu związanego ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, akcyza na węgiel, podatek akcyzowy
 • Podatek akcyzowy na oleje smarowe zgodny z prawem UE?

  Podatek akcyzowy na oleje smarowe zgodny z prawem UE?

  13:59 30.10.2012

  ... poz. 257 ze zm.), w tym produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, mieści się w upoważnieniu do wprowadzenia lub utrzymania ... na nie podatek konsumpcyjny, również taki, który nosi tę samą nazwę i jest uregulowany tym samym aktem prawnym, co akcyza nakładana na wyroby objęte systemem ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na paliwa, akcyza na paliwo, podatek akcyzowy, akcyza

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: