eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › TP SA
 • Usługi powszechne TP SA w 2008

  Usługi powszechne TP SA w 2008

  01:13 16.03.2009

  ... wskaźników na przestrzeni lat 2007 – 2008. W 2008 r. spełnione zostały przez TP we wszystkich strefach numeracyjnych następujące wymagane decyzjami wskaźniki jakości, w tym ... co najmniej 40000). Z analizy wynika, że następujące wskaźniki jakości usługi powszechnej TP S.A. za okres 2008 roku, nie spełniają wymagań decyzji Prezesa UKE: 1) Czas ... WIĘCEJ

  Tematy: usługa powszechna, tpsa, TP SA, usługi telekomunikacyjne
 • TP: kara za bezprawne przetwarzanie danych

  TP: kara za bezprawne przetwarzanie danych

  13:27 19.12.2008

  Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 50.000 zł za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta. UKE e wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalił, iż Telekomunikacja Polska S.A. bezprawnie przetwarzała dane abonenta objęte ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TP SA
 • Konkurencja TP SA dyskryminowana

  Konkurencja TP SA dyskryminowana

  14:12 18.12.2008

  ... rozwiązań dotyczących dostępu do pomieszczeń i sieci telekomunikacyjnej, należących do TP przez PTK Centertel na warunkach lepszych i niedostępnych innym operatorom ... dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych, nieprawidłowości polegających na naruszeniu obowiązku nałożonego na TP decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lutego 2007 r. nr DRT-SMP-6043-23/05(33). ... WIĘCEJ

  Tematy: Telekomunikacja Polska, dostęp do Internetu, łącza szerokopasmowe, TP SA
 • Pół miliona zł kary dla TP SA od UKE

  Pół miliona zł kary dla TP SA od UKE

  12:38 16.12.2008

  ... w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej. Jak podaje UKE, TP będąc stroną umów o dostępie telekomunikacyjnym jest zobowiązana do przekazywania Prezesowi ... naruszeniem określonego w art. 33 ust. 1 Pt terminu 14 dni. Naruszenie przez TP tego ustawowego obowiązku utrudniło Prezesowi UKE prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań. ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TPSA
 • Kara dla TP SA za nieprzekazanie umów

  Kara dla TP SA za nieprzekazanie umów

  01:57 09.12.2008

  ... postępowania w sprawie nałożenia kary. Jak podaje UKE, naruszenie tego obowiązku przez TP utrudniło Prezesowi UKE prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań. Posiadanie przez ... jest niezbędne do dokonania prawidłowych ustaleń, na jakich warunkach TP świadczy usługi telekomunikacyjne innym operatorom (w tym oceny przestrzegania zasady niedyskryminacji ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TPSA
 • UKE: 8 mln zł kary dla TP SA

  UKE: 8 mln zł kary dla TP SA

  01:13 21.11.2008

  ... kary pieniężnej, wziął pod uwagę fakt, iż osiągane przez TP wartości wskaźników dostępności i jakości usługi powszechnej ulegają poprawie, co widać na przykładzie danych ... r. Powyższe wpłynęło na obniżenie kary pieniężnej nałożonej wskazaną decyzją. Podobnie jak sygnalizowane przez TP wystąpienie w badanym okresie anomalii pogodowych, które odnosiły ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TPSA
 • Kara dla TP SA za niepełne dane

  Kara dla TP SA za niepełne dane

  01:21 30.10.2008

  Telekomunikacja Polska S.A. została ukarana za przekazanie niepełnych danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku 14. W dniu 27 października 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TPSA
 • Kara pieniężna dla TP SA od UKE

  Kara pieniężna dla TP SA od UKE

  00:49 24.10.2008

  ... Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektów zmian następujących cenników: Cennika usług telekomunikacyjnych tp, Cennika usług linia cyfrowa ISDN tp (rozwiązania dla biznesu), Cennika usługi Octopus ISDN, w przedmiocie wprowadzenia usługi „szukam i łączę tp”. W ocenie Prezesa UKE powyższa kara pieniężna mieści się w możliwościach finansowych Spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TPSA
 • Usługi powszechne TP SA I-VI 2008

  Usługi powszechne TP SA I-VI 2008

  03:05 01.09.2008

  ... Prezesa UKE dla roku 2008 na poziomie nie mniejszym niż 90%, zgodnie z obliczeniami TP został osiągnięty przez Spółkę we wszystkich strefach numeracyjnych i wynosił od 92,2 do ... nie więcej niż 22 dni bieżących. Aż w 21 strefach numeracyjnych TP nie osiągnęła wymaganego wskaźnika. W przypadku wskaźnika czasu oczekiwania, w którym zrealizowano 99% ... WIĘCEJ

  Tematy: usługa powszechna, tpsa, TP SA, usługi telekomunikacyjne
 • Kara dla TP SA za naruszenie prawa

  Kara dla TP SA za naruszenie prawa

  00:17 15.08.2008

  Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 50.000 zł za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta. W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej postępowania administracyjnego ustalono, iż Telekomunikacja Polska S.A. bezprawnie ... WIĘCEJ

  Tematy: kara dla TP SA, kara dla TP S.A., Telekomunikacja Polska, TPSA

poprzednia  

1 2 3 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: