eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Ordynacja podatkowa
 • Podatek u źródła: fiskus nagina przepisy na swoją korzyść

  Podatek u źródła: fiskus nagina przepisy na swoją korzyść

  13:45 29.07.2020

  Ostatnie miesiące przyniosły kilka pozytywnych informacji dla podatników i płatników podatku u źródła. Poza tym, że po raz kolejny zostało zawieszone stosowanie przepisu nakładającego bezwarunkowy obowiązek zapłaty podatku u źródła od kwot powyżej 2 000 000 zł, to sądy wydają orzeczenia, które ograniczają zapędy fiskusa do nakładania zbyt ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Ośrodek interesów życiowych a wyjazd za pracą za granicę

  Ośrodek interesów życiowych a wyjazd za pracą za granicę

  10:15 24.07.2020

  Kwestia ustalenia centrum interesów osobistych oraz gospodarczych podatnika ma wpływ na ustalenie jego rezydencji podatkowej, a tym samym na obowiązek podatkowy i odpowiednie opodatkowanie osiąganych dochodów w danym kraju. Urzędy skarbowe są w tej kwestii bardzo rygorystyczne, ponieważ większość sytuacji interpretują na korzyść Skarbu Państwa. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Interpretacja podatkowa - jak ją uzyskać i jak stosować?

  Interpretacja podatkowa - jak ją uzyskać i jak stosować?

  10:19 23.07.2020

  ... urzędu skarbowego? Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2020.505 t.j.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900); Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm); Zarządzenie nr 37 ... WIĘCEJ

  Tematy: interpretacje podatkowe, interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje, Ordynacja podatkowa
 • Domniemanie rzetelności ksiąg podatkowych

  Domniemanie rzetelności ksiąg podatkowych

  12:35 22.07.2020

  ... nich zapisów. „Za rzetelne, (na podstawie art. 193 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa), uznaje się księgi podatkowe, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Za niewadliwe (na podstawie art. 193 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa), uznaje się księgi podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów”. Zapis ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, rzetelne księgi podatkowe, niewadliwe księgi podatkowe, Ordynacja podatkowa
 • Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

  Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

  11:17 21.07.2020

  ... dana okoliczność została udowodniona". Tak wynika z treści art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej " ... organem podatkowym i z aktywnym udziałem strony w tym postępowaniu. Jakkolwiek Ordynacja podatkowa czasami odchodzi w swoich uregulowaniach od zasady bezpośredniości prowadzonego postępowania (art ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • COVID-19 a umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

  COVID-19 a umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

  13:22 15.07.2020

  Podatnicy w celu ratowania swojej płynności finansowej, zwłaszcza w dobie ograniczeń wywołanych pandemią COVID-19, mogą skorzystać z wielu instytucji podatkowych, dotychczas przeznaczonych na wyjątkowe okoliczności. Jedną z nich jest wnioskowanie o umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy opłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozporządzenie w sprawie koronawirusa, rozliczenia podatkowe
 • Tarcza antykryzysowa: STIR czyli inwigilacja przedsiębiorców

  Tarcza antykryzysowa: STIR czyli inwigilacja przedsiębiorców

  13:50 13.07.2020

  Celem ratowania gospodarki, w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej państwo oferuje pomoc finansową przedsiębiorcom. Okazuje się jednak, że Tarcza ma też kolce. Wciąż nowelizowane przepisy mają pozwolić skarbówce na łatwiejszy dostęp do kont podatników, by sprawdzić, czy kryzys rzeczywiście ich dotknął. Najpierw 212 mld ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, specustawa, rozliczenia podatkowe, deklaracje podatkowe
 • Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

  Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

  13:33 10.07.2020

  ... rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w formie decyzji są decyzjami pomimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 KPA (obecnie także art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej "Ordynacją podatkową"), jeżeli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, podatki
 • Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

  Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

  13:33 09.07.2020

  ... Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy". Tak wynika z treści art. 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej "Ordynacją podatkową"). W praktyce często jest jednak tak, że ta szalenie ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Ordynacja podatkowa: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

  Ordynacja podatkowa: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

  09:44 30.06.2020

  ... rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Wątpliwości natury prawnej Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1197) został wprowadzony do ustawy – Ordynacja podatkowa przepis art. 2a, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, podatki

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 60 ... 76

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: