eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Atrakcyjność inwestycyjna Europy Środkowo-Wschodniej

Atrakcyjność inwestycyjna Europy Środkowo-Wschodniej

2013-03-26 10:48

Atrakcyjność inwestycyjna Europy Środkowo-Wschodniej

Wzrost PKB w wybranych krajach Europy w latach 2006-2011 © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

"Reach the Central and Eastern Europe" to raport, w ramach którego analizie została poddana atrakcyjność inwestycyjna jedenastu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nich znalazły się wszystkie kraje regionu należące do Unii Europejskiej oraz Chorwacja, której przystąpienie planowane jest na lipiec 2013 roku. Tym samym, w raporcie termin Europa Środkowo-Wschodnia odnosi się do badanych jedenastu krajów. W porównaniu z innymi państwami regionu, wyróżnia je stabilność polityczna i inwestycyjna, a także zdecydowanie niższe bariery wejścia na Ukrainie, Białorusi czy w Serbii.

Przeczytaj także: Sektor produkcyjny docenia atrakcyjność Polski

W czasach kryzysu zaufanie inwestycyjne Europy Środkowo-Wschodniej niemalże dorównało Europie Zachodniej. Rating kredytowy dla Polski, Czech, Słowacji i Estonii jest wyższy niż niektórych państw zachodnioeuropejskich.

W roku 2011 region Europy Środkowo-Wschodniej odnotował wzrost napływu BIZ o 29% w stosunku do roku poprzedniego. Dotychczas inwestycje miały największy udział w produkcji w sektorze przemysłowym. Obecnie można zaobserwować wyraźny trend zwiększania ich udziału w branżach takich jak telekomunikacja, teleinformatyka, usługi finansowe, B+R oraz outsourcing (szczególnie w branży IT), czyli sektorach wykorzystujących potencjał intelektualny. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej mają w dalszym ciągu duży udział w PKB, a zatem duże znaczenie w rozwoju tych państw.

Ponad 1/3 całości kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie w 2011 roku napłynęła do Polski (11,6 mld EUR). W dalszej kolejności uplasowały się Czechy (4,2 mld EUR), Węgry (3,6 mld EUR) oraz Rumunia (2 mld EUR). Wysoka wartość tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej wynika m.in. z relatywnie niskich kosztów pracy, stabilności politycznej i relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Koszty pracy są od dwóch do nawet ośmiu razy niższe niż w Europie Zachodniej – średnia godzinowa praca w analizowanych krajach to 4,53 EUR za godzinę, a kwalifikacje pracownicze ciągle rosną. Co więcej, mieszkańcy regionu nie są przywiązani do produktów krajowych producentów, co potwierdza procentowa wartość udziału importu w stosunku do wartości PKB przekraczająca 55%. Ciekawie prezentuje się także tempo wzrostu wydatków na badania i rozwój w analizowanym regionie. Od 2008 roku wzrosły one o niemal 30%,co świadczy o ciągłym dążeniu do poprawy konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Według analizowanych w raporcie czynników najatrakcyjniejszymi krajami regionu są Estonia, Polska, Słowenia i Litwa. Cechuje je korzystny system podatkowy, niski poziom korupcji, wysoki stopień poziom ochrony inwestorów, a także niskie koszty pracy i szybki wzrost gospodarczy.

Polska

Klimat inwestycyjny w Polsce jest bardzo dobrze oceniany przez inwestorów zagranicznych, głownie ze względu na duży wewnętrzny rynek zbytu o znaczącym potencjale rozwojowym, wykwalifikowaną siłę roboczą, relatywnie niskie koszty pracy, stabilność gospodarczą i szereg zachęt inwestycyjnych. Polska to kraj, który może posłużyć za doskonałą bazę do koordynowania działalności biznesowej na Europę Wschodnią oraz inne kraje regionu. Dzięki idealnej lokalizacji inwestorzy zagraniczni mogą transportować wytworzone tańszą siłą roboczą towary dalej do państw Europy Zachodniej. Ponadto, posiada chłonny rynek wewnętrzny, przez co zapewnia stały popyt na produkty i jest mniej wrażliwa na wahania koniunkturalne, tak ważne w czasach kryzysu.

fot. mat. prasowe

Wielkość napływu BIZ jako % PKB w wybranych regionach w 2011 roku

W roku 2011 region Europy Środkowo-Wschodniej odnotował wzrost napływu BIZ o 29% w stosunku do roku poprzedniego.


Kolejnym powodem, dla którego pojawiło się w Polsce więcej inwestorów jest pozytywne wrażenie, które Polska zostawiła w świadomości międzynarodowej opinii publicznej po kryzysie. Jako jedna z nielicznych gospodarek przeszła gładko przez kryzys gospodarczy, co przekonuje inwestorów, że ryzyko inwestycji może być tu niższe niż w innych krajach UE. W 2012 roku, Bank Światowy uznał Polskę za najszybciej reformującą się gospodarkę Unii Europejskiej od 2005 roku. Według raportu Brand Finance wartość marki narodowej Polski została wyceniona na 472 mld USD, co stanowiło wzrost o 75% względem roku 2011. Na pozytywny obraz kraju za granicą mają także wpływ coraz lepiej wykształceni polscy pracownicy. Na polskich uczelniach wyższych i uniwersytetach uczy się niemal 2,2 mln studentów. Stanowi to ponad 10% studentów całej Europy. Należy zaznaczyć, iż 90% z nich zna języki obce.

fot. mat. prasowe

Wzrost PKB w wybranych krajach Europy w latach 2006-2011

W 2012 roku, Bank Światowy uznał Polskę za najszybciej reformującą się gospodarkę Unii Europejskiej od 2005 roku.


 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: