eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolska › Polska: wydarzenia tygodnia 28/2012

Polska: wydarzenia tygodnia 28/2012

2012-07-15 11:37

Przeczytaj także: Polska: wydarzenia tygodnia 27/2012

 • Przez pierwsze 5 miesięcy ujemne saldo w handlu zagranicznym wyniosło 5 mld euro (wobec 6,2 mld euro w 2011 roku). W tym okresie eksport wyniósł 57 mld euro (wzrost o 2,2 proc. r/r), a import wyniósł 62 mld euro (wzrost o 0,1 proc. r/r).
 • Według lipcowej projekcji NBP wzrost średnioroczny w 2013 roku będzie na poziomie 2,1 proc. (w 2012 roku - 2,9 proc.), a średnia inflacja wyniesie 2,7 proc. (w 2012 roku - 3,9 proc.).
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisały z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), umowę o finansowaniu prac badawczych polskich przedsiębiorstw nad rozwojem technologii eksploatacji gazu z łupków. W sumie na te badania zostanie przeznaczonych 1 mld zł. Celem programu jest uniezależnienie się z konieczności korzystania z amerykańskiej technologii.
 • MF w wieloletnim planie finansowym państwa założyło, że deficyt budżetowy w 2012 roku wyniesie 26,8 mld zł (wobec 35 mld zł w budżecie). Deficyt budżetu państwa po sześciu miesiącach wyniósł około 22 mld zł.
 • Udział Niemiec jako odbiorcy polskich towarów spadł w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2012 roku do 25,6 proc. z 26,2 proc. w roku ubiegłym. Spadł też udział niemieckich firm w eksporcie do Polski z 22,1 proc w 2012 roku do 21,3 proc. obecnie.
 • Coraz częściej z MF dochodzą informacje świadczące o tym, że dla naszych polityków ważniejsze zaczyna być utrzymanie wzrostu gospodarczego niż natychmiastowe cięcie wydatków, aby spełnić traktatowe kryterium zejścia z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB.
 • Na kontach i w depozytach Polacy mają ok. 500 mld zł. Przeterminowane długi Polaków wzrosły w II kwartale br. do 36,1 mld złotych. Liczba niesolidnych dłużników wzrosła do 2 mln 193 tys. 930 osób.
 • Rząd stoi przed problemem wyboru sposobu ratowania spółek budowlanych. Minister gospodarki proponuje udzielenie im pomocy przez państwową ARP (zakup obligacji). Przeciwny takiej operacji jest minister finansów.
 • Wchodzi w życie ustawa o wprowadzeniu nadzoru państwowego nad kasami i Kasą Krajową (Sejm wprowadził niezbędne poprawki wg zaleceń TK).
 • Traci dynamikę zainteresowanie zagranicznych inwestorów eksploatacją złóż gazu łupkowego. Powodem jest brak norm prawnych regulujących wydobywanie węglowodorów, brak jest też decyzji w sprawie opłat za eksploatację złóż i zasad kontroli państwa.
 • O 4 miesiące jest opóźniony harmonogram budowy gazoportu w Świnoujściu (koszt. 2,78 mld zł). Ma on odbierać skroplony gaz z Kataru. Kłopoty realizacyjne wynikają z problemów finansowych w konsorcjum wykonawców (we włoskiej firmie SAIPEM i w polskim PBG, które ogłosiło upadłość).
 • TVP w opałach. Firma jest na granicy płynności finansowej. W tym roku obniżono już płace o 20 proc. Oba główne kanały TVP1 i TVP2 w 90 proc. są finansowane z dochodów komercyjnych (w 2011 było to 1,16 mld zł).

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

SZKOLNICTWO WYŻSZE. DEMOGRAFIA

Ostatnie dwudziestolecie to dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego. Dziś na 450 uczelniach (w tym 330 niepublicznych) studiuje 1,9 mln studentów. Te placówki edukacyjne stają dziś przed nie lada wyzwaniami, a najważniejszym z nich jest szybki spadek ilości absolwentów szkół wyższych, a więc także liczby studentów. Jak z tym problemem dadzą sobie radę polskie uczelnie?...

Według danych rządowych w tym roku maturę zdawało 330 tys. osób, chociaż jeszcze pięć lat temu było ich 407 tys. W najgorszych prognozach mówi się nawet o możliwości spadku liczby studentów pod koniec obecnej dekady nawet o 800 tys. Wstępne prognozy przewidywały, że w tej sytuacji najlepiej będą sobie radzić uczelnie publiczne i wyniki tegorocznego naboru potwierdzają je. Wydaje się, że temu wyborowi sprzyja coraz bardziej odczuwany kryzys europejskiej gospodarki co spowoduje, że przyszli absolwenci w pierwszej kolejności będą starali się uczyć tam, gdzie nie trzeba płacić czesnego. Skutecznie walczyć o nowego studenta będą te szkoły niepubliczne, które będą reprezentowały unikalną i na wysokim poziomie ofertę edukacyjną, lepiej dostosowaną do przyszłego, szybko zmieniającego się rynku pracy.

Trzeba przyznać, że atutem uczelni publicznych jest to, że posiadają one w swojej ofercie liczne kierunki techniczne. Ich utrzymanie na odpowiednim poziomie kosztuje, na co nie stać szkół niepublicznych. Małe są bowiem możliwości, aby te wysokie koszty studiów na takich kierunkach można było pokryć z czesnego. Zatem jeśli szkoła niepubliczna nie będzie posiadała dodatkowego, zewnętrznego finansowania, to trudne będzie jej działanie i rozwój w dłuższej perspektywie. Ten czynnik może przesądzić o wyniku rywalizacji obu typów szkół.

Istotnym czynnikiem, który także może wpłynąć na tą rywalizację jest wprowadzenie przez rząd tzw. kierunków zamawianych. Rząd z budżetu dofinansowuje te kierunki studiów, które są ważne dla gospodarki, a są to głównie kierunki techniczne. Na tych zamawianych kierunkach studenci otrzymują stypendia (do 1 tys. zł), a takie dofinansowanie może także otrzymać uczelnia. To silny czynnik wpływający na wybór kierunku studiów, nie mówiąc już o większej możliwości otrzymania atrakcyjnej pracy przez absolwenta. Polityka kierunków zamawianych będzie utrzymana mimo, że z tego obszaru dochodzą też niepokojące sygnały.

Wielu studentów podejmuje studia na tych kierunkach chcąc otrzymać stypendium, jednak nie do końca przykładają się do nauki. Świadczą o tym przykłady z UJ, gdzie na kierunki zamawiane przyjęto 897 osób, a w terminie do dyplomu doszło 278 osób. Podobnie jest na UMCS w Lublinie, gdzie ten stosunek jest 74 do 7...

Podsumowując można powiedzieć, że zmaleją szanse na sprawne funkcjonowanie (nie mówiąc o rozwoju) uczelni w małych miejscowościach, o mniejszej liczbie studentów, oraz o słabszej marce. Pierwsze skutki procesów demograficznych te szkoły już odczuły w ostatnich dwóch latach. Zdarzyły się już przypadki likwidacji szkół, ich przejęcia, a także wycofywanie się z nauczania na kierunkach, na które było zbyt mało zgłoszeń. Proces ten będzie miał ciąg dalszy...

oprac. : Magdalena Kolka / Global Economy Global Economy

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: