eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Starzejące się społeczeństwo zahamuje gospodarkę

Starzejące się społeczeństwo zahamuje gospodarkę

2011-11-29 00:16

Starzejące się społeczeństwo zahamuje gospodarkę

Udział osób starszych (65 lat i więcej) w populacji Europy © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Problemy demograficzne oraz konsekwencje dla gospodarki i całego państwa były tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu "Czwartki na Brukselskiej". Podczas debaty zaprezentowany został Raport "Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek" przygotowany przez Pracodawców RP oraz Polsko-Amerykańską Izbę Handlową.

Przeczytaj także: Kryzysowa sytuacja demograficzna

Za 20 lat co czwarty obywatel Polski będzie miał więcej niż 65 lat. Według Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. na 3 osoby pracujące będzie przypadało 2 emerytów; liczba osób powyżej 80. r. ż. wzrośnie cztero- lub pięciokrotnie. Koszty opieki nad osobami starszymi wzrosną do 1,1 proc. PKB, a łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wyniosą ok. 15 mld euro rocznie.

- Starzenie się społeczeństw to naturalny i nieunikniony skutek wysokiego rozwoju gospodarczego oraz postępu cywilizacyjnego – powiedział, otwierając spotkanie, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Malinowski, który podkreślał, że w 2010 r. tylko 14 proc. osób miało więcej niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie. – Grozi nam drastyczne obniżenie liczby osób w wieku produkcyjnym - z blisko 26 mln osób w 2010 roku do niespełna 22 mln w 2035 r. - ostrzegał Prezydent Malinowski.

- Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi. Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4% PKB. Wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4% w 2007 roku do 1,1% w 2060 roku. Łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1% PKB do 2060 roku, co równać się będzie nawet ok. 15 mld euro dodatkowych nakładów z budżetu państwa rocznie - powiedział Paweł Gembicki, jeden z autorów raportu, ekspert Pracodawców RP.

Autorzy raportu „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek” zwracają uwagę przede wszystkim na ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych dla polskiej gospodarki i budżetu państwa. Zgodnie z prognozami GUS liczba osób w wieku 65+ zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku (13% populacji) do 8,35 mln w 2035 roku (23% populacji). A przy tym relacja osób pracujących i niepracujących ulegnie radykalnemu pogorszeniu. Jeśli w 2007 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały średnio 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym, to w 2035 roku liczba ta wynosić będzie 736, a w 2060 roku już 1070. Tak znaczne obniżenie proporcji będzie miało poważne skutki dla wzrostu gospodarczego. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, m.in. właśnie jako skutek kryzysu demograficznego, z poziomu ok. 6% w 2007 roku do 1-2,5% po roku 2020.

- Problem starzejącego się społeczeństwa to najważniejszy problem współczesnych cywilizacji o wysokim stopniu rozwoju. W Polsce zagadnienie to ma szczególny wymiar. Demograficzne tendencje wydłużania życia, pojawiające się wskutek tego nowe problemy zdrowotne, głównie przewlekłe choroby niezakaźne, w połączeniu z ekonomicznymi aspektami nie tylko zdrowia, lecz całej ekonomiki – to nowe, nieznane do tej pory zagrożenia i wynikające z nich wyzwania - tak wnioski z raportu podsumował prof. ndzw. dr hab. med. Bolesław Samoliński.

fot. mat. prasowe

Udział osób starszych (65 lat i więcej) w populacji Europy

Udział osób starszych (65 lat i więcej) w populacji Europy


 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: