eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Działalność gospodarcza - bariery

Działalność gospodarcza - bariery

2011-11-01 00:11

Działalność gospodarcza - bariery

Najwięsze bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej © fot. mat. prasowe

Niemal co trzeci przedsiębiorca uważa, że ograniczony dostęp do kapitału to największy problem dla rozpoczynających własny biznes - wskazuje badanie przeprowadzone przez Tax Care i Idea Bank. Dla jeden czwartej badanych problem numer jeden są niejasne i skomplikowane przepisy podatkowe.

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza - bariery 2012

Idealna sytuacja z punktu widzenia przedsiębiorcy? Kontrahenci płacą w terminie, składki ubezpieczeniowe są niskie, system podatkowy prosty, a rząd wspiera rozwój firm. Niestety, rzeczywistość jest inna. W Polsce mamy do czynienia z wieloma barierami rozwoju przedsiębiorczości, na które firmy nie mają wpływu.

Cenne wskazówki dla nowego rządu

Tax Care i współpracujący z nim Idea Bank zapytały przedsiębiorców, które bariery są dla nich najbardziej uciążliwe. Respondenci mogli wybrać jedną spośród siedmiu barier wytypowanych przez twórców ankiety i nazwanych „7 grzechami polskiej administracji”. W ankiecie zamieszczonej na stronach internetowych obu instytucji wzięło udział 886 przedsiębiorców. Otrzymane wyniki powinny być wskazówką dla nowego rządu, jakich działań ze strony administracji oczekują przedsiębiorcy.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że poszczególne bariery w bardzo różny sposób dotykają przedsiębiorców. Trzy z nich - ograniczenie w dostępie do finansowania przez rozpoczynających działalność, nieprecyzyjne i skomplikowane przepisy podatkowe oraz wysokie pozapłacowe koszty pracy – są zdecydowanie najbardziej dotkliwe. Wybrało je ponad 75% badanych, a na każdą z nich „zagłosowało” przynajmniej 20% przedsiębiorców.

Na drugim biegunie mamy cztery bariery, które można określić jako lżejsze. W sumie wskazała je tylko jedna czwarta respondentów, a odsetek głosów przypadających na pojedynczą barierę w żadnym przypadku nie przekroczył 10%. Zaliczają się do nich: nieefektywny system ściągania należności od kontrahentów, ograniczony dostęp do informacji przydatnych w prowadzeniu firmy, uciążliwe kontrole podatkowe, a także uciążliwa procedura rejestracyjna firmy.

fot. mat. prasowe

Najwięsze bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej

Najwięsze bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej


Problem numer jeden: skąd wziąć pieniądze na start?

Finansowanie biznesu to, według ankietowanych przedsiębiorców, największa bariera rozwoju firmy. Dostęp przedsiębiorstwa do środków finansowych jest bardzo ważnym czynnikiem niezależnie od tego, czy firma dopiero powstaje, czy już działa na rynku i planuje rozwinąć działalność na szerszą skalę. Z doświadczenia doradców Tax Care wynika jednak, że największy problem z dostępem do zewnętrznego źródła finansowania mają przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku. Aż 29% badanych uznało, że jest to bariera numer jeden. W tym wypadku winę za taki stan rzeczy ponosi jednak nie tylko administracja rządowa, ale też banki, które bardzo rygorystycznie traktują drobnych przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy potrzebują kredytu na rozpędzenie własnego biznesu.

Prawo podatkowe jest zbyt skomplikowane i blokuje rozwój firm

Prawie 25% ankietowanych uważa skomplikowane i niejasne przepisy podatkowe za czynnik hamujący rozwój przedsiębiorstwa. Częste zmiany prawa, niejasne i niezrozumiałe przepisy podatkowe, brak jednolitych interpretacji podatkowych, a także niedostatek interpretacji ogólnych to tylko jedne z wielu problemów, które dotykają polski system podatkowy.

Działając w warunkach niepewności przedsiębiorca nie jest skory do podejmowania decyzji długofalowych. W związku z niejasnością przepisów ponosi także – w wyniku błędnego stosowania prawa podatkowego - koszty odsetek i kar finansowych. Do tego dochodzą także koszty związane z wypełnieniem obowiązków podatkowych. Obecnie zajmuje to firmie 325 godzin rocznie. Taki czas plasuje Polskę na 136. miejscu w rankingu przeprowadzonym m.in. przez Bank Światowy. Dla porównania światowa średnia to 282 godziny. Wyprzedzają nas takie kraje, jak: Rumunia, Rosja czy Węgry.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: