eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Fundusze UE: Paszport do eksportu

Fundusze UE: Paszport do eksportu

2011-01-20 13:37

Rok 2011 to rok kolejnych szans dla przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania działań eksportowych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, zaprojektowano system wsparcia o charakterze specjalistycznym przeznaczony dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

Przeczytaj także: Fundusze unijne remedium na kryzys finansowy

Realizowane w ramach Paszportu do eksportu działania mają na celu wejście polskich przedsiębiorców na nowe rynki zagraniczne. Dofinansowanie jest udzielane na realizację projektów skierowanych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na zagranicznych rynkach oraz zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa.

Celem realizacji Działania 6.1 PO IG jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie uzyskania profesjonalnej, długofalowej strategii eksportowej opartej na profesjonalnej analizie rynkowej i zaprogramowanej na rozwój przedsiębiorstwa oraz poprawę jego konkurencyjności na rynku. Zasadniczym założeniem jest uzyskanie Planu Rozwoju Eksportu, który jest dokumentem strategicznym dla podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań o charakterze proeksportowym.

Konstrukcja procesu realizacji Działania 6.1 PO IG jest zgoła odmienna od innych Działań PO IG. Dotyczy ona dwuetapowości procesu aplikowania o środki na realizację działań eksportowych.

Etap I dotyczy przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze na stworzenie profesjonalnego dokumentu projektującego strategię rozwoju eksportu firmy – Plan Rozwoju Eksportu.

Etap II dotyczy wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu. Obejmuje projekty mające na celu wdrożenie rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu działań proeksportowych.

Plan Rozwoju Eksportu jest profesjonalną analizą rynkową dotyczącą potencjalnych szans rozwoju danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój działalności eksportowej. Pozwala w sposób kompleksowy zaplanować długofalową strategię eksportową przedsiębiorstwa w ramach branży, w obszarze której prowadzi działalność.

Plan Rozwoju Eksportu, jako dokument o charakterze strategicznym, powinien mieć formę ekspertyzy doradczej przygotowanej przez wykwalifikowanych specjalistów. Dokument powinien zawierać określone elementy:
  • informacje o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu;
  • analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazywać potencjalne rynki docelowe dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa po uwzględnieniu oferowanych przez niego usług lub produktów;
  • badanie wybranych destynacji eksportowych, w szczególności poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej danego rynku, zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków, praktyk handlowych, zwyczajów, procedur oraz aktów prawnych;
  • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
  • analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
  • opis celów i strategii eksportowej;
  • rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
  • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań, które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na określone rynki;
  • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
  • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: