eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Analiza na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Analiza na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych

2010-07-06 13:43

Poziomy wyceny będące wynikiem zastosowania większości metod powszechnie stosowanych na rynku kapitałowym odnoszą się do średniego stanu rynku, co oznacza że wyceny rynkowe w skrajnych stanach rynku (szczyt hossy, dno bessy) mogą znacząco odbiegać od powyższego poziomu. Istotny jest tu również, jak w przypadku większości metod wyceny rodzaj prowadzonej przez spółkę działalności oraz poziom ryzyka jakim cechuje się dana działalność.

Przeczytaj także: Wycena/analiza porównawcza

Większość z opracowanych uniwersalnych metod została stworzona dla spółek produkcyjnych, w przypadku których czynnikiem najbardziej skorelowanym z wyceną podmiotu jest poziom generowanych przez podmiot wolnych przepływów pieniężnych (FCF), zysków operacyjnych, czy zysków netto. W przypadku wielu rodzajów podmiotów wyższy stopień korelacji mogą jednak posiadać inne czynniki. Jest to częste w przypadku podmiotów działających w niszach rynkowych, czy posiadających specyficzny model biznesowy. Mimo że poziom generowanych zysków i przepływów zawsze będzie cechował się wysoką korelacją z wartością podmiotu, to jednak w niektórych przypadkach lub okresach może on nie stanowić najlepszej bazy do ustalenia wyceny podmiotu.

W przypadku spółek internetowych, takich jak portale społecznościowe zazwyczaj nie ma możliwości powiązania wyceny z poziomem generowanych obecnie zysków, a ważnym czynnikiem staje się liczba użytkowników, częstość odwiedzin portalu i średni czas przebywania użytkownika na portalu. Ponadto istotne jest tu jaką grupę stanowią użytkownicy i potencjał tej grupy jako konsumentów. Jak łatwo zauważyć są to czynniki, które niezwykle trudno przełożyć w sposób obiektywny na poziom wyceny podmiotu. Podobne czynniki specyficzne występują również w takich grupach jak podmioty opierające swoją działalność na wydobyciu surowców, gdzie spotykamy takie czynniki jak szacowana wielkość i specyfika złoża, oraz koszty ekologiczne, które w tym przypadku odgrywają niezwykle istotną rolę.

Kolejną specyficzną branżą jest branża finansowa ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zarządzających aktywami, gdzie jednym z głównych czynników jest poziom aktywów pod zarządzaniem. Do dużych grup o odmiennej specyfice zaliczyć należy również operatorów infrastruktury i podmioty świadczące usługi komunalne, gdzie na znaczeniu zyskuje w porównaniu do pozostałych grup wartość posiadanych aktywów. Należy zatem mieć w świadomości fakt, że powszechnie stosowane metody oparte na generowanych przez podmiot przepływach pieniężnych zostały opracowane głównie na potrzeby wyceny podmiotów o klasycznym modelu biznesowym i wysokim stopniu stabilizacji.

Dlatego też metody te mogą nie sprawdzać się najlepiej w przypadku bardziej specyficznych podmiotów czy przedsięwzięć. Mimo to należy jednak stwierdzić, że wycena na bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) zalicza się do najbardziej uniwersalnych metod i przy odpowiednim zastosowaniu pozwala na ocenę szerokiego spektrum podmiotów. Wycena ta zalicza się również do najbardziej odpowiednich dla wyceny podmiotów przeżywających trudności finansowe lub proces restrukturyzacji, a także będących w trakcie zmiany modelu biznesowego. W celu uzyskania wysoce obiektywnego poziomu wyceny niezbędne jest jednak korzystanie z co najmniej kilku metod podczas sporządzania wyceny poszczególnych podmiotów i pamiętanie, że każda z metod z założenia cechuje się wysokim poziomem zmienności wyniku w czasie i brakiem precyzji.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Rozliczanie dotacji unijnych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: