eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sieć wodno-kanalizacyjna 2007

Sieć wodno-kanalizacyjna 2007

2008-11-01 00:05

W 2007 roku sieć wodociągowa rozdzielcza wynosiła ok. 257 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2,3 % (tj. w przybliżeniu o 6 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci [w km na 100 km2] występuje na terenach województwa śląskiego (152,8), kujawsko-pomorskiego (115,8), łódzkiego (115,4) i małopolskiego (107,8) - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Rosyjska gospodarka wodna w tarapatach

Przeważający udział w rozmieszczeniu sieci występuje na terenach wiejskich, co stanowi ok. 78 % ogółu sieci w Polsce. Na tych terenach utrzymuje się zwiększone tempo rozwoju – 102,4 % (przy 101,7 % w miastach). W 2007 r. na wsi przybyło ok. 5 tys. km nowej sieci. Największym przyrostem [w km] charakteryzują się województwa: mazowieckie (1654,2); warmińsko-mazurskie (591,9), kujawsko-pomorskie (369,2) i lubelskie (287,5). W województwie zachodniopomorskim, podkarpackim, lubuskim i opolskim przyrost kształtował się poniżej 96 km w ciągu roku.

Najwyższe zużycie wody [w hm3] przez gospodarstwa domowe na cele komunalno-bytowe odnotowano w województwie mazowieckim (189,7) i śląskim (142,7) wobec najniższego w województwie opolskim (30,7) i lubuskim (30,6).

Sposób gospodarowania wodą obrazuje wskaźnik zużycia wody w przeliczeniu na 1-go mieszkańca. Wskaźnik ten wahał się w miastach od 42,4 m3 w województwie mazowieckim do 30,3 m3 w podlaskim, natomiast na terenach wiejskich od 34,3 m3 w województwie wielkopolskim do 14,4 m3 w województwie małopolskim.

Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła ok. 90 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 5 % (tj. o 5 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci [w km na 100 km2 powierzchni] występuje w województwie śląskim (76,1), podkarpackim (54,6), małopolskim (53,9) oraz dolnośląskim (36,1).

Na terenach wiejskich przybyło ok. 3 tys. km nowej sieci - wzrost o 8,1 % (przy 1 tys. km w miastach, tj. 3,1 %). Największy udział [w km] wystąpił w województwie mazowieckim (383,2); wielkopolskim (374,0) i małopolskim (332,3). Natomiast w pozostałych województwach kształtował się poniżej 326 km.

W poszczególnych województwach występują istotne różnice w ilości ogółem odprowadzonych ścieków. Wielkości te, kształtują się od ok. 206 hm3 w województwie mazowieckim do ok. 28 hm3 w województwie opolskim, przy wzroście ilości odprowadzanych ścieków na terenach wiejskich. Jest to wynikiem wzrostu inwestycji na sieć ogólnospławną i na ścieki gospodarcze.

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: