eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTechnologieProgramy › Bezpieczna żywność

Bezpieczna żywność

2003-09-16 10:38

Firma MacroSoft wprowadziła na rynek system e-HACCP wspomagający wdrażanie i utrzymanie systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Od 1 stycznia 2004 wprowadzenie systemu HACCP będzie obowiązywało wszystkie zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu żywnością zatrudniające powyżej 50 osób.

Przeczytaj także: Produkcja żywności: HACCP to nie wszystko

Nowe europejskie rozporządzenia o higienie żywności nakładają obowiązek wdrożenia pełnego systemu HACCP w przedsiębiorstwach działających we wszystkich sektorach, wzdłuż całego łańcucha żywnościowego. System ten obejmuje produkcję, transport, handel i dystrybucję oraz gastronomię, z wyłączeniem samej produkcji rolnej.

System e-HACCP jest zaprojektowany w technologii Lotus Notes Domino. Aplikacja umożliwia nadzór nad bezpieczeństwem i szybkością wymiany informacji niezbędnych do utrzymania wysokiej jakości produktów. Aplikację w łatwy sposób można integrować z innymi systemami zarządzania opartymi o normy jakościowe (np. ISO 9001).

Najnowszy produkt grupy MacroSoft umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji systemu HACCP. Jego funkcjonalność dostosowana jest do potrzeb zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Zastosowanie platformy komunikacyjnej Lotus Notes umożliwia pracę rozproszoną i zdalną kontrolę. System zapewnia nadzór przepływu informacji dzięki zastosowaniu kontrolowanego procesu zatwierdzania dokumentacji. Właściciele procesów muszą poprzedzać każdą akceptację dokumentu autoryzacją na podstawie certyfikatu podpisu elektronicznego.

Aplikacja usprawnia tworzenie nowych dokumentów, ich kolejnych wersji poprzez automatyczne generowanie winiet i numerów. Rejestracja zmian wraz z mechanizmem wersyjności jest zintegrowana z automatyczną numeracją. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość elektronicznej dystrybucji dokumentacji. Dokumenty elektroniczne mogą być udostępniane poprzez klienta Lotus Notes lub przez przeglądarkę WWW.

e-HACCP wspomaga analizowanie zagrożeń na podstawie schematów procesów produkcyjnych oraz identyfikację krytycznych punktów kontroli (CCP). Procedura CCP (Critical Control Point) wykorzystana w e-HACCP została opracowana w oparciu o procedurę Codex Alimentarious, określającą międzynarodowe standardy żywności, wyznaczaną przez FAO (Food and Agriculture Organization) i WHO (World Health Organization). System umożliwia szczegółowe opisanie punktów kontrolnych, działań korygujących oraz innych dokumentów zawierających informacje uzupełniające.

W przypadku złożonych procesów kontrolnych e-HACCP dysponuje funkcjonalnością rejestracji kontrolowanych wartości w punktach CCP. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system automatycznie powiadomi o tym fakcie wyznaczone osoby. Wszystkie dane z pomiarów są zapisywane i katalogowane. Baza ta jest zabezpieczona przed modyfikacjami, dzięki czemu gromadzone informacje zachowują pełną wiarygodność.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Sony promuje Mobile Movie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: