eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacja › Bardziej przyjazne prawo telekomunikacyjne

Bardziej przyjazne prawo telekomunikacyjne

2007-07-04 00:35

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, przedłożony przez ministra transportu. Nowe przepisy mają lepiej chronić konsumentów przed nadużyciami ze strony dostawców usług telekomunikacyjnych. Dzięki regulacjom antyspamowym do ich skrzynek e-mailowych trafi mniej niechcianej poczty, w tym niepożądanych materiałów reklamowych.

Przeczytaj także: Nowe prawo telekomunikacyjne chroni abonentów

Do najważniejszych propozycji należy zaliczyć zapis o nałożeniu na dostawcę usług telekomunikacyjnych obowiązku informowania abonentów o wszystkich zmianach cen, a przede wszystkim o obniżkach. Dotychczas informował on tylko o podwyżkach. Nie będzie też pobierana opłata za przeniesienie przydzielonego numeru w sieci tego samego operatora.

Specjalne pakiety cenowe będą kierowane do wybranej grupy abonentów, np. mających niskie dochody lub szczególne potrzeby społeczne. Oznacza to, że usługi dla tych osób będą mogły być świadczone poniżej kosztów, ale bez możliwości wyboru operatora. Przedsiębiorca oferujący niekomercyjny pakiet cenowy będzie mógł żądać dokumentów potwierdzających niskie dochody lub szczególne potrzeby konsumenta.

Nowe przepisy zakładają skrócenie z 36 do 4 godzin dopuszczalną przerwę w świadczeniu usługi, po przekroczeniu której dostawca będzie musiał wypłacać użytkownikowi odszkodowanie. Konsumenci będą mogli też otrzymać dwukrotnie wyższe odszkodowanie za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi i terminu rozpoczęcia jej świadczenia. Wydłużono z roku do dwóch lat okres, za który abonent może żądać szczegółowego wykazu zrealizowanych usług telekomunikacyjnych. Będzie można też bezpłatnie ustalić limit miesięcznych wydatków na usługi telekomunikacyjne. Ochroni to klienta przed kradzieżą impulsów lub przekroczeniem zaplanowanej kwoty wydatków na połączenia telefoniczne.

Nowelizacja przewiduje, że w momencie zawierania umowy z abonentem, połączenia z usługami o podwyższonej opłacie (np. audiotele, sms-y w konkursach) zostaną zablokowane. Użytkownik, poinformowany przez dostawcę o cenach tych usług, sam zdecyduje, czy będzie chciał z nich skorzystać i w jakim zakresie.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie wyznaczał tzw. rynki właściwe i kontrolował ich konkurencyjność. Chodzi np. o rynek krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rynek roamingu międzynarodowego. Będzie mógł także rozstrzygać spory między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a użytkownikami indywidualnymi. Ponadto będzie mógł przeprowadzać badania finansowe, wykonywane przez uprawnione podmioty, których celem będzie weryfikacja prawidłowości przedstawionych przez operatora kosztów. Ma mieć również prawo do regulowania cenników i regulaminów usług.

Nowe prawo ma uregulować zasady dotyczące przesyłania informacji niezamówionych, tzw. spamu. Chodzi o niechciane informacje reklamowe, ale też ideologiczne, polityczne, rozrywkowe i charytatywne rozsyłane nie tylko e-mailowo, ale przekazywane także za pośrednictwem np. telefonu, telefaksu lub wizjofonu. Za rozsyłanie spamu będzie odpowiedzialny ten, kto go rozsyła, zleceniodawca (np. firma, która wykupiła usługę reklamową) i każdy, kto odnosi z tego tytułu korzyści. Przesyłanie niezamówionej korespondencji nie będzie już wykroczeniem ściganym wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, ale czynem zagrożonym karą administracyjną. Prezes UKE za rozsyłanie spamu będzie mógł nałożyć kary do 100 tys. zł. Zobowiązany będzie też do utworzenia ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń o przesyłaniu informacji niezamówionych (tzw. spambox), co umożliwi monitorowanie i zwalczanie tego zjawiska. Prezes Urzędu będzie korzystał z pomocy policji przy zabezpieczaniu elektronicznych dowodów spamu. W zwalczanie spamu mają się włączyć także dostawcy usług internetowych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: